Tegnene bliver dog mere og mere tydelige år for år

Klimakrisen har påvirket alle områder af vores liv, men for mange virker den stadig usynlig og frem for alt svær at forstå. Tegnene bliver dog mere og mere tydelige år for år. Der opstår flere skovbrande på vores breddegrader, kraftig regn overbelaster infrastrukturen og kloaksystemerne.

Landmænd og skovbrugere er særligt påvirkede af de seneste somre med tørke, hvilket resulterer i tab af afgrøder, skovdød og i nogle tilfælde mangel på drikkevand i Europa. Antallet af orkaner på land og over vand er stigende. Alle disse advarselssignaler kan ses næsten overalt på jorden. Selv nogle tidligere pålidelige buffersystemer, såsom havene, der absorberer og lagrer en stor del af CO2-udledningen, ser ud til langsomt, men sikkert, at miste denne afbødende effekt og deres tilpasningsevne. I år er der registreret rekordhøje overfladetemperaturer i havene. Planeten har tydeligvis feber, og tiden er ved at løbe ud for at vende udviklingen.

Heldigvis er der mange midler, måder, viden og en stadig voksende vilje til at ændre kurs. De spænder fra regeringsinitiativer og økonomisk støtte til at gå fra fossile brændstoffer til vedvarende kilder, til at styrke naturlige kulstofdræn som tørvemoser, jord og skove, til at omstrukturere den globale økonomi til en CO2-neutral og stort set cirkulær (bio)økonomi.

Der er mange løsninger, og det er på tide at sætte dem i værk. Fremadrettet handling er nødvendig nu for at sikre en levedygtig fremtid for kommende generationer på denne planet. For vi har ikke, og vil ikke have råd til omkostningerne ved ikke at gøre det.

  • Skrevet af Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Hans Joachim “John” Schellnhuber, Potsdam Institute for Climate Impact Research PIK og Bauhaus Earth i forbindelse med #rydfladenforklimaet.
Flere artikler
Leaving Space