Brønshøj Sognecenter. Fotokredit: Adam Mørk

Chancen for at skabe ny æstetik i byggeriet

På konferencen Biobaserede Byggematerialer den 23. & 24. august kan du opleve Morten Gregersen, founding partner og arkitekt i NORD Architects. Her kan du høre NORD’s erfaringer med at udforske træets designpotentialer i mindre boligbyggeri og skalere den viden. Morten taler desuden også om test af andre biogene byggematerialer ifm. udvikling af Eco Village i Hannover.

Inden konferencen kan du læse et spændende interview med Morten her.

Hvad er din baggrund, og hvordan arbejder du med biobaserede byggematerialer til dagligt?

Jeg er uddannet arkitekt fra Arkitektskolen i Aarhus og AA i London. De arkitekter, der underviste og forskede på AA i London, var meget optaget af materialers fysiske egenskaber og eksperimenterede med strukturer og konstruktioner. Der var klart en begejstring for at afsøge nye konstruktioner og tænke arkitekturen fri af tidligere kulturelle og æstetiske traditioner. Det har ikke nødvendigvis givet mig et bestemt formsprog, men virket inspirerende på at have en åben tilgang til arkitekturen, til innovation og til materialer. Jeg var med til at grundlægge NORD Architects i København kort tid efter min tid i London.

Morten Gregersen

Min baggrund for at arbejde med biobaserede materialer er ønsket om at bygge bæredygtigt. Vi kan omstille byggeriet på mange måde til lavere CO2 emission, men vejen gennem materialerne er nok en af de mest direkte. Træ er fx et fantastisk byggemateriale og jo ikke noget nyt. Men vi kan bruge det på en ny måde i byggeriet, som står mål med vores ambitioner og udtrykker vores tid. Jeg har designet og bygget mit eget hus i massivtræ (CLT/Cross Laminated Timber). Det er fra 2016 og var dengang det 3. CLT-hus i Danmark.  

Hvad ser du som de største udfordringer i forbindelse med biomaterialer i byggeriet?

Den største udfordring for at få bygget med biogene materialer er, at branchen er konservativ, og der er mange regler at leve op til. Der er meget inerti i byggebranchen. Vi kan tegne og udvikle mange ideer som opfylder både bygherrens, brugernes og arkitekternes visioner om bæredygtigt byggeri og biogene materialer i den helt store skala. Men tempoet bremses af blandt andet myndighedsgodkendelser, hvor ansvaret skal placeres hos enten forsikringsselskaber, myndigheder eller bygherre. De udførende og deres produktion skal også med på vognen. Flere innovative projekter når kun til stadiet som midlertidige udstillingspavilloner.

Eco Village af NORD Architects

Hvad skal vi være særligt opmærksom på, når vi bygger med biobaserede materialer? 

Vi skal være opmærksomme på hvilke ressourcer, der bliver brugt og hvordan de bruges. For at opskalere anvendelsen af biobaserede materialer kræver det et strategisk blik over hele værdikæden. Vi skal sikre, at de biobaserede materialer stammer fra bæredygtig vækst, udvinding og produktion, så det giver positiv mening som byggematerialer på den lange bane. Naturligheden i de biobaserede materialer er jo kun smuk så længe de ikke har ødelagt noget på deres vej til byggeriet.

Hvilke muligheder giver biobaserede byggematerialer?

Anvendelsen af biobaserede materialer er en kæmpe chance for at nedbringe CO2-aftrykket i byggesektoren. En bunden opgave. Men det er også en chance for at arbejde med den nye æstetik som materialerne introducerer og udnytte de tekniske egenskaber som materialerne har. Der er mange iboende kvaliteter som kan inspirere til en ny æstetik, der er tidssvarende. Men den skal have lang levetid og også værdsættes af eftertiden, så det ikke bare er en periodisk konsekvens af klimaudfordringerne.

Villa Wood af NORD Architects. Fotokredit: Adam Mørk

Kan du komme med et bud på, hvordan vi bedst kan komme videre og bruge flere biobaserede byggematerialer?

Vi må dele viden i hele branchen og få udbredt kendskabet til materialerne hos bygherrerne, så de vælger løsningerne med biobaserede materialer. Der skal både være nogen som skubber og nogen som trækker igennem for, at vi når i mål med gode byggede løsninger.

Hvilke projekter synes du er spændende, når det kommer til biobaserede materialer?

Jeg synes, det er spændende, når arkitekter kæder tradition og modernitet sammen som det ses hos de japanske arkitekter Shigeru Ban og Kengo Kuma. Der er projekter som virkelig lykkedes i både konstruktioner, materialer og æstetik, der udtrykker vores tid på en interessant måde. Der udspringer en ny æstetik af nødvendigheden, som giver ekstra mening og værdi.

Hvad taler du om på Biobaserede Byggematerialer, og hvad håber du deltagerne får ud af at høre det?

Jeg taler om vores egne erfaringer fra små boligprojekter til Danmarks største træhus, Woodhub, hvor vi er bygherrerådgiver. Det giver byggeriets grønne omstilling muligheder og perspektiv, at vi kan skalere de vellykkede eksperimenter og sørge for større udbredelse, som vil skubbe til de regelsæt, der bremser udviklingen på nuværende tidspunkt. Vi har brug for casestudies, der sætter retningen og er med til at formulere en ny æstetik og levende kultur, der kan bære udviklingen frem. Reel bæredygtighed opnår vi først når vi faktisk bygger med de nye biobaserede materialer.

Woodhub udvikling. Bag projektet står C.F. Møller Architects, Artelia og NCC. Nord er bygherrerådgiver.

Vil du gerne høre mere om skalering fra eksperimenterende enfamiliebolig til Danmarks største træbyggeri?

På konferencen Biobaserede Byggematerialer den 23. & 24. august kan du høre et spændende indlæg med Morten der går i dybden med hvordan de har brugt træ i et mindre boligbyggeri og skaleret den viden til Danmarks største træbyggeri.

Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.

Flere artikler
Oplev startupvirksomheder på Building Green med fokus på grøn livsstil og grøn byudvikling
Innovative startups med fokus på grøn livsstil og byudvikling