Hvordan skal vi bo og bygge i fremtiden?

Byggeriet og boligen i fremtiden skal være mere klimavenlig og bæredygtig – det er vi efterhånden ret enige om. Men for at komme derhen skal vi forstå, hvad det er for en bygge-og boligtradition vi viderefører, hvor vores bomønstre er på vej hen, og hvad det er der skaber livskvalitet i og omkring vores boliger.

Kristine Virén er formidlingschef og arkitekt hos Videncentret Bolius – og måske har du også set hende i Hammerslag på DR1? På Building Green Aarhus den 10. og 11. april kan du opleve hende på Main Stage, hvor hun giver dig et spændende indblik i hvordan vi skal bo og bygge i fremtiden.

I denne artikel kan du læse et interview med Kristine Virén.

Hvad er din baggrund og hvordan arbejder du med bæredygtighed?

Jeg er uddannet arkitekt, men jeg har de seneste 15 år arbejdet med formidling – særlig med fokus på at øge livskvaliteten i boligen. Det arbejder vi med i Videncentret Bolius inden for fem parametre; vi vil gøre det sundere, tryggere og nemmere at have en bolig og med bedre funktionalitet/arkitektur og bedre økonomi.

I Videncentret Bolius påbegyndte vi sammen med Foreningen Realdania indsatsen Bo Bæredygtigt i 2020 (foranalyse) og 2021 mere konkret udførelse. Her er vores ambition at oplyse danskerne og gøre dem mere handlingsparate til en mere bæredygtig hverdag i boligen. Vi har sammen med eksperter inden for området identificeret fem principper, hvor vi som danskere kan sænke vores C02- og ressourceforbrug:

  1. Valg materialer med et lavere klimaaftryk og lang levetid
  2. Genbrug og vedligehold/længere levetid
  3. Areal i bolig og grund
  4. Sænke energiforbrug og grøn omstilling
  5. Del mere og fælles løsninger

Vi har derfor i vores medier og kanaler en hel del indhold om emnet, vi går ud med kampagner, der skal oplyse danskerne, vi samarbejder med både arkitekter, håndværkere, byggemarkeder og vi videndeler med faglige aktører.  

Hvilke udfordringer og muligheder ser du overordnet inden for bæredygtighed i byggeriet lige nu?

Der er masser af både udfordringer og muligheder. Det er en kæmpe omstilling, vi står overfor. Byggeri er en kompliceret proces med mange aktører, økonomi og interessenter, og det gør det særligt udfordrende. Derudover er selve ændringen i mindsettet for mere renovering og transformation end nybyg også et kæmpe skifte for branchen. Dertil har vi også en efterspørgsel, der ikke helt er der endnu, men som er meget nødvendig for at komme i mål. Dog synes jeg, der er mange interessante bud og pionerånd at spotte, og netop her ligger de mange fremtidsmuligheder.

Årets tema er ’Livgivende byer og arkitektur’. Hvordan ser du at vi kan bevæge os mod byer og arkitektur, der giver mere tilbage end de tager?

Efter aftale er mit indlæg på Building Green Aarhus i den lidt mindre og nære skala. Det vil sige, at jeg kommer til at have fokus på fællesskaber, livskvalitet i nabolaget og i høj grad det rigtig gode naboskab, som vi i vores undersøgelser kan se er under pres – det kombineret med at vi bor mere og mere alene. 2023 blev året, hvor der var flere husstande med én voksen end to. Vores bomønstre og sociale cirkler har flyttet sig, og vores ret stationære boliger, kvarter og arealer imellem bygninger og boliger har ikke helt fulgt med udviklingen. I de samme undersøgelser kan vi se, at det faktisk kan løfte et naboskab og fællesskab markant. For at komme derhen er nøgleordene pilotprojekter og inspiration, der kan sætte ord og billeder på nye ideer og projekter inden for nye boformer, kvarterdannelser og fællesområder, der i højere grad tilgodeser de nye bomønstre og vores fællesskaber.

Dernæst er bæredygtighed i udviklingen jo en grundpræmis, vi alle skal arbejde ud fra – både når vi transformerer, i højere grad skal anvende genbrug og innovere inden for biogene materialer. Og det kræver også balance og stillingtagen til fortættede byer, hvor der også skal gøres plads til biodiversitet, dyreliv og særligt korridorer.

Kan du nævne et spændende projekt eller to, hvor der er arbejdet med livgivende og regenerative principper? Eller hvor der er arbejdet med bæredygtighed på en innovativ måde?

Noget af det mest interessante, jeg har set for nyligt, er kun på udviklingsstadiet. Det er Charlie Steenberg fra Center for Bæredygtig Bygningskultur tanker om transformation af parcelhuset og parcelhuskvarteret, hvor både fællesskab, livskvalitet og bæredygtighed er i fokus.

Hvad vil du gerne inspirere til bliver anderledes i byggebranchen?

Jeg vil gerne gennem blandt andet vores undersøgelse Danskerne i det byggede miljø vise, hvordan naboskab og fællesskab er under pres og hvor stor indflydelse det har på vores tilfredshed med der hvor vi bor og livet generelt. Derudover også at vi i fællesskabets navn ofte fokuserer på lidt for ambitiøse ting hen over hovedet på folk. Fællesskaber og trivsel mellem mennesker begynder ofte med et Hej.

For bæredygtighed vil jeg gerne inspirere til, at vi skal sikre viden om slutbrugers parathed, deres niveau for viden og handling.

Vil du høre mere om hvordan skal bo og leve i fremtiden fra Kristine Virén?

Vær med på Building Green Aarhus den 10. og 11. april og hør det spændende indlæg om fremtidens boformer. Læs mere og tilmeld dig gratis her.

Flere artikler
Building Green København lancerer stjernespækket program