Aarhus og København i 2017

Building Green glæder sig over hele to events i 2017. Vi starter i Aarhus d. 29. – 30. marts og fortsætter i København d. 1. – 2. november 2017.

Building Green, København 2016 slog alle rekorder! 7394 besøgende kiggede forbi og gjorde 2016 til den bedste Building Green afholdelse til dato!
Læs mere i denne 2-minutters guide til Building Green

______________________________________________________________________________________________

It was my pleasure to give the lecture “Pioneering in Sustainable Urban Design” at Building Green 2016 in Copenhagen. I was impressed by the list of national and international speakers and the quality of the lectures. In addition to the lectures, the event hosts stands for innovative, sustainable products and research projects. It has a lively atmosphere with networking opportunities and a broad audience of sustainable building professionals, students and enthusiasts. I was very pleased by the professionality and attentiveness of the event organizers.”
Jeroen Dirckx (NL), Urban planner and Associate, KCAP Architects&Planners
Keynote at Building Green 2016

Hold dig opdateret - tilmeld dig nyhedsbrevet!

Se sidste års program

Herunder kan du se årets program fra Building Green, som blev afholdt d. 2. – 3. november i København:

9.15
Connie Hedegaard: Den grønne omstilling bygger ikke sig selv

Alle taler om implementering, men hvem skal gøre hvad? Connie Hedegaard giver sit bud på de næste skridt i omstillingen.

Connie Hedegaard, Formand, CONCITO og KR Foundation og Fhv. Klimakommissær

Temaet ’Grønne forretningsmodeller’ udspringer bl.a. af erfaringerne fra BYG netværkets temagruppe, der arbejder med en case om grønne forretningsmodeller samt innovationsprojektet Sustainable Build. Debatdeltagerne repræsenterer forskellige led i byggeriets værdikæde, og som kan bringe forskellige perspektiver på, hvorledes økonomi og bæredygtighed spiller sammen i byggebranchen.

Debatten vil tage afsæt i spørgsmål som f.eks.:
-Hvornår er der tale om en grøn forretningsmodel?
-Hvad er en grøn samarbejdsmodel?
-Money flowet – hvor er værdien i bæredygtigt byggeri?
-Hvordan kan øget samarbejde på tværs af værdikæden bidrage til mere bæredygtigt byggeri?
-Hvordan fremmer vi markedsefterspørgsel efter mere effektiv anvendelse af ressourcer?

Per Stabell Monby, Project Director, COWI
Michael Brag, Chairman of the Board, PROARK
Michael Aastrup, Nordic Segment Director, Tarkett
Claus Juul Nielsen, CEO and owner, Gamle Mursten
John Sommer, Sales Director, MT Højgaard

Moderator: Morten Jastrup, Ejer, Thought Leadership Services

Realdanias filantropidirektør, Anne Skovbro, indbyder til debat om, hvem og hvad der skal drive den grønne omstilling i dansk byggeri og byudvikling i de kommende år. Med på scenen har hun en række beslutningstagere, som alle har en rolle i udviklingen, men hvordan kan de hver især bedst bidrage, og hvordan skal vi samarbejde?

Anne Skovbro, Filantropidirektør (CPO), Realdania
Louis Becker, Design Principal og Partner, Henning Larsen Architects
John Schmidt Andersen, Borgmester, Frederikssund Kommune
Marius Møller, Direktør for Ejendomme, PensionDanmark
Martin B. Lindgreen, Vicedirektør, Trafik- og Byggestyrelsen

Moderator: Rasmus Rune Nielsen, Partner ANDEL

Se hvem der vinder de to priser: Produktprisen og Personprisen!

Building Green & InnoBYG

Hvordan kan byggebranchen fremme brugen af bæredygtige byggematerialer og hvordan tager vi fat i de udfordringer der eksisterer ved brugen af nye materialer. De bygninger der bliver lavet i dag, vil komme til at stå i de næste 100 år. Det er derfor vigtigt, at der bliver valgt de rigtige materialer. Det kræver samarbejde på tværs af sektorer og nogle modige forgangspersoner, der kan tør vise vejen.

Med udgangspunkt i brugen af bæredygtige materialer i byggeriet vil forkvinde i Arkitektforeningen Natalie Mossin (MAA) interviewe partner og kreativ direktør i tegnestuen JJW arkitekter Ole Hornbek (MAA) og partner i tegnestuen Vandkunsten Søren Nielsen (MAA). Begge arkitekter har igennem deres karriere haft et særligt fokus på bæredygtighed og er ledende aktører inden for bæredygtighedsområdet.

Ole Hornbek, Arkitekt MAA, Kreativ Direktør og Indehaver, JJW ARKITEKTER

Christian Poll (mf), Alternativet

Kurt Emil Eriksen, Formand, IDA BYG
Søren Nielsen, Partner Tegnestuen Vandkunsten, arkitekt MAA, formand for DanskeArks bæredygtighedsudvalg

Moderator: Natalie Mossin, Formand Akademisk Arkitektforening

The classic urban divide between solid and void should be challenged. We think that buildings are an intrinsic part of urbanity and as such can also function as public spaces and become vehicles for nature to develop. We are currently developing urban typologies that allow and encourage vegetation and outdoor spaces to become part of architecture. We believe that we should make cities capable of integrating nature so that the continuum of biodiversity is re-established through an urban framework.

Julien De Smedt (BE), Founder & Director, JDS/JULIEN DE SMEDT ARCHITECTS

- Er bæredygtighed et reelt ønske hos bygherren?
- Hvad er status for bygherres mulighed for at efterspørge bæredygtighed som kan realiseres?
- Kan rollefordelingen mellem bygherre og bygherrerådgiver optimeres, når udbuddet skal kvalificeres ift. bæredygtighed?
- Skal bygherren spille en større rolle, når udbuddet formuleres?
- Hvilke fordele er der for bygherren ved at stille højere krav til rådgiveren og i udbuddet?
- Hvordan kommer flere bygherrer i gang med at løfte denne samfundsmæssige udfordring?

