Jeg håber at klima- og miljøbevidste valg bliver en naturlig måde hvorpå vi vurderer tilbud, projekterer og bygger

Simone Winter-Madsen er bæredygtighedsspecialist i MT Højgaard Property Development og på konferencen Bæredygtig Byggeproces den 19. & 20. juni holder hun et spændende indlæg om implementering af EU-taksonomien i praksis. Simone Winter-Madsen deler blandt andet hvilke muligheder og udfordringer de som entreprenører (og projektudvikler) har identificeret i forbindelse med taksonomi arbejdet.

Læs et interview med Simone Winter-Madsen her.

Hvad er din baggrund, og hvad arbejder du med til dagligt?

Jeg er uddannet civilingeniør i Bygningsdesign fra DTU og arbejder til daglig med bæredygtighedsledelse og rådgivning inden for flere aspekter af byggeriet, herunder fortolkning og implementering af EU-taksonomien, DGNB-certificeringer og projekterende ydelser i form af energi og indeklima. Jeg er ansat i MT Højgaard Property Development, men arbejder også en stor del af min tid som for MT Højgaards Holdingselskab. Herved har jeg muligheden for at følge koncernens strategiske udvikling tæt, samtidig med at præge de enkelte projekter fra start til slut.

Hvad er den største udfordring i forhold til at gøre byggebranchen og byggeprocessen mere bæredygtig i dine øjne?

På nuværende tidspunkt er der en stor barriere i at bæredygtighedstiltag desværre sjældent vægter særlig højt i udbud. Når det fortsat er den laveste pris der bliver udslagsgivende for hvem der vinder et projekt, bliver det ofte på bekostning af tiltag som kunne gøre byggeriet mere bæredygtigt. 

Hvor ser du muligheder for at gøre tingene anderledes i forhold til bæredygtigt byggeri?

Jeg synes lovgivning, både fra Danmark og EU, der ensretter minimumskrav for bæredygtighedstiltag i byggeriet, er en god driver for at fremme de gode og grønne initiativer. Derudover er ambitiøse bygherrer der tør sætte bæredygtighed øverst på agendaen vigtige for at vise vejen frem mod mere bæredygtighed i byggeriet.

Hvis du skal drømme lidt, hvordan ønsker du dig så at byggeprocessen og dermed branchen ser ud om 10 år?

Vi skal blive bedre til at genanvende vores ressourcer, minimere vores klimaaftryk betydeligt og sørge for at vi ikke skader natur og biodiversitet. Jeg håber at klima- og miljøbevidste valg snart bliver en helt naturlig måde, hvorpå vi vurderer tilbud, projekterer og bygger. Det er centralt, at alle parter har samme visioner for bæredygtighed i byggeriet og at den enkelte er indforstået med hvordan de kan bidrage, således at vi ikke modarbejder eller nedprioriterer vigtige bæredygtighedstiltag i nogen af byggeriets faser.

Hvad taler du om på Bæredygtig Byggeproces og hvorfor er det vigtigt? Hvad håber du deltagerne får ud af at høre det?

Jeg skal tale om, hvordan vi har arbejdet og implementeret EU-taksonomien og dens kriterier i vores rapportering og på udvalgte projekter. Jeg ser generelt EU-taksonomien som et fælles klassifikations- og måleværktøj, der giver klarhed over hvornår en aktivitet (ifølge EU) er bæredygtig og er et sammenligningsgrundlag på tværs af projekter og virksomheder. Jeg håber, at deltagerne kan bruge mit oplæg til selv at få inspiration til, hvordan man som virksomhed kan arbejde med Taksonomiens tekniske kriterier, og give et indblik i hvilke muligheder og udfordringer den bringer med sig.

Vil du gerne høre mere fra Simone Winter-Madsen?

På konferencen Bæredygtig Byggeproces den 19. & 20. juni kan du gøre et spændende indlæg med Simone Winter-Madsen om hvordan man aktivt kan arbejde med implementering af kriterier på projekter inden for både byggeri og anlæg. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.

Flere artikler
Building Green er tilbage i Aarhus
Building Green er tilbage i Aarhus