Byggeriets businesscase må ikke smadre vores og andre livsformers rammer for liv

Hanne Tine Ring arbejder som fagchef for Regenerativt byggeri hos Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma. Derudover er hun en del af Aarhus Center for Regenerativt Byggeri. På Building Green Aarhus den 10. og 11. april er hun med i en debat faciliteret af netop Aarhus Center for Regenerativt Byggeri.

Her vil de præsentere deres seneste arbejde inden for regenerativt byggeri. Du får også perspektiveret, hvordan vi kan designe og bygge regenerative bygninger inkl. konkrete ideer til løsninger i et regenerativt byggeri.

I denne artikel kan du læse et interview med Hanne Tine Ring.

Hvad er din baggrund og hvordan arbejder du med bæredygtighed?

Jeg er uddannet civilingeniør med speciale i Arkitektur fra Aalborg Universitet i 2004 og skrev efterfølgende et ph.d.-projekt om metodiske tilgange til bæredygtigt byggeri, som jeg forsvarede i 2008. Siden 2008 har jeg arbejdet som rådgivende ingeniør med speciale i bæredygtigt byggeri. I dag er jeg direktør og fagchef for regenerativt byggeri i Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma og en af Søren Jensens repræsentanter i Aarhus Center for Regenerativt Byggeri. Vi arbejder med at identificere et design paradigme for regenerativt byggeri, som kan bidrage med en ramme for, hvordan vi kan flytte byggeriet i en regenerativ retning. 

Hvilke udfordringer og muligheder ser du overordnet inden for bæredygtighed i byggeriet lige nu?

Den største udfordring er, at det går alt for langsomt og at vi i branchen har fået kikkertsyn på klimapåvirkningen fra byggeriet. Der er ingen tvivl om, at klima er det altoverskyggende problem, men i vores iver efter at finde løsninger, der nedbringer CO2 emissioner fra byggeriet, har vi forsømt at prioritere udviklingen af velafprøvede nationale metoder for eksempelvis biodiversitet, bæredygtig finansiering der batter og menneskelig sundhed og trivsel.  

Vi er ved at have et godt greb om, hvordan vi nedbringer klimapåvirkningen fra byggeriet, men vi har endnu ikke løst, hvordan vi arbejder med byggeriets disponering og udformning på en måde, der fremmer en regenerativ livsstil hos brugerne.

Vi har heller ikke løst, hvordan bygningsreglementet kan tilpasses, så vi fremmer at bygninger genbruges ved ændret anvendelse og at vi kan skalere de løsninger, der skal nedbringe klimapåvirkningen fra byggeriet. Eller hvordan en risikofond og rammerne for bæredygtig finansiering ser ud.

Årets tema er ’Livgivende byer og arkitektur’. Hvordan ser du at vi kan bevæge os mod byer og arkitektur, der giver mere tilbage end de tager?

Første skridt er at reetablere forbindelsen mellem menneske og natur – at genlære, hvordan vi som mennesker indgår i økosystemet. Urbaniseringen har medført, at vi som mennesker har distanceret os fysisk fra naturen og ikke længere betragter os selv som natur – men det er vi. Denne distancering har medført, at vi ikke længere tager vare på naturen eller vores egne basale behov. Første skridt er altså at afdække, hvad vores basale behov er som mennesker og hvordan vi indgår i planetens økosystemer og dernæst gentænke det byggede miljø ud fra dette nye perspektiv.

Kan du nævne et spændende projekt eller to, hvor der er arbejdet med livgivende og regenerative principper? Eller hvor der er arbejdet med bæredygtighed på en innovativ måde?

I Aarhus Center for Regenerativt Byggeri arbejder vi i øjeblikket på at bygge bro mellem forskning på Aarhus Universitet og på Aarhus Arkitektskole med fokus på, hvordan vi skal ”bygge med landskabet”. Det er et utroligt spændende projekt, som Arkitektskolen har taget lederskab på i centeret.
Et andet projekt i centeret er et projekt, der arbejder med at anvende forskning fra AU inden for Biochar, og omsætte det til karbonbindende materialer, der kan anvendes til etablering af en demonstrationsbygning.

Hvad vil du gerne inspirere til bliver anderledes i byggebranchen?

Jeg vil gerne inspirere til, at vi i byggebranchen gentænker vores forståelse af, hvordan byggeriet interagerer med mennesker og natur i etableringsfasen og brugsfasen. Samt at vi gentænker vores forståelse af, hvorfor vi bygger. Det er meget tydeligt, at vi bygger for at forvalte en finansiering fremfor at bygge for at skabe gode rammer for liv. Vi skal finde en måde, hvor byggeriets businesscase ikke smadrer vores og andre livsformers rammer for liv.

Du deltager i programmet på Building Green Aarhus. Hvad er en vigtig pointe, du kommer til at have med?

At vi skal finde en måde, hvor vi husker at se investeringscasen for et byggeri i et samfundsmæssigt perspektiv. At vi skal huske at værdisætte den planetære og menneskelige påvirkning i byggeriets forretningsmodel.

Vil du høre mere om regenerativt byggeri fra Hanne Tine Ring?

Vær med på Building Green Aarhus den 10. og 11. april og hør den spændende debat om regenerativt byggeri. Læs mere og tilmeld dig gratis her.

Flere artikler
Oplev Lone Mossin når hun taler på Building Greens Build for Water
Find balancen mellem ambitiøs klimatilpasning og en by der fungerer