KE Fibertec på Building Green

Få indblik i miljørigtig ventilation på dette års Building Green København

Efter et strategisk arbejde med bæredygtighed i mere end 10 år, har KE Fibertec en klar målsætning om at tage ansvar som en global virksomhed. Her er målsætningen at påvirke miljøet mindst muligt og gennem et kontinuerligt arbejde at optimere i alle mulige led af virksomhedens supply chain.

Målsætningen er også at tilbyde mere miljørigtige og energieffektive løsninger lige fra produktionen af tekstilbaseret ventilation til transporten af varen ud til kunden, herunder, hvordan produkterne kan genanvendes efter brug samtidig med at blive CO2-neutral virksomhed i 2030. KE Fibertec har i en årrække arbejdet målrettet mod en reduktion af spild og CO2-aftryk både på forbrugs- og produktionsområdet.

KE Fibertec ønsker at påvirke miljøet mindst muligt og samtidig have kontrol og komplet overblik over virksomhedens CO2-aftryk. I 2022 blev det derfor besluttet at deltage i Klimaklar Produktionsvirksomhed under Dansk Industri og Industriens Fond. Samarbejdet med Klimaklar Produktionsvirksomhed har ikke kun givet KE Fibertec stor indsigt i, hvordan man kan opgøre virksomhedens klimaregnskab, monitorere og rapportere sine klimapåvirkninger i fremtiden, men det har også skabt nye metoder for, hvordan man kan sætte sig nye reduktionsmål og sikre den rette kurs i fremtiden.

Inden for bæredygtighed har KE Fibertec allerede arbejdet en del med Scope 1 og 2, og det næste bliver at bygge videre på og udvide Scope 3. Her bliver EPD og LCA vigtige værktøjer til at dokumentere den positive påvirkning, en tekstilbaseret ventilationsløsning har på miljøet. Hos KE Fibertec er man nu klar til næste skridt ved at blive en del af Afkobling 2030, som er et nystartet program under Industriens Fond. Programmet skal de næste otte år hjælpe danske produktionsvirksomheder, som har høje og målrettede ambitioner for bæredygtighed, med at afkoble værdiskabelsen fra deres klima- og miljøbelastning. Hele visionen for Afkobling 2030 er, at Danmark skal gå i front og vise vejen for fremtidens bæredygtige produktion.

I tiden, der er gået siden sidste Building Green messe, har KE Fibertec arbejdet videre med strategien om udvikling og optimering af løsninger, der imødekommer fremtidens krav til byggeriet. Virksomheden er kommet i mål med endnu flere vigtige milepæle om mere miljøvenlige løsninger og services med bl.a. en udvidelse af det Cradle to Cradle certificerede program af materialer, så man nu kan tilbyde både GreenWeave og MultiWeave i flere flotte Cradle to Cradle-godkendte farver. Desuden er KE Fibertec i løbet af sommeren blevet re-certificeret efter FN’s verdensmål og har gentegnet en årsaftale om recycling af restmaterialer, hvor op til 40 tons tekstilaffald genanvendes til nye produkter hos Kvadrat Really.

Mød KE FibertecBuilding Green København stand 121 og hør mere om virksomhedens mange initiativer til mere miljøvenlige ventilationsløsninger.

Sponsoreret indhold i samarbejde med KE Fibertec.

Flere artikler
Svanemærket nybyggeri – generation 4.0