Der er behov for en fundamental forandring i måden vi bygger på

Skrevet af Gitte Gylling Hammershøj Olesen i forbindelse med #rydfladenforklimaet

Vores Klode har ikke behov for bæredygtighed som et projekt, men som en fundamental måde at omstille os på. Nu.

Det er er afgørende, at alle bidrager til den omstilling, for at vi kan skabe mulighed for at lykkes. Det er ikke et drys på toppen eller et add on på det, vi gør i dag, der er behov for, men en fundamental forandring i måden, vi tænker, tegner, projekterer, udfører og drifter byggeri på – og lever og agerer på. Og dén proces – og dén nye virkelighed – vil kræve helt nye ledelses- og rådgivningsgreb. Dette nye mindset er ikke noget, der kommer af sig selv – og det er en fundamental, bæredygtig omstilling helle brancher og sektorer. Det er en fundamental forandring i at flytte os fra at rykke lidt ad gangen til at rykke virkelig meget på én gang. Fra en relativ til en langt mere absolut bæredygtighedsforståelse.

Den bæredygtige omstilling vil først for alvor og i global skala batte noget, når vi får tingene til at hænge sammen. Alle de forskellige bæredygtighedskrav, værktøjer og metoder skal svinge i takt for at det for alvor giver mening og flytter noget. Og det, der skal få dem til det, er blandt andet indsigt i bæredygtighedsledelse og -rådgivning. Vi kan ikke blive ved med at gøre det samme som vi plejer og samtidig forvente et andet resultat – vi er nødt til at prioritere at lære at tænke anderledes.

At finde de mest værdiskabende kompromisser i en byggeproces ændrer sig, når bæredygtighed bliver hovedparameteret – så bliver dét retningen. Her er indsigt i og det at mestre bæredygtighedsledelse og -rådgivningen afgørende, for det er de værktøjer, der binder beslutningerne sammen. Vi skal derfor have bæredygtighed ind i planlægning, tankegange, beslutninger, processer og alle de andre tandhjul, som gør en god projektproces. Og det gør man ikke bare lige – det kræver uddannelse og indsigt at gøre noget så fundamentalt andet.

Selvom villigheden til udvikling er stor mange steder i branchen, bøvler vi med et stort ’plejer’. Men skal vi langt nok med det her, er det nødvendigt simpelthen at kigge ind i en helt ny økonomi og en udvidet valutaforståelse, hvor et projekts succes handler om dets potentiale for at flytte noget. Og det kommer ikke af sig selv – vi er nødt til at beslutte os for, at penge ikke er den vigtigste valuta og værdiskaber i vores samfund og liv.

Den brede branche skal opkvalificere sig på flere måder – noget handler om digitaliseringsmuligheder, noget handler om konkrete værktøjer og metoder. Men meget handler også om et nyt mindset og et forandret udgangspunkt – og dét kræver videndeling og kompetenceopbygning. Som med alt andet kommer intet af sig selv – og nye tilgange skal læres, øves og vedligeholdes.

Jeg mener, at vi i første omgang skal engagere os med dem, der vil flytte sig og vil gøre en forskel. I fællesskab står vi stærkere. Nye samarbejder, partnerskaber og forretningsmodeller skal finde rodfæste og så skal vi stille krav til hinanden og os selv. Vi skal være ærlige og tydelige i, hvad vi ved og hvad vi ikke ved endnu. Og vi skal skabe kreativ og ambitiøs forandring i fællesskab.

Jeg er overbevist om, at vi i omstillingen kommer til at se langt mere på enkelte ambitiøse greb og krav og samtidig vil fokus være på processer og bæredygtighedsrådgivning og -ledelse. Vi skal betragte lovgivning og paragraffer som et absolut minimum og så bygge ambitioner og kreativitet på derfra. Vi har behov for at få bæredygtighedsforståelsen ind i vores standardprocesser og måder – og at få bæredygtighed og digitalisering til at gå hånd i hånd, så vi bygger programmer og viden til at accelerere omstillingen så hurtigt som overhovedet muligt ud fra en absolut forståelse.

Derfor #rydfladenforklimaet

  • Gitte Gylling Hammershøj Olesen, Green Transition & Sustainability Director, COWI
Flere artikler
Nu sker det måske endeligt?