Marius Møller, Direktør for Ejendomme, PensionDanmark
Ulrik Winge, By- og Miljødirektør, Frederiksberg Kommune
Palle Adamsen, Adm. direktør, Lejerbo
Lene Espersen, Direktør, Danske Ark
Peter Spøer, Direktør, Jeudan
Gyrithe Saltorp, Adm. Direktør, Bygningsstyrrelsen
Jan E. Jørgensen, Folketingsmedlem, Venstre

Moderator: Mette Qvist, Direktør, Green Building Council

Since 1989, KCAP Architects&Planners focuses on realising sustainable urban neighbourhoods with a strong social coherence.
With the GWL Terrain in Amsterdam, they pioneered in designing a car-free living environment with communal facilities and urban farming.
In Hamburg they planned the flood-resilient Hafencity urban expansion, one of the largest brownfield developments in Europe, which received a TOD Gold Award.
More recently they lead the multi-disciplinary design team of the CO2-neutral FredericiaC project in Denmark. This transformation of a polluted former harbour area into a vital new city district includes themes like climate change adaptation, urban prosperity, energy efficiency, urban farming, participation, temporary landscape and social cohesion.

Jeroen Dirckx (NL), Urban planner and Associate, KCAP Architects&Planners

9.30-11.00

Marked for energiforbedringer - muligheder og udfordringer

Det er fra politisk hold vedtaget, at Danmark skal være fri af fossile brændsler i 2050. Dette mål skal nås af to veje, 1) omstilling til vedvarende energi og 2) øget energieffektivisering.
Det er i den forbindelse oplagt at fokusere på det store uudnyttede potentiale for energieffektivisering af den eksisterende bygningsmasse. Især i bygninger til helårsbeboelse fra før 1980. Udfordringen er at få sat gang i marked og etableret nye grønne forretningsmodeller, der understøtter gennemførelse og finansiering af energirenoveringsprojekter på markedsvilkår.

På VIP-discussion om ”Nye grønne forretningsmodeller” kan du høre mere om udfordringerne og mulighederne i at etablere nye grønne forretningsmodeller målrettet de private boligejere, og du kan få inspiration til, hvordan det rent faktisk kan lykkes at lave en ny grøn forretningsmodel.


9:30-9:45 Velkomst v/Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen, Dansk Byggeri
9:45-10:15 Bedre Bolig som forretningsmodel? v/Udviklings- og fagkonsulent Tommy Olsen, Energistyrelsens BedreBolig-rejsehold
10:15-10:45 Ny forretningsmodel for energirenovering v/ Direktør Niels Kåre Bruun, BetterHome
10:45-11:15 Ny forretningsmodel for varmepumper v/ Adm. Dir. Simon Bak Kristensen, Best Green A/S
11:15 Afslutning  v/ Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen, Dansk Byggeri

Arrangeret af Dansk Byggeri

Cirkulær økonomi i forudsætter, at byggematerialer kan genanvendes og erstatte primære ressourcer. Beton udgør den største fraktion af bygge- og anlægsaffald. Genanvendelse af beton sker i dag ved anvendelse af nedknust beton i ubunden form til belægninger, vejbygning og fyld. I den seneste tid er der opstået interesse for at genanvende beton på et højere kvalitetsniveau som tilslag i ny beton.

Det teknologiske grundlag for genanvendelse af nedknust beton som tilslag til ny beton er demonstreret og bekræftet. Der foreligger dog en række udfordringer med hensyn til efterspørgsel og etablering af et egentligt marked for genanvendelse af nedknust beton som tilslag til ny beton.

Sessionen vil handle om drøftelse af disse udfordringer, herunder spørgsmålene:
• Muligheder og fordele ved genanvendelse af beton som tilslag i ny beton sammenlignet med andre former for genanvendelse af beton?
• Konkrete erfaringer fra byggeri med beton med tilslag af nedknust beton?
• Hvilke roller og opgaver har de forskellige aktører: Myndigheder, bygherrer, producenter, rådgivere og entreprenører?
• Hvordan skabes dialog mellem parterne, fælles forståelse og grundlag for etablering af et marked for genanvendelse af beton?

Program:
11:00-11:10:  Velkomst og præsentation af sessionens tema. v/ Ole Morten Pedersen, direktør, DAKOFA
11:10-11:30:  Vejen frem for Cirkulær Økonomi i bygge- og anlægssektoren v/ Camilla Bjerre Søndergaard, kontorchef, Miljøstyrelsen
11:30-11:50: Udvikling af forretningsmodel i Holland og erfaringer fra produktion beton med tilslag af beton. v/ Erik Vogelsang og Alexander Pouw, genanvendelsesvirksomheden Theo Pouw og betonfirma SAGREX (Heidelberg)
11:50-12:25: Paneldebat med deltagelse af:
Repræsentant for udvikling af teknologi, genanvendelse a beton: Anders Henrichsen, Dansk BelægningsTeknik
Repræsentant for design af byggeri med genanvendt beton: Anders Lendager, Lendager Group
Repræsentant for byggeri med genanvendt beton, udvikling af Grønttorvet: Jørgen Bidstrup, IngCon
Repræsentant for offentlig bygherre: Mie A. Andersen, Byggeri København, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen
Repræsentant for Dansk Byggeri/Dansk Beton Niels Søndergaard-Pedersen, DK Beton A/S, Formand for Dansk Beton

Moderatorer: Jette Bjerre Hansen og Erik K. Lauritzen, DAKOFAs netværk for bygge og anlægsaffald.

