Om hela värdekedjan är engagerad och delar ambitionen att göra skillnad, kan man nå riktigt långt

Marcus Hedman er sustainability execution manager i NREP og desuden også taler på konferencen Bæredygtig Byggeproces den 19. & 20. juni. På konferencen kommer Marcus omkring NREPs rolle i forhold til bæredygtighed og hvordan vi prøver at drive udviklingen i forhld til teknologi, interaktion med andre afdelinger og på tværs af sektoren og bygge fyrtårnsprojekter.

Læs et interview med Marcus her.

Hvad er din baggrund, og hvad arbejder du med til dagligt?

Jag har arbetat nordiskt i byggbranschen som entreprenör och byggherre, Skanska i 20 år, och IKEA property 5 år. Jag startade på Nrep 2021. Min dagliga arbete går ut på att supportera vår verksamhet att exekvera på, och nå våra ambitiösa klimatmål. Primärt arbetar jag tillsammans med projektutveckling och construction management-teamen i alla våra marknader. Utöver det driver jag samarbeten med strategiska leverantörer inom de stora materialslagen, betong, stål, trä.

Hvad er den største udfordring i forhold til at gøre byggebranchen og byggeprocessen mere bæredygtig i dine øjne?

Det är en enormt stor, och oftast starkt decentraliserad bransch, vilket innebär att många av de viktiga besluten fattas på projekt-nivå. För att nå hela vägen måste man därför nå ut till och vara nära alla projektledare, vilket kan vara utfodrande. Det är också en bransch med låg marginal och hög risk, vilket gör det mindre intressant att se på nya oprövade lösningar.  Det finns heller inget riktigt incitament för rådgivarna att pröva nya lösningar, på grund av risken.

Hvor ser du muligheder for at gøre tingene anderledes i forhold til bæredygtigt byggeri?  

Om hela värdekedjan är engagerad och delar ambitionen att göra skillnad, kan man nå riktigt långt. Man måste sätta upp team med envisa och orädda aktörer, och också finna sätt att dela på risken.   

Ett lyckat pilotprojekt kan visa vägen med lösningar och erfarenheter för alla efterkommande projekt.

2024 byder på nye regler om selektiv nedrivning, der sætter større krav til det bæredygtige byggeri, men synes du vi er ambitiøse nok herhjemme, eller kan vi gøre mere end vi gør?

Jag tycker vi är ambitiösa, och selektiv nedrivning är ett absolut måste för att komma till rätta med överförbrukningen av “virgin materials”. Man kan alltid göra mer, men det viktigaste är att gå hela vägen, och exekvera på det som är prioriterat.

Hvis du skal drømme lidt, hvordan ønsker du dig så at byggeprocessen og dermed branchen ser ud om 10 år?

Jag skulle önska att byggprocessen blir lite mer standardiserad och industrialiserad. Det finns inget behov av alla de varianter av lösningar som finns, som inte är synliga för ögat. Mindre komplicerat, högre kvalitet, bättre arbetsmiljö, hållbart och arkitektoniskt inspirerande, är framtiden i mina ögon  

Hvad taler du om på Bæredygtig Byggeproces og hvorfor er det vigtigt? Hvad håber du deltagerne får ud af at høre det?

“What is the role of a skilled and progressive developer, in driving the development of building systems and climate performance?” Jag ska tala om concreta actions vi tar för att påskynda och supportera organisationen internt för att ställa om till klimatsmart projektutveckling och byggeri. Men också en del av upplägget med Urban Partners och vår interaktion med värdekedjan. Jag hoppas att deltagarna ska inspireras och möjligtvis få någon idé om actions som kan vara till användning.

Vil du gerne høre mere fra Marcus Hedman?

På konferencen Bæredygtig Byggeproces den 19. & 20. juni kan du høre et spændende indlæg med Marcus om NREPs rolle som udvikler i forhold til bæredygtighed og deres initiativer. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.

Flere artikler
Oplev Nina Koch på Biobaserede Byggematerialer
Biobaserede byggematerialer kræver, at vi kan og tør gøre tingene lidt anderledes