Vi skal fjerne de barrierer, så byggebranchen kan komme tættere på net zero målet

Morten Leen er bæredygtighedschef i AP Ejendomme og skal deltage i en debat på konferencen Bæredygtig Byggeproces den 19. & 20. juni. I debatten skal Morten sammen med andre aktører i byggebranchen tale om risikoprofiler, hvad vi gør med udbud i forhold til klima både set i forhold til, når der kommer forandringer som storm, stormflod og oversvømmelser, der kan give forsinkelser på projekter, men også i forhold til at inkorporere flere bæredygtige løsninger i projektet og meget mere.

Inden konferencen kan du læse et interview med Morten her.

Hvad er din baggrund, og hvad arbejder du med til dagligt?

Jeg er grunduddannet jurist/advokat i fast ejendom. Jeg arbejder dels med projektudvikling af nogle af APs større udviklingssager og er ved siden af dette ansvarlig for vores bæredygtighedsarbejde i ejendomsafdelingen.

Hvad er den største udfordring i forhold til at gøre byggebranchen og byggeprocessen mere bæredygtig i dine øjne?

Der er mange aktører i værdikæden, der alle sammen skal forstå nye tilgange og særligt en anden risikoprofil, når first movers i branchen begynder at gøre tingene på nye måder og ønsker at tage et opgør med ”business as usual”, hvilket er helt nødvendigt. Det kunne f.eks. være nye designmetoder, anvendelse af nye materialer o lign. Så skal finansieringskilder, forsikringsselskaber, slutbrugere mv. forholde sig til, hvorvidt disse nye tilgange kan accepteres, så det samlede projekt kan være økonomisk bæredygtigt.  

Hvor ser du muligheder for at gøre tingene anderledes i forhold til bæredygtigt byggeri?  

Der er mange muligheder, synes jeg, men en af de mest lavthængende tiltag må være at optimere vores konstruktioner i designfasen, hvor vi er nødsaget til at tage et opgør med, at alt skal være så monteringseffektivt så muligt, da prisen på mandetimer er højere end prisen på anvendte materialer. Der skal være tid til, at de projekterende rådgivere kan designe en bygning, hvor f.eks. alle betonelementer ikke har den samme bæreevne i bygningen, da det siger sig selv, at det avler en overdimensionering i konstruktionerne og derved et unødigt ressourceforbrug.

2024 byder på nye regler om selektiv nedrivning, der sætter større krav til det bæredygtige byggeri, men synes du vi er ambitiøse nok herhjemme, eller kan vi gøre mere end vi gør?

AP Pension har været ude og støtte Reduktion Roadmap ud fra den overordnede præmis, at vi tror på, at byggebranchen har et uforløst potentiale til at foretage en væsentlig CO2 reduktion. Vi tror ikke på, at markedet kan selvregulere dette (eller det kommer i hvert fald til at tage for lang tid), hvorfor det ville være ønskeligt, hvis dette skete ved lovgivning. Vi mener, at der er plads til yderligere tiltag i den samlede byggebranche.   

Hvis du skal drømme lidt, hvordan ønsker du dig så at byggeprocessen og dermed branchen ser ud om 10 år?

Jeg drømmer om, at den danske byggebranche kan vise vejen til at komme tæt på net zero målet, og at vi på tværs af sektorer på bydelsniveau kan vise skalerede løsninger til andre lande, hvor der forventeligt skal opføres rigtig meget nybyg, at det skal gøres på den og den måde. Danmarks ”lille bidrag” til de samlede CO2 udledninger redder desværre ikke globale klimakrise, uanset hvad vi gør, hvorfor vores væsentligste bidrag må og skal være at vise, at med vores fordelagtige fundament (økonomisk, størrelse og teknologi) kan det lade sig gøre at skabe bæredygtige byer, der imødekommer de planetære grænser.   

Hvad taler du om på Bæredygtig Byggeproces og hvorfor er det vigtigt? Hvad håber du deltagerne får ud af at høre det?

Med den størrelse AP Pension har i markedet, mener jeg, at vi er forpligtet til at gå forrest samt at kommunikere om de tiltag, som vi har valgt at arbejde med. Så jeg håber da, at vi kan være med til at inspirere andre eller hjælpe til at få fjernet nogle af de barrierer for, at byggebranchen kan komme tættere på net zero målet.

Vil du gerne høre mere fra Morten Leen?

På konferencen Bæredygtig Byggeproces den 19. & 20. juni kan du høre en spændende debat med Morten Leen om vi tør forandre business as usual for klimaet. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.

Flere artikler
Trine om natur og biodiversitet
Natur er noget der gror og ikke noget vi bygger