Arrangeret af DAKOFA

Bygherreforeningen sætter fokus på energikravene i BR20, herunder at bygningsintegrerede VE-kilder skal kunne indregnes som en del af energirammen. Baggrunden er en oplevelse af, at omkostningerne til ’de sidste sparede kWh’ ikke står i rimeligt forhold til den opnåede effekt. Bør der i stedet være indbygget større fleksibilitet i bygningsreglementet i samspil med energiforsyningen, bygningsdriften, indeklimaet og passive tiltag? Hvad der skal til, for at vi kan opnå en høj grad af energieffektivitet uden for mange ’kreative’ løsninger, hvor bæredygtigheden er tvivlsom.
Debatdeltagerne:
Professor Per Kvols Heiselberg, Aalborg Universitet
Projektchef Peter Fangel Poulsen, Realdania Byg
Arkitekt MAA Lars Kvist, Arkitema Architects
Teknisk direktør Niels Heidtmann, Komproment
Analytiker Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd
Niels Bruus Varming, Trafik- og Byggestyrelsen

Moderator: Henrik L. Bang, Direktør, Bygherreforeningen (moderator)

Arrangeret af Bygherreforeningen

Den sociale bæredygtighed har haft trænge kår i byggebranchen, hvor fokus har været på den miljømæssige og den økonomiske bæredygtighed. Men ”taburetten” er trebenet og på kun to ben risikerer den at vælte! Denne VIP-Discussion tager emnet op og stiller skarpt på den social bæredygtighed og den dertilhørende sociale ansvarlighed!

Når vi taler om bæredygtighed i byggeriet, er vi efterhånden blevet rigtig gode til energi, materialer og økonomiske modeller. Men den sociale dimension bliver ofte udeladt og det er ærgerligt, for det er den dimension, som handler om ”livet mellem husene” og det sociale ansvar vi har, når vi ansætter folk, gør plads til lærlinge og (gen)bruger materialer. Til denne VIP-Discussion sætter vi det sociale i centrum – får de gode cases og diskuterer, hvordan branchen kan sømme det sidste ben godt fast på taburetten.

Denne VIP-discussion faciliteres af Niels Bjørn, Urbanist, Ph.d. og formand for Tænketanken URBAN. Niels Bjørn er en ivrig debattør, som er specialiseret i, hvordan det fysiske miljø påvirker menneskers adfærd, bystrategisk planlægning af by- og landdistriktsudvikling samt udsatte by- og boligområder, og hvordan de sociale forhold kan ændres med fysiske indsatser. Niels Bjørn sætter rammen og undervejs får han besøg af en række spændende gæster, som er med til at sørge for, at vi kommer hele vejen rundt om emnet. Som deltager får du også mulighed for at deltage aktivt med din mening i debatten.

Arrangeret af InnoBYG
9.15-10.30
Genbrug igen! – Den praktiske vinkel

Upcycling, genbrug, genanvendelse, cirkulær ressource. Kært barn har mange navne, men hvordan skal det gøres i praksis? Hvad kan vi i dag, hvordan skal det dokumenteres og hvad siger lovgivningen? Teknologisk Institut giver sit bud på, hvordan byggebranchen kan tænke cirkulært i praksis.

Upcycling, genbrug, genanvendelse, cirkulær ressource. Kært barn har mange navne, men hvordan skal det gøres i praksis? Hvad kan vi i dag, hvordan skal det dokumenteres og hvad siger lovgivningen? I denne learning session, giver Teknologisk Institut sit bud på, hvordan byggebranchen kan tænke cirkulært i praksis og vi ser nærmere på udvikling af nye materialer ud fra genanvendte materialer, herunder praktiske forhold omkring fx dokumentation og lovgivning.

Centerchef, Dorthe Mathiesen, Teknologisk Institut
Sektionsleder Ph.d., Thomas Mark Venås, Teknologisk Institut
Faglig leder, Anne Christine Steenkjær Hastrup, Teknologisk Institut

Arrangeret af Teknologisk Institut

Dit udstillingsvindue for resten af verden State of Green er navnet på Danmarks grønne brand. Organisationen bag brandet samler alle spillerne inden for energi, klima, vand og miljø, og markedsfører Danmark over for et internationalt publikum af virksomheder, politikere og medier. State of Green markedsfører og brander Danmark som grøn nation og har til hovedopgave at styrke den internationale opmærksomhed omkring dansk erhvervslivs stærke løsninger og kompetencer, og bidrager til at tiltrække investeringer til Danmark og øge eksporten.

Head of Communication, Dan Howis Lauritsen, State of Green

Arrangeret af State of Green

Smart building er mange ting, men hvad er det for dig og hvordan får du den smarte bygning du vil have? Energiforum Danmark og Gate 21 præsenterer skitserne til en guide til smarte bygninger og inviterer til debat og samarbejde.

Signe Fogtmann Sønderskov, KubenManagement
Martin Dam Wied, Gate21
Niels Boel, Schneider Electric

Arrangeret af Energiforum Danmark

Vugge til Vugge ApS fortæller om, hvilken dokumentation og designstrategi der skal til for at få et produkt Cradle to Cradle certificeret. Hør også  virksomheder fortælle, hvorfor de allerede har succes med C2C certificerede produkter, og hvad det betyder for deres position på markedet i den cirkulære økonomi.

