For succes med træbyggeri i stor skala kræves en fælles indsats på tværs af branchen

Marie Kjærsgaard Knudsen er project development manager i Nrep. På Build in Wood den 22. og 23. maj taler hun om projektet UN17 Village, der er det første byggeri i verden, der adresserer og inkorporerer alle FNs 17 verdensmål i én helhedsløsning. Marie vil i sit indlæg fokusere på sine erfaringer som bygherre og give et indblik i proces, design, bæredygtighed og genanvendelse i træbyggeri.

I denne artikel kan du læse et interview med Marie Kjærsgaard Knudsen.

Kan du dele din baggrund og beskrive, hvordan du og din virksomhed arbejder med træ?

Jeg er uddannet bygningsdesigningeniør og har tidligere arbejdet som entreprenør. For cirka to år siden skiftede jeg til Nrep, hvor jeg varetager bygherrefunktionen i vores Construction Management-afdeling. I denne rolle har jeg blandt andet arbejdet på spændende projekter som vores UN17 Village.

Vi fokuserer på bæredygtighed i vores design, materialevalg og byggeteknik og med træ som en vigtig del af løsningen på grund af dets positive bidrag til Life Cycle Assessment (LCA). Vores tilgang varierer fra projekt til projekt, hvor vi stræber efter at finde den rette balance mellem innovation og pålidelighed. På nogle projekter går vi så langt, vi kan for at forstå, hvad der skal til for at bygge i træ. Ud over valg af materiale arbejder vi på at optimere konstruktionerne for at minimere materialemængden og øge projektets bæredygtighed – som eksempelvis at minimere fundamenter, stål i facaden og så videre. Vores primære fokusområder og projekter involverer derfor ikke blot valget af træ som byggemateriale, men også en helhedstilgang til bæredygtighed.

Hvad ser du som de mest presserende udfordringer inden for træbyggeri i øjeblikket, og hvordan håndterer din virksomhed disse udfordringer?

De største udfordringer ligger inden for områder som brand- og lydisolering. Det er en kompleks proces at projektere, da kravene i bygningsreglementet er strenge, og vi mangler præ-accepterede løsninger. Et væsentligt fokusområde er også håndtering af fugt, både under opførelsen og i monitoreringen efter byggeriet er færdiggjort. Vi har ikke alle svarene endnu, men vi arbejder på at dele resultater fra blandt andet brandtests, sådan som vi gjorde det på UN17 Village-projektet. For at opnå succes med træbyggeri i stor skala kræves der en fælles indsats på tværs af branchen.

Med den stigende interesse for trækonstruktioner i Danmark og det øgede behov for specialiseret viden, hvordan ser du potentialet for træbyggeri i fremtiden?

Potentialet for træbyggeri i fremtiden er enormt. Der er mange muligheder for at sammentænke løsninger, præfabrikere og så videre, og det naturlige element er let at forstå for brugerne, hvilket skaber en solid efterspørgsel. Den bæredygtige udvikling bevæger sig virkelig hurtigt lige nu, og stor specialistviden er afgørende for at få succes.

Det kan være gavnligt at kigge mere mod udlandet som for eksempel Norge og England for at hente ekspertviden og løsninger på træbyggeri, men vi har også behov for arkitekter og rådgivere med et bredere holistisk perspektiv, der kan samle fremtidens løsninger til gode byggerier.

Hvordan forestiller du dig fremtiden for træbyggeri i Danmark og globalt?

Jeg tror, at vi vil se et stigende antal træbyggerier, især hybridprojekter med både bærende betonkonstruktioner og trækassetter. Det gælder om at udnytte det bedste fra alle verdener, herunder materialevalg, indeklimaløsninger og spacedesign. Træ er en vigtig del af løsningen, men ikke nødvendigvis den eneste løsning. Desuden håber jeg på et bygningsreglement, der i højere grad afspejler og understøtter den grønne omstilling end det, vi ser i dag.

Kan du nævne et træbyggeri, der virkelig har imponeret dig med sin innovation og nyskabelse?

Det helt oplagte svar er selvfølgelig UN17 Village, der er et projekt, hvor bæredygtighed er blevet betragtet fra et holistisk perspektiv. I forhold til træ, har vi eksperimenteret med flere forskellige løsninger, herunder CLT-konstruktion og hybridmetoder. Teknisk set har vi stræbt efter at skubbe til grænserne og afprøve nye løsninger og samtidig fastholde fokus på de mennesker, der skal bo og leve i bygningerne. Sundhed, indeklima og fællesskab er afgørende for en succesfuld moderne landsby.

Hvad vil du præsentere på Build in Wood, og hvad håber du, at deltagerne vil få ud af at høre din præsentation?

Jeg vil give en introduktion til projektet UN17 Village og belyse, hvordan der er arbejdet med bæredygtighed med udgangspunkt i de 17 verdensmål. Jeg vil dække alt fra udviklings- og designprocessen, hvor løsninger skal udvælges og prioriteres, til udførelsen og de udfordringer, der opstod ved at bygge med træ og genbrugsmaterialer, samt beboerengagement og fremmelse af en mere bæredygtig livsstil.

Mit håb er, at deltagerne vil få inspiration og konkrete værktøjer til at integrere bæredygtige principper og tiltag i deres egne projekter. Det vigtigste budskab, som jeg ønsker at formidle, er vigtigheden af at se med et helhedsorienteret perspektiv på bæredygtigt byggeri. Det omfatter ikke kun tekniske løsninger, men involverer også samfundsmæssigt engagement og beboerinddragelse.

Vil du høre mere om komplekse projekter, bæredygtighed, materialer og læring?

Så deltag på Danmarks største trækonference Build in Wood den 22. og 23. maj, hvor Marie vil holde indlæg om UN17 Village og dele ud af sine erfaringer som bygherre og give dig et indblik i proces, design, bæredygtighed, tidlig inddragelse, genanvendelse i træbyggeri. Læs mere, se programmet og tilmeld dig her.

Flere artikler
Christian om energirenoveringer i den almene sektor
Stil skarpt på de bygninger der allerede eksisterer