Vi skal genbruge, forbedre og transformere de byggede strukturer vi har

Rie Øhlenschlæger er  arkitekt og indehaver af AplusB, og på Building Green Aarhus den 10.-11. april modererer hun en samtale mellem de to stadsarkitekter Anne Mette Boye og Jesper Pagh, der handler om livgivende byer og sund arkitekturpolitik.

Ingen er rigtigt uenige i, at vi skal lave byer, bydele og boliger, som er sunde at bo i og som understøtter vores mentale, fysiske og sociale behov. Byer, der fordrer bevægelse i stedet for forurenende trafik, og samfund der er i kontakt med naturen, planeten, klimaet og alt det der findes omkring os.

I denne artikel kan du læse et interview med Rie Øhlenschlæger.

Hvad er din baggrund og hvordan arbejder du med bæredygtighed?

Jeg er arkitekt med lang erfaring med byggeri og planlægning – både som ansat arkitekt og som selvstændig rådgiver. Jeg har de sidste mere end 30 år arbejdet holistisk med bæredygtighed som et nødvendigt parameter for udvikling af god og smuk planlægning og arkitektur.

Hvilke udfordringer og muligheder ser du overordnet inden for bæredygtighed i byggeriet lige nu?

Den virkelig markante udfordring er, at der stadig kun er meget få arkitekter, ingeniører, planlæggere, developere, bygherrer og politikere som har forstået hvilke positive muligheder, der ligger i en reel transformation af vores arbejde med planlægning og det byggede miljø. Det går alt for langsomt med forståelsen af den antroprocæne æras udfordringer og muligheder.

Årets tema er ’Livgivende byer og arkitektur’. Hvordan ser du at vi kan bevæge os mod byer og arkitektur, der giver mere tilbage end de tager?

Vi skal udvikle den tætte lave omdannelse af byerne med mulighed for byggefællesskaber, selvbyggere, kollektivbebyggelser mm. som nødvendigt og positivt alternativ til flere parcelhusudstykninger. Og vi skal ikke give tilladelse til flere store etagebebyggelser i 6-8 etager. Og vi skal ikke tillade nye parcelhusbyggerier. Grønne og blå elementer skal opprioriteres og størst muligt areal skal friholdes fra bebyggelse.

Kan du nævne et spændende projekt eller to, hvor der er arbejdet med livgivende og regenerative principper? Eller hvor der er arbejdet med bæredygtighed på en innovativ måde?

Der er heldigvis flere unge arkitektfirmaer, som har fokus på transformationen af branchen – både i tilgang til materialer og konstruktioner. ReVærk er et af de firmaer i forhold til at arbejde med genbrug og transformation af allerede eksisterende strukturer, Pihlmann Architects har blandt andre arbejdet fint med genbrug af en bygningsstruktur.

Hvad vil du gerne inspirere til bliver anderledes i byggebranchen?

Jeg så gerne, at der er større og vedvarende nærhed mellem bygherre/brugerne/investor og byggeriet. At vi kommer til at se mindre projekter med brugerne som bygherre. Developernes tid er ved at være forbi – alene af den grund at vi ikke skal bygge særlig meget nyt i de kommende år.

Du er med i en samtale om livgivende byer og arkitektur på Building Green Aarhus. Hvad håber du, der kommer ud af den?

Vi skal genbruge, forbedre og transformere de byggede strukturer vi har. Respektere historien uden at være nostalgiske.

Vil du høre mere om livgivende byer og arkitektur?

Vær med på Building Green Aarhus den 10. og 11. april og hør den spændende stadsarkitektsamtale. Læs mere og tilmeld dig gratis her.

Flere artikler
På Building Green kan du møde innovative startups med fokus på CO2-reducering
Innovative startups med fokus på CO2-reducering