CEO, Annette Hastrup, Vugge til Vugge ApS
CEO, Rasmus Jørgensen, KALK A/S
CEO Peer Leth, Troldtekt A/S

Arrangeret af Vugge til Vugge

Med +2, som er et 2-årigt forløb, får arkitekten et videngrundlag og til sidst et eksamensbevis på, at vedkommende har opnået indsigt i projekterings- og byggeprocesser og en forståelse af egen og andre parters rolle. Denne indsigt skaber grobund for en økonomiske bæredygtig tilgang til arkitektfaget. Det er tanken, at +2-deltagerne får spejlet den viden, de får gennem uddannelsesforløbet, dels via eksisterende projekter på deres ansættelsessteder og dels via en mentor fra den enkelte arkitektvirksomhed. På den måde opnår de konkret og praksisnær viden om processer, ansvar, forretning, økonomi, projektfaser og byggeri. Det sikrer et højnet fagligt niveau, samt færre fejl. 

Arkitekt maa, projektleder for +2, Jakob Brøndsted, +2/Arkitektforeningen

Arrangeret af Akademisk Arkitektforening
9.15-17.00
Seminarer faciliteret af Xella Danmark A/S


9:30-10:30
Britt Haker Høegh, Seniorspecialist, Teknologisk Institut

Indvendig efterisolering og skimmel
Indvendig efterisolering er en meget efterspurgt løsning til energirenovering af blandt andet ældre bygninger, men udførelsen er byggeteknisk krævende og kan indebære store risici i driftsfasen. Foredraget viser eksempler, beskriver tekniske udfordringer, forklarer bygningsfysiske mekanismer og viser risici og muligheder ved indvendig efterisolering af ydervægge.

11:00-12:00
Søren Vadstrup, Lektor, arkitekt m.a.a, Arkitektskolen. Institut for Bygningskunst og Kultur

Energiforbedring af fredede og bevaringsværdige bygninger
Foredraget vil vise, hvordan og med hvilke materialer og metoder, man kan opfylde Bygningsreglementets krav til ’Renoveringsklasse 1’ på eksisterende, ældre bygninger – uden at forringe husets bevaringsværdier, historisk, teknisk eller arkitektonisk.

13:00-14:00
Bo Toftager, Multipor projektkonsulent, Xella Danmark A/S

Multipor Isoleringssystem med respekt for det eksisterende
I dette indlæg præsenteres den Cradle-to-Cradle certificerede Multipor porebeton isolering og de tilhørende systemløsninger, der giver mulighed for energirenovering indefra, på en robust, diffusionsåben, uorganisk og forsvarlig måde - uden risiko for efterfølgende skimmelsvamp. Isoleringsløsningerne kan anvendes både i ældre og bevaringsværdige ejendomme, samt i nyere byggerier. Løsningerne optimerer komfort og indeklima, samtidig med at de arkitektoniske værdier bevares.

14:30-15:30
Morten Bak, Salgsdirektør, Xella Danmark A/S
Ytong Synergi - Cradle-to-Cradle omsat til konkret handling
Produktlancering: Ytong har i årtier produceret cirkulært med fokus på at reducere materialespild og forbedre det miljømæssige aftryk. I 2011 blev Ytong Energy+, Ytong porebeton og Multipor cradle-to-cradle certificerede og udviklingen af en innovative affaldsordning ligger nu til grund for 2016-nyheden: Ytong Synergi – en 100% genanvendt porebeton byggeblok.

Arrangeret af Xella Danmark A/S
9.15
Jacob Lange: Social Infrastructure (English)

The infrastructure of the industry of the past seems to be inevitably appropriated as the framework for the social and cultural life of the present.Rather than waiting for past infrastructure to get decommissioned and reborn with a new social program, we could conceive our infrastructures with intended social side-effects. By proactively cross-breeding infrastructure with social programs we can inject new urban life forms in to the heart of our cities, and seize billions of dollars to the shrinking budgets for urban social philanthropy. Pragmatism becomes hedonism in the social infrastructures of our future.

Jacob Lange, Partner, BIG

Danske Arkitektvirksomheder har samlet en lang række eksempler, der viser, hvordan bygninger og bymiljøers design skaber værdi for bygherrer, brugere og samfund på forskellige – og ofte overraskende effektfulde måder. Peter Andreas Sattrup præsenterer nogle af de mest interessante cases og diskuterer hvordan viden om arkitekturens værdiskabelse kan skabe bedre byggeri og ny forretningsmuligheder.

Peter Andreas Sattrup, Arkitekt MAA PhD, Danske Arkitektvirksomheder

Det Grønne Monopol stiller skarpt på en række dilemmaer: Er det fornuftigt at lade de frie markedskræfter bestemme, eller er skærpede lovkrav den mest effektive vækstmotor for bæredygtigt byggeri? Hvem har ansvaret for, at der bygges og renoveres mere bæredygtigt? Hvilke barrierer er der for bæredygtige løsninger i byggeriet?

Michael H. Nielsen, Direktør, Dansk Byggeri
Lene Espersen, Direktør, Danske Arkitektvirksomheder
Martin Manthorpe, Senior Vice President Strategy, Sales and Business Development, NCC
Gyrithe Saltorp, Direktør, Bygningsstyrelsen
Martin Lidegaard, Medlem af Folketinget, Radikale Venstre

Moderator: Torben Liborius, Erhvervspolitisk chef, Dansk Byggeri

Over the last decade, Copenhagen has undergone a major transformation – not just in its appearance, but in the way the city functions and is experienced by its residents. COBE’s projects are spread out over city - each one highly aware of what the local markers mean in a globalised world. What unites them is the desire to achieve a more sustainable, socially inviting urban environment creating spaces that work as an urban living room for everyone.

Dan Stubbergaard, Founder, COBE

Dense urban city environments consist of an agglomeration of bigger buildings. The resilience of cities as a whole depends amongst other components on the resilience of each single elements, the bigger buildings which together make a city a functional place. Where the space for green infrastructure on the ground is not available with sufficient size or not at all, we need to find new areas to counterbalance growing negative effects like environmental noise, fine dust agglomeration and urban heat island effects. All these effects are counterproductive to natural ventilation schemes in buildings and need to be compensated by artificial ventilation and air-conditioning for the operation of the larger projects. This amount of energy could be saved if we tackle the problem where it has its origin. The lecture intends to demonstrate that “Sustainability is a Driver for Better Design” and onerous requirements are a challenge but also an enrichment of the design culture to lead to better results.

