Træ kan bidrage til at nedbringe klimapåvirkningerne men husk at kigge på hele bygningen

Camilla Ernst Andersen er ph.d.-stipendiat hos BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet. På Build in Wood den 22. og 23. maj holder hun et spændende oplæg om en dybdegående analyse af 45 træbyggerier.

Her har de undersøgt forholdet mellem miljøpåvirkning og materialer, LCA metoders effekt på designincitamenter og hvordan dette i sidste ende påvirker miljøpotentialet for træbygninger.

I denne artikel kan du læse et interview med Camilla Ernst Andersen.

Kan du dele din baggrund og beskrive, hvordan du og din virksomhed arbejder med træ?

Jeg er ph.d.-studerende hos BUILD på Aalborg Universitet og er netop i gang med at afslutte min ph.d. omhandlende brug af træ i byggeriet og dets miljømæssige påvirkninger. Min ph.d. er en del af et stort forskningsprojekt, hvor vi forsker i hvorvidt et øget forbrug af træ i bygninger kan bidrage til at reducere miljøpåvirkninger for bygninger og hvilke miljømæssige konsekvenser det kan have i et større perspektiv.

Hvad ser du som de mest presserende udfordringer inden for træbyggeri i øjeblikket, og hvordan håndterer din virksomhed disse udfordringer?

Selvom det efterhånden er rimeligt anerkendt at træ kan være med til at nedbringe klimapåvirkningen for bygninger, ved vi også, at det ikke kan stå alene som den eneste løsning, og der også kan være negative konsekvenser ved et øget forbrug af træ, som der selvfølgelig skal tages højde for. Det tror jeg er nogle af de største udfordringer lige nu – at blive helt klar over hvilke miljømæssige konsekvenser det også kan have at øget brugen af træ i byggeriet. Det er noget vi til dels har undersøgt i vores igangværende forskningsprojekt, men også noget vi håber at kunne undersøge endnu mere.

Med den stigende interesse for trækonstruktioner i Danmark og det øgede behov for specialiseret viden, hvordan ser du potentialet for træbyggeri i fremtiden?

Jeg tror, vi kommer til at se meget mere træbyggeri i Danmark. Efterhånden som erfaringen bliver opbygget i branchen, tror jeg, man finder løsninger, hvor træ og andre materialer bruges sammen på den mest optimale måde med hver deres styrker. Det synes jeg også er en vigtig pointe i diskussionen om at bruge træ i bygninger – vi skal bruge mere træ i bygninger end vi hidtil har gjort, men vi skal bruge det, hvor det giver mening og huske i det hele taget at minimere vores materialeforbrug.

Hvordan forestiller du dig fremtiden for træbyggeri i Danmark og globalt?

Vi har i de sidste fem til ti år set rigtig mange højhus-projekter i træ, og hvor det ene byggeri overgår det andet i at være det højeste træbyggeri. Det kommer helt sikkert til at fortsætte. Derudover tror jeg at mindre byggerier, såsom enfamiliehuse, rækkehuse og etageboliger, i højere grad bliver bygget med træ, da vi ser rigtig mange gode løsninger til dette. Også løsninger der kan konkurrere prismæssigt. Og hvis vi først går over til at bygge en stor del af de mindre byggerier i træ, kan der være rigtig store besparelser at hente.

Kan du nævne et træbyggeri, der virkelig har imponeret dig med sin innovation og nyskabelse?

Der er mange træbyggerier, der imponerer på hver deres måde. Det, jeg nok bliver mest imponeret af, er de arkitekter, ingeniører og entreprenører, der går forrest i at vise, at vi rent faktisk kan bygge flotte bygninger, der har et lille miljøaftryk i forhold til det vi er vant til at se, og samtidig med at det er bygget til fornuftige priser og overholder de krav som der nu skal overholdes. Jeg synes, det er fedt, når nogen tør at satse lidt, tænke ud af boksen og aktivt gøre noget for at flytte byggebranchen mod en mere miljøvenlig fremtid.

Hvad vil du præsentere på Build in Wood, og hvad håber du, at deltagerne vil få ud af at høre din præsentation?

Jeg vil præsentere mit arbejde omhandlende 45 træbyggerier og deres miljøpåvirkning. Vi har igennem det store træprojekt på BUILD indsamlet data på 45 træbygninger og vurderet deres miljømæssige performance for at se potentialet i at bruge træ i bygninger. Jeg håber, at deltagerne først og fremmest får en forståelse af kompleksiteten i at vurdere bygningers miljøpåvirkning og hvor mange faktorer, der rent faktisk spiller ind når vi kigger på en bygnings påvirkning. Det er ikke så enkelt endda. Mit vigtigste budskab bliver at ja, træ kan bidrage til at nedbringe klimapåvirkningerne for bygninger, men vi skal huske at kigge på hele bygningen og aktivt arbejde med at nedbringe påvirkningerne allerede i designfasen, hvor areal, geometri, materialevalg, energiforsyning og lignende parametre stadig kan ændres.

Vil du høre mere om den store analyse af træbyggeri?

Vær med på Danmarks største trækonferencen Build in Wood den 22. og 23. maj. Læs mere, se programmet og tilmeld dig her.

Flere artikler
Byggebranchen skal have to plus to til at give fem