Hvad står i vejen for det naturbaserede byggeri?

På konferencen Biobaserede Byggematerialer den 23. & 24. august deltager Christine Collin, der er team manager for sustainable buildings i Sweco i en spændende panelsamtale. Panelsamtalen kommer til at dreje sig om, hvad der står i vejen for det naturbaserede byggeri, og hvordan ting som risiko og økonomi spiller ind.  

Læs et interview med Christine her.

Hvad er din baggrund, og hvordan arbejder du med biobaserede byggematerialer til dagligt?

Jeg har en baggrund som civilingeniør fra DTU i konstruktioner, hvor jeg har specialiseret mig i beregning af bygninger og materialers klima- og miljøpåvirkning. Jeg rådgiver om konstruktionsdesign og materialevalg for at reducere en bygnings klimapåvirkning.

Hvad ser du som de største udfordringer i forbindelse med biomaterialer i byggeriet?

Den største udfordring som jeg ser det i forhold til biobaserede byggematerialer er Business as usual, både for rådgivere, entreprenører og andre aktører i branchen såsom forsikringsselskaber. Derudover ser jeg også lovgivning som brandkrav, som en udfordring i forhold til, at det er omkostningstungt med brandtest, og der er behov for flere præaccepterede løsninger.

Hvad skal vi være særligt opmærksom på, når vi bygger med biobaserede materialer? 

Der er flere parametre såsom brand, akustik, fugt og hvor kommer træet fra, som man skal være særligt opmærksom på. Kommer det for eksempel fra bæredygtigt skovbrug?

Hvilke muligheder giver biobaserede byggematerialer?

Når man bruger biobaserede byggematerialer, så er en klar mulighed blandt andet en lavere klimapåvirkning ved opførelsen af en bygning sammenlignet med mere konventionelt byggeri.

Kan du komme med tre bud på, hvordan vi bedst kan komme videre og bruge flere biobaserede byggematerialer?

Flere præaccepterede løsninger, flere ingeniører som kan regne på bærende konstruktion i træ, uddannelse af branchen, også de aktører som man ikke tænker over, men som kan spænde ben for de gode projekter såsom forsikringsselskaber.

Vil du gerne høre mere Christine om biobaserede byggematerialer?

Biobaserede Byggematerialer den 23. & 24. august deltager Christine i en spændende panelsamtale om, hvad der står i vejen for det naturbaserede byggeri. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.

Flere artikler
Opfordring til dansk byggeri: Husk livcyklusvurderingernes blinde vinkel
Opfordring til dansk byggeri: Husk livcyklusvurderingernes blinde vinkel