Rudi Scheuermann (DE), Director, Arup Fellow, Arup

In the face of climate change, architects are helping to design an urban landscape that is more resilient and sustainable. The health of the urban and natural environments and human health and well-being are imperatives that go hand-in-hand. As architects we must expand our design tools to advocate for resiliency and sustainability as well as biophilic and regenerative design as ways to make our cities healthier. Brandon will present the work of COOKFOX and discuss the changing design imperatives for architects in New York City.

Brandon Specketer (US), Partner, COOKFOX ARCHITECTS

We can create buildings like trees and cities like forests. Instead of becoming less bad or reducing our footprint, it is possible to make buildings, like trees, that are beneficial for humans and nature: healthy material banks which are cleaning the air, the water and supporting biodiversity and ecosystems. Michael will talk about his exhibition at this year’s 15th International Architecture Exhibition in Venice and how Cradle to Cradle design celebrates innovation by defining materials as part of biological and technical cycles to actively improve the quality of biodiversity, air, and water, all while being energy positive. This way, we can truly celebrate our positive human footprint.

Prof. Dr. Michael Braungart (DE), Scientific Director, EPEA International Umweltforschung GmbH , Cradle to Cradle Præsentationen er sponsoreret af Xella Danmark

Xella, verdens førende producent af byggematerialer i porebeton og kalksandsten – kendt for produkterne Ytong, Multipor, Energy+, Silka og fermacell præsenterer deres tilgang til bæredygtighed, produktinnovation, cradle-to-cradle og cirkulær forretning i praksis nu og fremtidens byggeri.

Dr. Oliver Kreft (DE), Head of Innovation Management / International Projects, Xella Research & Development, Berlin Germany

9.15-10.45
Design for Disassembly – hvor langt er vi og hvad er næste skridt?  

Skal det være bæredygtigt skal det kunne skilles ad. Tanken er enkel, men i praksis kan det være en stor udfordring og hvordan kan byggebranchen integrere konceptet Design for Disassembly i en bæredygtig hverdag? På denne VIP-Discussion sætter vi gang i debatten om fremtidens bæredygtige design, der kan adskilles og genbruges. Vi stiller skarpt på praktikken, løsningerne og næste skridt med en blanding af oplæg om strategier, projektresultater og udfordringer.

Design for Disassembly er det nye sort inden for bæredygtighed. Men det er ikke helt så nemt som det lyder ”at designe til adskillelse”. På denne VIP-discussion ser vi nærmere på konkrete løsninger og designstrategier og vi møder nogle af dem, som arbejder med konceptet og har skabt løsninger der virker. Vi tager desuden debatten om konceptet for hvad siger branchen selv? Vi stiller spørgsmål og udfordrer meningsdannere i byggebranchen, når vi lægger op til debat om næste skridt inden for ”Design til adskillelse”. 

Debatdeltagerne:
Anke Oberender, centerleder i Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af affald (VHGB)
Mauro Lucardi fra JJW Arkitekter
Peter Grønlund , Livinglab by Dovista m.fl.
Moderator: Anne Beim, professor, ph.d. og Centerleder, CINARK

Arrangeret af InnoBYG

Introduktion til den seneste forskning om indeklima, konsekvenser for os der bor i husene – og Realdanias seneste demonstrationsprojekt, som viser hvordan man kan imødegå mange problemer indenfor en almindelig byggeøkonomi ved at tænke nyt og anderledes.

Sundheden i vore bygninger bringes i fokus i Realdanias initiativ ’Et Godt Indeklima’. Her understøttes og igangsættes forskning i indeklimaudfordringer fra mange forskellige vinkler, og gennemføres undersøgelser kortlægger vore vaner og vore bygningers stand.

Som en del af initiativet arbejder Realdania By & Byg desuden pt. med et demonstrationsprojekt, ’Sunde Boliger’, som består af tre rækkehuse som nyopføres på en smuk grund i Holstebro ned til vandkraftsøen. De tre huse skal undersøge, om det er muligt at sikre et sundere indeklima til samme pris og med samme energibesparelse som dagens standard. Hypotesen er, at det snævre fokus på energibesparelser har fået arkitekter og ingeniører og bygmestre til at glemme nogle vigtige dyser omkring et sundt og godt indeklima.

Vi vil i diskussionen debattere viden fra både Realdania og Realdania By & Byg; bla. de seneste landvindinger i forskning i indeklima, ikke mindst fra det Realdania finansierede CISBO (Center for Indeklima og Sundhed i Boliger), men også fx Økologisk Råds undersøgelse af indeklima i børneværelser, som Realdania også står bag. Her ligger et par aha-oplevelser og gemmer sig, bla. den nye viden om skadelige partikler fra madlavning og vores tøj. Dertil kommer selvfølgelig viden om afgasninger fra materialer, dagslys osv.

I samtalen vil vi skelne mellem ’oplevet indeklima’, som er alle registreringer vi kan gøre med kroppen (temperatur, træk, fugtig luft, dagslys mv), og ’sundt indeklima’ som omhandler alle de påvirkninger vi udsættes for uden at vi opdager det – og som har potentiale til at gøre os syge med allergi, astma, KOL, cancer mv.

