Vibeke om fremtidens bolig

Fremtidens minimale bolig kræver at vi bliver dygtige til at designe god kvalitet på få kvadratmeter

Vibeke Grupe Larsen er arkitekt MAA med en PhD i bæredygtig omstilling og cirkularitet hos Danske Arkitektvirksomheder. På konferencen Build for Micro Living den 15. & 16. maj kan du opleve Vibeke som årets ordstyrer, hvor hun vil lede dig gennem de 2 spændende dages program.

Inden konferencen kan du læse et spændende interview med Vibeke her.

Hvad er din baggrund, og hvordan arbejder du med konceptet Micro Living?

Jeg er arkitekt af baggrund og har arbejdet i fronten med bæredygtighed i byggeriet i adskillige år, i både arkitektbranchen, ingeniørbranchen og blandt de udførende, og senest med forskning om cirkulære bygge- og renoveringsprocesser. I takt med at vidensniveauet bliver større og behovet for omstilling er mere og mere påtrængende, er det på tide, at vi fokuserer på at nedbringe belastningen på planeten gennem reduceret brug af jomfruelige materialer i forbindelse med byggeri og renovering, via strategier som klog brug af m2 byggeri, regenerativitet og cirkularitet.

Hvilke udfordringer og muligheder ser du inde for emnet?

Først og fremmest er der et mindset i byggebranchen, der skal rykkes. Den fremherskende diskurs netop nu er, at bæredygtig omstilling er vigtig, men skal kunne lade sig gøre inden for en konventionel forståelse af vækst som økonomisk vækst. Det paradoksale er jo imidlertid, at det netop er enøjet fokus på økonomiske vækst, der har skabt den udfordring, som den bæredygtige omstilling skal imødegå, hvilket blandt andet illustreres af, at Danmarks Overshoot Day er en af de allertidligste på året i globalt perspektiv. Så den egentlige udfordring er, at der må en mental omstilling til, ikke mindst i det globale nord – slutbrugerne i det byggede miljø skal aktivt gå ind i og efterspørge miljømæssig bæredygtighed, for at omstillingen sker. Men det gør vi ikke – fordi den fremherskende forståelse stadigvæk er, at bæredygtighed = afsavn og koster for mange penge, her og nu.

Hvorfor er konceptet Micro Living et vigtigt emne for byggebranchen? Og hvordan kan vi skubbe det længere frem i dagsordenen?

Vi er nødt til at tale om og opgøre værdi og værdiskabelse i et regenerativt og cirkulært perspektiv, på mere nuancerede måder end alene som økonomisk, for at få omstillingen til at lykkes. Så vi skal dygtiggøre os i at tale om og opgøre værdi og værdiskabelse mere kvalitativt, end vi gør i dag. Det attraktive ved at leve og bygge/renovere bæredygtigt skal i fokus, fx fordele i form af større frihed og mindre vedligehold, der er knyttet her til, samt potentialerne for større social værdi gennem fællesskaber og deleøkonomi, for at forbrugerne vælger den vej at gå, frem for ”Mer-vil ha-mer!”-vejen.

Hvilke projekter synes du lige nu er spændende, når det kommer til micro living?

Living Places har eksekveret på en tænkning om micro-living, som det bliver interessant at følge, og projektet har for nyligt vundet priser på internationale ejendomskonferencer, som forhåbentligt kan medvirke til international efterspørgsel på flere projekter, der forfølger den nødvendige trend, at der skal bygges mindre, renoveres og transformeres mere. Der melder sig en social dagsorden i alt dette her, som handler om at for at lykkes med de små boliger og klog udnyttelse af kvadrametrene, er det afgørende at få brugernes input med i design processen, således at brugernes medejerskab til løsningerne er med til at bære dem frem og advokere for dem. Social værdi og bæredygtighed bliver derfor mere og mere essentiel at kunne italesætte og evaluere, for at understøtte tiny living – og tiny working, for den sags skyld.

Hvad er dit bud på fremtidens bolig? Hvordan tror du den ser ud?

Fremtidens bolig kræver at vi ser meget mere på kvaliteten af kvadratmeter end på mængden af kvadratmeter. Jeg er selv en stor tilhænger af kompakte m2, hvor funktionerne kan have flere formål, en præference, som kommer af mange år i en kajak, hvor det er super vigtigt at kunne pakke ting effektivt, for at komme afsted og videre. Nå jeg kikker på bolig, kikker jeg altid efter flerfunktionalitet, effektiv opbevaringsplads, og gode flows, hvor man som brugere af boligen ikke går i vejen for hinanden. Micro Living kræver som sådan stor omsorg for detaljen og gode design skills, og det vil ikke være så tosset med hensyn på at højne kvaliteten af det moderne byggeri 😊

Hvad håber du deltagerne får ud af at være med?

Jeg håber at deltagerne går fra konferencen med en inspiration til at forfølge designstrategier, som kalder kvalitet og omsorg frem i fremtidens boligbyggeri, og en oplevelse af, at ”Småt er Godt”, til gavn for den bæredygtige udvikling af bygge- og renoveringsbranchen. Der bliver ikke færre jobs i denne her udvikling – der bliver andre jobs, hvis man formår at tage tråden op.

Vil du gerne høre mere fra Vibeke?

På konferencen Build for Micro Living den 15. & 16. maj har vi fornøjelsen af Vibeke Grupe Larsen som ordstyrer gennem de to dage. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.

Flere artikler
Oplev Lone Mossin når hun taler på Building Greens Build for Water
Find balancen mellem ambitiøs klimatilpasning og en by der fungerer