LCA og digital transformation

Digital transformation som løftestang for bæredygtighed

”Bæredygtighed og digitalisering går hånd i hånd.” Det er et udtryk, jeg ofte anvender i mit virke hos COWI. Jeg ser digitalisering som en forudsætning for bæredygtighed, og dermed er der et afhængighedsforhold. Nogle taler også om bæredygtig digitalisering og dermed et gensidigt afhængighedsforhold. Uanset hvad, udgør bæredygtighed og digitalisering ligeledes et fundamentalt grundlag for fremtidige løsninger og den massive transformation, vi står over for både som virksomhed og samfund.

Læs et debatindlæg med Daniel Maimann, associate digital director, COWI. Debatindlægget er udtryk for skribentens egne holdninger og afspejler nødvendigvis ikke Building Greens synspunkt.

Vi skal betragte digitalisering og innovation som en evne og springbræt for udvikling, skalering og forankring af bæredygtige løsninger, både internt i virksomheden og på tværs af værdikæder. Dertil er det afgørende at etablere strategiske partnerskaber, der kan fremme denne udvikling.

En artikel fra World Economic Forum understøtter dette med tre hovedpunkter:

  • Virksomheder skal gennemgå den digitale og bæredygtige transformation sideløbende
  • Virksomheder kan udnytte den digitale teknologi til alt fra produktudvikling til produktion og drift ved at gøre brug af store mængder data
  • For reelt at være en bæredygtig virksomhed kræver det en fundamental gentænkning/omstrukturering af systemer og processer

Stop med at anvende bæredygtighed udelukkende som et konkurrenceparameter

Jeg hører ofte begrebet ’konkurrenceparameter’ blive brugt i sammenhæng med bæredygtighed og digital udvikling, hvor det udgør den tungeste faktor på vægtskålen i beslutningen om, hvorvidt et udviklingsprojekt har sin gang på jorden eller ej. Jeg vil i stedet opfordre til at integrere bæredygtighed og digitalisering i alle aspekter (arbejdsprocesser, ydelser mv.) af jeres virksomhed i stedet for blot at implementere det i udvalgte områder med størst salgspotentiale eller modenhed. Ved at gøre bæredygtighed og digitalisering til kernefaktorer i jeres virksomheds DNA og forretningsmodel, vil det være med til at transformere jeres betragtninger om konkurrencelandskabet og åbne for nye veje til at levere og skabe værdi. En sådan tilgang vil fordre en holdningsændring og aktivering af domæneviden på tværs af organisationen og værdikæden, og den vil skabe rammerne for nye ydelser og forretningsmodeller. Samtidig giver det jer muligheden for at være bannerfører for bæredygtighed og bidrager til at udvikle kompetencer og evner, som jeres konkurrenter vil have svært ved at matche. Det tror jeg vil være fremtidens reelle konkurrenceparameter.

COWI lavede i 2022 en markedsundersøgelse i forbindelse med validering af et digitalt værktøj til indsamling af dokumentation til livscyklusanalyser (LCA), og tilbagemeldingen fra vores kunder var klar: ”Vi ønsker ikke en rådgiverspecifik LCA-standard eller -arbejdsmetode, men i højere grad en fælles branchestandard og ensartet måde og levere LCA på.” Det markedsbehov tog vi til os og tog fat på arbejdet med at videreudvikle LCA-konceptet og skabe rammerne for at samle branchen med henblik på videreudvikling og forankring af en fælles standard for at understøtte den grønne omstilling. Den fælles indsats skulle sikre ensartet data, der skulle skabe grobund for en langsigtet klimaindsats på et evidensbaseret grundlag. Undervejs på denne rejse kom konkurrenceparameteraspektet op flere gange, hvilket i sig selv er meget naturligt, da vi lever af at sælge timer og være i hård konkurrence. Gennem denne rejse besluttede vi dog, at vores holdningspunkt var, at LCA-beregningen i sig selv ikke skulle være et konkurrenceparameter. Vi skal i stedet konkurrere og differentiere os på vores rådgivning og faglighed inden for LCA og bæredygtighed frem for selve beregningen. Det medførte en kongstanke om at udvikle en digital LCA-dokumentationsplatform, LCA-collect, der skulle forankres hos neutrale og indflydelsesrige aktører i branchen, nemlig Molio og Rådet for bæredygtighed. De skulle så sikre den fremadrettede videreudvikling i et open-source community med tilhørende samarbejds- og forretningsmodel. Derudover skulle produktet være frit tilgængeligt for alle, så vi fik holdt hånden under de mindre aktører (SMV’er) i branchen, og derigennem sikre en fælles branchestandard for LCA-dokumentationspraksis og kollektivt få løftet niveauet for bæredygtighed i branchen.

To spørgsmål til en åben debat:

  • Er bæredygtighed og digitalisering gensidigt afhængige?
  • Er bæredygtighedsledelse fremtidens innovationsledelse?

På Konferencen Bæredygtig Byggeproces den 7. & 8. juni kan du opleve Daniel Maimann og høre mere om LCAcollect. Du kan høre om tankerne bag, rejsen hen imod et færdigt værktøj og perspektiverne for disse fælles brancheplatforme. Læs mere om konferencen her.

Debatindlægget er et nyt initiativ fra Building Green med ønsket om at få flere spændende synspunkter og fra branchen.

Flere artikler
Christine Mosbech er med på Bæredygtig Byggeproces i en paneldebat
Kompleksiteten i en byggeproces gør, at det er en træg maskine at vende