Alle disse måske lidt uhåndgribelige facts spejles direkte i Sunde Boliger; 1:1 byggeriet i Holstebro. Her diskuterer vi arkitekt- og ingeniørvinklerne på et sundt indeklima, og vi kommer måske ind på hvordan man kan ventilere meget mere og meget klogere samtidig med at man fjerner støj og trækgener. Eller hvordan man ved at rykke alle tøjskabe ud af soveværelserne og ind i et fælles 'family walk in closet' skaber en helt ny og sundere indretning. Alt dette kombineres med fokus på dagslys, temperaturstyring, støjbekæmpelse, rengøringsvenlighed, materialesundhed mv.

Projektet udføres i samarbejde med vore dygtige rådgivere; Pluskontoret Arkitekter (Århus), Lendager Arkitekt (Valby), MOE (Århus) samt professor Torben Sigsgaard (Århus Universitet Institut for Folkesundhed samt leder af CISBO). Husene opføres af den lokale entreprenør Børge Lind og Sønner.


Moderatorer: Lene Wiell Nordberg, arkitekt, PhD., projektleder i Realdanias initiativ Et Godt Indeklima
Jørgen Søndermark, arkitekt og ingeniør, projektleder for Sunde Boliger hos Realdania By & Byg

Foreløbig er følgende deltagere bekræftede:
Kristian Nordheim, partner, arkitekt maa, Pluskontoret Arkitekter A/S
Anders Lendager, indehaver, arkitekt maa, Lendager Group
Steffen Maagaard, Koncernkompetencechef, Energi og Indeklima, Civilingeniør, MOE A/S
Lone Mikkelsen, Seniorrådgiver i kemikalier, Det økologiske Råd

Arrangeret af Realdania By & Byg

Arkitektur skaber værdi på mange og ofte overraskende effektfulde måder, viser Danske Arkitektvirksomheders projekt med at samle eksempler, hvor byggeriets værdiskabelse er veldokumenteret. Effekterne kan være sociale, miljømæssige eller økonomiske, og der er ofte en sammenhæng mellem de forskellige værdidimensioner. Men hvordan dokumenterer man værdiskabelsen, og hvad er forretningspotentialet i bæredygtig arkitektur? Det er emnet for Danske Arkitektvirksomheders debat på Building Green VIP-Discussions

Peter Andreas Sattrup, Danske Arkitektvirksomheder: ’Arkitektur skaber værdi’ – resultater og perspektiver
Søren Nielsen, Vandkunsten: Totaløkonomi og arkitektonisk kvalitet
Nanna Flintholm, AART architects: Social værdiskabelse – en metode med økonomisk potentiale
Anders Lendager, Lendager Arkitekter: Bæredygtig arkitektur og ny forretningsmodeller

Indlæg á 15 minutter med efterfølgende debat

Arrangeret af Danske Arkitektvirksomheder

BYG Summit er kulminationen på BYG netværket i 2016, hvor vi sammen med BYGs medlemmer samler op på året der gik.

Formålet er at diskutere årets tema; 'hvad rammer byggebranchen ind' ved at præsentere pointer og læringspunkter fra årets netværksarrangementer. BYGs medlemmer vil overlevere anbefalinger til, hvordan vi kan ændre byggebranchens rammevilkår samt styrke samarbejdet på tværs af branchen.
Head of Real Estate Ole Kristian Bottheim, Technical University of Denmark
Chairman of the Board Michael Brag, Proark Group
Owner Mikkel Westfall, Årstiderne Arkitekter

Arrangeret af DANSK ARKITEKTUR CENTER
9.15-10.30
Jord - en værdifuld ressource: Lær at håndtere overskudsjord bæredygtigt

Overskudsjord har traditionelt været betragtet som et affaldsprodukt og en entydig udgift for bygge- eller anlægsherren. På denne session opnår du viden om, hvordan jorden kan genanvendes og forædles, hvilke forskellige anvendelsesmuligheder, der ligger lige for, og hvilke særlige forhold, man som bygherre, rådgiver, transportør osv. skal være opmærksom på, hvis man vil arbejde med bæredygtig jordhåndtering. Sidst, men ikke mindst, får du en introduktion til en række værktøjer, der kan hjælpe dig igennem alle processerne.


Graves Simonsen, Projektchef, Bygherreforeningent
Morten Størup, Projektchef, Niras A/S
Kristian Kirkebjerg, Chefrådgiver, Sweco Danmark A/S

Arrangeret af Bygherreforeningen

Solar City Denmarks medlemmer præsenterer aktuelle projekter/produkter:

Solcelledrevet lys
Cykelpullerter ved Skuespilhuset og ´dunhammere´ til udstillingscenter i Saudi Arabien
Project manager Peter Poulsen, DTU Fotonik og Managing director Ib Mogensen, Out-sider

Batteriers betydning for tagmonterede solceller
Investering i et lille batteri kan forbedre solcelleanlæggets ydeevne væsentligt. Rentabilitet.
Direktør Kim Slavensky, Phønix Tag Energi Århus

Nye solcellepaneler - ny arkitektur
Produkter og resultater fra studenterkonkurrence
Direktør Yakov Zafir og arkitekt/design-studerende

Nye tagsløsninger med solceller
Heltagsløsninger med solceller til lette tagkonstruktioner
Projektleder Bjørn Grubbe Rasmussen, Gaia Solar

Erfaringer fra udviklingsprojekt med solcelletage i byfornyelsen
Tekniske og æstetiske vurderinger - hvad skal der udvikles videre på?
Arkitekt Rachel Mary MacIntyre, Byfornyelsen Københavns Kommune

Tilskudsordning til skitseprojekt: hvordan kan solceller, arkitektur og økonomi bedst løses
Almene boligselskaber, virksomheder, kommuner, ejer- og andelsforeninger, mv. kan ansøge.
Sekretariatsleder Karin Kappel, Solar City Denmark

