Fra kedelige data til spændende forandring

De mange nye krav til bæredygtighedsrapportering kan være svære at følge med i. Men det er en god investering at få styr på sine bæredygtighedsdata og er en fremtidssikring af både forretning og finansiering.

Læs et debatindlæg med Signe Fosgaard, senior ESG-manager, Rådet for Bæredygtigt Byggeri. Debatindlægget er udtryk for skribentens egne holdninger og afspejler nødvendigvis ikke Building Greens synspunkt.

Øv dig hurtigt og ordentligt

Med 2023 er vi trådt ind i et år, hvor store, børsnoterede virksomheder for første gang skal rapportere på, hvor stor en del af deres aktiviteter der er omfattet af og efterlever EU-taksonomien. Vi ser ind i et 2024, hvor CSRD med omfattende bæredygtighedsafrapporteringskrav træder i kraft. Disse to direktiver, som blot er eksempler på bæredygtighedsrapporteringskrav, indebærer en række udfordringer, men vil på sigt også skabe større transparens og troværdighed i bæredygtighedsrapporteringen. De skal nemlig ensrette, hvad det vil sige at have bæredygtige aktiviteter.

EU-direktiverne er afgørende for, at vores omstilling til en mere bæredygtig byggesektor bliver en realitet. De er ambitiøse og måske en smule overvældende. Selvom det kun er de største virksomheder der skal rapportere direkte på taksonomikriterierne og CSRD i starten, er der mange finansielle aktører, der også stiller krav om taksonomicompliance, og direktiverne påvirker derfor hele værdikæden og økosystemet i byggebranchen.

I Danmark har mange aktører heldigvis allerede erfaring med bæredygtighedsdokumentation i form af bl.a. DGNB-certificeringer. Her er man et langt stykke i forhold til rapportering på taksonomien. Aktører, der har begrænset erfaring med bæredygtighedsrapportering, må dog forberede sig på at skulle lægge flere kræfter i at sikre compliance med taksonomien. Det koster på den korte bane, men giver gevinst på længere sigt, fordi man fremtidssikrer sin forretning. Det gælder om at komme i gang hurtigt og få noget erfaring hurtigst muligt.

Kært monster mange navne

Vores arbejde i Rådet for Bæredygtigt Byggeri tager sit afsæt i data. Vi har tekniske eksperter, der hver dag gransker data og dokumentation for at sikre, at projekter rent faktisk lever op til de standarder, der er i DGNB-systemet og i taksonomien. Derudover vejleder vi i EU-taksonomien for at sikre en fælles forståelse i branchen.

Det gør vi for at sikre, at forbrugere og investorer ved, hvad de får, og at de bæredygtighedstiltag der foretages, bliver kvantificeret på troværdig vis. Vi prøver at være brobygger mellem de mange aktører, som pludselig skal forholde sig til fx taksonomien, med det mål at skabe tryghed for de virksomheder, der allerede arbejder med taksonomien og for dem, som skal til det i fremtiden.

Direktivernes potentiale til at katalysere den grønne omstilling eksisterer kun, hvis dataarbejdet følger med.

Når bæredygtighedstiltag ikke kan dokumenteres i tilstrækkelig grad, risikerer vi at stå overfor green washing, green hushing, green rushing, green dodging, … kært monster mange navne. Virksomheder, der ikke lever op til dokumentationskravene, bliver allerede i dag kaldt ud på dette og kan risikere en hård medfart i offentligheden. Intentionerne kan være nok så gode, men hvis de ikke dokumenteres, tæller de ikke. Vi skal tillade, at ikke alle virksomheder er lige langt og have forståelse for, at det her kræver, at vi øver os. Samtidig skal vi slå ned de steder, hvor vi risikerer en udvanding af begrebet bæredygtighed.

Fra det kedelige skrivebord til den spændende virkelighed

Bæredygtighedsrapportering er for mange en nødvendig kedelighed. Men jo hurtigere vi kan få styr på vores data og afrapportering, jo hurtigere kan vi bevæge os fra det kedelige skrivebord til den spændende virkelighed.

Det er her, det for alvor bliver interessant, og her forandring og forbedring kan ske. Data skal bruges i virksomhederne, så det bliver tydeligt, hvor man er langt fremme, og hvor der er potentiale for forbedring. Data skal forankres på linje med finansielle data, de skal struktureres og digitaliseres, så de er tilgængelige, transparente og troværdige – dermed kan de katalysere den grønne forandring, vi så akut har brug for.

På Konferencen Bæredygtig Byggeproces den 7. & 8. juni kan du høre Signe Fosgaard om de mange nye direktiver, og om hvordan den finansielle sektors krav til bæredygtighed kan sætte turbo på omstillingen. Læs mere om konferencen her.

Debatindlægget er et nyt initiativ fra Building Green med ønsket om at få flere spændende synspunkter og fra branchen.

Flere artikler
Kai Kanafani kommer på Bæredygtig Byggeproces og snakker om byggeri
Vi er desværre alt for forsinkede med den grønne omstilling af byggeri