Arrangeret af Solar City Denmark

Er der sminkede lig i tag branchen? Hvordan er miljøpåvirkningen fra de forskellige tagtyper?
Udo Wagner, Technical Director and Export Manager at FPT & President of European Single Ply Waterproofing Association Vil komme og orientere om brugen af Rhepanol som tagmembran og informere om de helt klare fordele ved at vælge denne tagløsning. Ved dette valg bidrager du til et renere drikkevand, fordi tagmembranen er fremstillet af PIB, som er uden afvaskninger. Rent miljø – genbrugeligt. Taget har en lang levetid og er vedligeholdelsesfri – totalkost på denne tagløsning er derfor konkurrencedygtig mod samtlige andre tagløsninger.
Hermed er man med til at tage ansvar som arkitekt/projektansvarlig og sætter bæredygtigheden på byggeriet i højsæde. Samtidig vælges en tagløsning med både økonomiske og miljømæssige fordele.
Udo Wagner, Technical Director and Export Manager at FDT & President of European Single Ply Waterproofing Association

Arrangeret af Easy Flex Roofing

Udviklingen mod en mere energieffektiv bygningsmasse har forøget risikoen for overophedning og øget kølebehovet. Naturlig køling med udeluft kan være en attraktiv og energieffektiv løsning og da køling ikke kun er et behov, der opstår i sommerperioden, stiger mulighederne for at udnytte udeluftens frikølingspotentiale betydeligt. Høj energieffektivitet og komfort kan opfyldes ved anvendelse af forskellige løsninger afhængig af årstiden. Sessionen præsenterer principperne og giver eksempler på anvendte løsninger.

Professor Per Heiselberg, Aalborg Univeritet
Energy and Indoor Environment Engineer Jannick Roth, WindowMaster A/S
Head of Product Development  Niels Kappel, Troldtekt A/S

Arrangeret af DANVAK

Boomet med solceller i 2012 gav en masse praktiske erfaringer - med arkitektur, konstruktioner og forventninger til produktionen af el under de klimatiske forhold i Danmark. Nu er næste generation klar - solceller, der - noget smukkere - kan integreres i arkitekturen, og som samtidig er tænkt ind i en planlægningsmæssig større sammenhæng. Teknisk og arkitektonisk er vi klar til næste store “bølge”. På seminaret diskuterer vi barrierer og - ikke mindst - muligheder for at solenergien kan blive det næste “vindeventyr”.

Erhvervschef og Formand for Dansk Solcelleforening, Flemming Kristensen, EnergiMidt
Direktør, Peder Vejsig Pedersen, Cenergia og formand for AktivhusDanmark
Udviklingschef, Anders Strange Sørensen, Gaia Solar

Arrangeret af FBBB
9.30-10.00
Tørrerumskonceptet reducerer energiforbrug til tøjtørring med op til 75 %

Munters affugtning sikrer energieffektiv, skånsom og hurtig tørring af tøj i daginstitutioner, fritidsordninger, boligforeninger, private firmaer etc.
Et lille tørrerum med garderobeindretning kan erstatte besværlige og energikrævende el-tørreskabe, tørretumblere og/eller opvarmning. I tørrerummet installeres en lille affugter og én eller flere cirkulationsventilatorer. Klimaet i tørrerummet minder om en let blæsende sommerdag, hvor vasketøjet tørrer på rekordtid. Udover en markant energibesparelse, udmærker konceptet sig ved at være nemt at betjene, og alle tekstiltyper tåler denne form for tørring, da tøjet ikke udsættes for høje temperaturer eller slid.

Indlægsholdere:
Hans-Henrik Thomsen, Area Sales Manager, Munters A/S
Annamarrie Lennings, Area Sales Manager, Munters A/S

Sponsoreret af Munters A/S

Få 3 perspektiver på bæredygtighed fra Dansk Standard, ETA Danmark og Miljømærkning Danmark. Fra det enkelte materiale eller produkt til det færdige byggeri.
Dansk Standard
Kan du med Europæiske standarder dokumentere, at dit byggeri er bæredygtigt? Dansk Standard giver dig et indblik i standardiseringsarbejdet på området.
Eta Danmark
Godkendelser og tekniske vurderinger af byggevarer dokumenterer produkternes egenskaber og understøtter brugernes mulighed for at træffe en informeret beslutning. Der findes materialer og områder, hvor kompleksiteten er så stor, eller hvor udviklingen går så hurtigt, at der endnu ikke er udarbejdet standarder, som man kan udvikle sit produkt op i mod og dermed sikre, at det lever op til relevante krav og egenskaber. Hvad gør man så ?
Miljømærkning Danmark
Kom og hør hvilke muligheder og udfordringer giver det at bygge med Svanemærket. Hvordan kommer du fra planlægning til udførelse.

Thomas Bruun, Administrerende Direktør, ETA-Danmark A/S
Gert Rønnow, Teamleder for standardisering i byggeri, Dansk Standard
Henrik Hougaard, Markedschef, Miljømærkning Danmark

Sponsoreret af Miljømærkning Danmark

Arbejder du med bæredygtig energi? Og er du interesseret i at arbejde sammen med aktører i Sverige og Norge for at løse fælles udfordringer på området? Så kom og hør mere om dine muligheder for at søge EU-midler til energiprojekter i Skandinavien. EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak giver støtte til fælles skandinaviske projekter. Vi fordeler 38,8 millioner euro til projekter med fokus på grøn energi i perioden 2014-2020. Er dit projekt det næste?

Peter Lundberg, Projektrådgiver, Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Sponsoreret af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak


En casebaseret interview- og debatsession med dem, som allerede bygger og leverer viden og løsninger til dagens bæredygtige byggeri.
Alle taler om at bygge bæredygtigt. Vi har samlet tre af dem, der allerede gør det. Gennem præsentation af cases, interviews og spørgsmål fra salen vil vi lære mere om, hvordan man gør det, hvad det kræver og hvad man vinder på det. Vi møder køkkenvirksomheden, der har gjort bæredygtighed til en del af deres brand. Vi hører fra forbrugeren, som ville bygge et bæredygtigt hus uanset udfordringerne og nu endelig er godt på vej. Og vi møder typehusfirmaet, der gør bæredygtigt byggeri til en pakkeløsning for de helt almindelige forbrugere.

Charlotte Mannstaedt, Direktør og ejer, Hansen Kitchen
Jette Rosendal, Sognepræst og bygherrer (TBC)
Ditte Maria Kollerup, direktør, KFS Boligbyg

Sponsoreret af FSC

Finland is famous for its forests and strong forest industry. The industrial use of wood-based biomass is significantly diversified. New bioeconomy business opportunities in Finland are based on smart applications of wood biomasses and development of high value added products like textiles, construction, insulation and interior materials.
Challenging climate conditions and seasonal temperature variances, have driven solutions centered Finns to create innovations also for economic and environmentally sustainable living and working environments. Green building solutions for existing and new buildings and their initial surroundings save in maintenance costs and offer favorable and healthy working and living environment. With green and economic buildings we can secure sustainable property value growth.

Pia Qvintus, Program Manager, Innovative BioProducts

Sponseret af Finpro Oy

Keynotes 2016

Brandon Specketer

Partner, COOKFOX Architects

  Connie Hedegaard

  Formand, CONCITO og KR Foundation & fhv. Klimakommisær

   Dan Stubbergard

   Founder, COBE

    Jakob Lange

    Partner, BIG

     Rudi Scheuermann

     Director, Arup

      Jeroen Dirckx

      Urban Planner and Associate KCAP Architects&Planners

       Julien de Smedt

       Founder & Director, JDS/JULIEN DE SMEDT ARCHITECTS

        Prof. MICHAEL BRAUNGART

        Cradle to Cradle/DE Scientific Director

         Tak til vores VIP partnere

         Innobyg
         arkitektforeningen
         GBC
         Realdania
         DAC_BUILD_SMALL_DK_RGB_RED1
         bygherreforeningen
         dansk_Byggeri
         logo_dav
         dakofa

         “Arkitektforeningen har igen valgt at samarbejde med Building Green. Arkitekter har en afgørende indsigt i bæredygtig innovation, og det glæder mig at se de mange arkitekter MAA, der stiller deres viden til rådighed ved debatter og i oplæg. Jeg håber, at eventen vil være medvirkende til en rig faglig udveksling om bæredygtighed og arkitektonisk kvalitet.”
         Jesper PaghDirektør, Arkitektforeningen
         ”I Bygherreforeningen ser vi Building Green som en katalysator for diskussionen om mere bæredygtigt byggeri i Danmark. Det gælder både i præsentationen af de konkrete produkter og løsninger, og gennem debatter og seminarer, hvor den nyeste viden bringes frem i lyset”.
         Henrik L. BangDirektør, Bygherreforeningen
         ”InnoBYG er sat i verden for at sætte fokus på den bæredygtige dagsorden i byggebranchen. Det gør vi ved at facilitere videndeling og matchmaking – og begge ting har vi mulighed for på Building Green. Building Green er et rigtig godt sted for os at lave gode arrangementer for vores målgruppe”.
         Kasper Lynge JensenNetværksleder, InnoBYG

         Tak til øvrige supporters og sponsorer

         building-supply
         mCSR-Horisontgruppen-SH
         mDagensByggeri-SH
         Mediaexpress-Byggeri+Arkitektur-SH
         menergy-supply-SH
         mEstateMedia-SH
         mHVAC-SH
         mInstallatør_Horisontgruppen-SH
         mJyllands-Posten-SH
         mlicitationen
         oAktivhus-SH
         oCradle to Cradle-SH
         oDI-Byg-SH
         Energiforum danmark-CMYK
         oFAOD-SH
         oFBBB-SH
         oHFB-Byggecentrum-SH
         oIDA_Byg-SH
         okonstruktorforeningen-SH
         oSustainia-SH
         Print
         european-media-partner-blackwhite
         Print
         KLS-PurePrint-EPS-logo-blackwhite
         oDFM-SH
         oDansk-Byplanslaboratorium-SH
         oDanske-landskabsarkitekter-SH
         oDanvak-SH
         WEB-DL_Logo2015_Green-1-blackwhite
         GTC logo ELL neg
         ssytong-SH
         stateofgreen-SH
         sTHORS-SH
         bygge
         zinco_logo-blackwhite
         BYG_logo+DAC+tagline_RGB
         pefc-logo3
         SolarCity-SH
         sGreen-connectionsSH
         sRetap-SH
         kapitel2-logo-blackwhite
         DoV-logo-rund
         kortegaard-blackwhite
         Print
         perfekta-blackwhite
         pollogo_pos
         ti-blackwhite
         zerologo_stor-blackwhite

         Kontakt og praktisk information

         Project Manager:
         Sarah Elhauge
         se@buildinggreen.eu
         +45 4195 1407

         Managing Director:
         Henrik Ulander
         hu@buildinggreen.eu
         +45 2040 3083

         Sales Manager:
         Michael Vitus Bering
         salg@buildinggreen.eu
         +45 4195 1404

         Graphics & Exhibition Manager:
         Anne Iversen
         salg@buildinggreen.eu
         +45 6024 9374

         Building Green afholdes i Forum København:
         Julius Thomsens Pl. 1, 1925 Frederiksberg C, Denmark

         Dato: 1. – 2. november 2017
         Åbningstider: kl. 9.00 – 17.00
         Gratis adgang og garderobe