Omstilling er nødvendigt for at opnå det fulde potentiale af trækonstruktioner

Jacob Ettrup Petersen er kompetencechef inden for træ hos Artelia, og på Build in Wood den 22. og 23. maj kan du høre et spændende oplæg fra ham om byggesystemer og samspil mellem de forskellige faggrupper. Her vil han blandt andet gennemgå nogle tommelfingerregler og fokuspunkter, som kan anvendes ved indledende projektering, så du kan få dit projekt fornuftigt fra start.

I denne artikel kan du læse et interview med Jacob Ettrup Petersen.

Kan du dele din baggrund og beskrive, hvordan du og din virksomhed arbejder med træ?

Jeg er uddannet civilingeniør og har gennem de sidste mange år specialiseret mig inden for træbyggeri – både gennem projektering, deltagelse i normarbejde, via undervisning på DTU Diplom og diverse efteruddannelser for ingeniører og arkitekter og ved at skrive nogle lærebøger for Træinformation.

Artelia anser det at bygge i træ og biobaserede materialer som et væsentligt bidrag til den grønne omstilling. Vi har derfor lavet et tværfagligt Videnscenter for Træbyggeri, hvor vi prøver at sikre, at ny viden/erfaringer bliver tilgængelige for alle i virksomheden, så gode idéer – og ikke fejl – gentages.  Vi arbejder med alle typer træbyggeri fra institutioner, rækkehuse og etageejendomme til større kontordomiciler.

Hvad ser du som de mest presserende udfordringer inden for træbyggeri i øjeblikket, og hvordan håndterer din virksomhed disse udfordringer?

De største udfordringer er stadig manglende viden og berøringsangst. Vi har i mange år traditionelt bygget i tunge materialer, og det er derfor nødvendigt med en omstilling hos både rådgiverne og de udførende for at opnå det fulde potentiale af trækonstruktioner. Jeg har via mit virke som kursusleder oplevet, at der er stor interesse for efteruddannelse blandt både ingeniører og arkitekter, mens bygherrerne deslige oftere opsøger at få klarlagt, om et projekt kan udføres som en trækonstruktion.

De udførende har stadig til en vis grad et forbehold mod at bygge i træ – typisk grundet manglende erfaring med at håndtere de risici, som ligger i at bygge med organiske materialer, men i takt med at flere byggerier bliver opført, mindskes disse forbehold.

Vi prøver at vidensdele internt, så vi tidligere får klarlagt faldgruberne ved at udføre et givent projekt i træ. Derudover stiler vi efter en tidlig dialog med arkitekt og bygherre, så vi får indbygget konstruktiv beskyttelse i det omfang, det er muligt. Sidst men ikke mindst opfordrer vi til, at vi fra start af tænker byggefasen ind i projektet i samarbejde med entreprenøren, så vi derved kan få mindsket risiciene under udførslen.

Med den stigende interesse for trækonstruktioner i Danmark og det øgede behov for specialiseret viden, hvordan ser du potentialet for træbyggeri i fremtiden?

Jeg anser det for meget plausibelt, at træbyggeri vil tage en større andel af det samlede byggeri i Danmark i de kommende år af flere grunde. Det skyldes bl.a. manglen på råstoffer og en ny mentalitet hos især de yngre generationer, som er mere klimabevidste. Det udmunder i en større efterspørgsel på byggeri med et lavere CO2-aftryk, hvilket kræver, at der tænkes ud af boksen. Der er stor innovation inden for træbyggeri – specielt i landene omkring os, hvilket bevirker, at udfordringer bliver løst med nye, optimerede løsninger, som både sænker pris og risici.

Hos ingeniørerne oplever jeg stor interesse for trækonstruktioner – både hos de mere erfarne ingeniører, som efteruddanner sig, men også fra studerende på de tekniske universiteter, hvorfra jeg bl.a. har fået flere forespørgsler om vejledning afgangsprojekter/kandidatspecialer inden for de sidste år. Jeg er derfor fortrøstningsfuld for, at hele ingeniørstanden er ved at få øjnene op for trækonstruktioner, hvilket bevirker, at behovet for specialistviden vil kunne opfyldes på sigt.

Hvordan forestiller du dig fremtiden for træbyggeri i Danmark og globalt? Hvilke trends og udviklinger forventer du at se?

Jeg forventer, at træbyggeri vil fylde mere i både bolig- og kontorbyggerier, da disse er velegnede at opføre i træ, såfremt de fra start af designes med henblik på at blive bygget i træ.

Jeg forventer flere innovative løsninger, hvor træet manipuleres, så det muliggør mere komplekse byggerier – fx i form af hybridkonstruktioner. Der pågår meget forskning inden for dette felt, og jeg forventer, at en del af det rulles ud og bliver implementeret i de kommende år.

Kan du nævne et træbyggeri, der virkelig har imponeret dig med sin innovation og nyskabelse?

Artelias eget projekt TRÆ i Århus har imponeret mig. Projektet er udført, før mit skifte til Artelia, så jeg har desværre ikke selv været en del af det, men det er utroligt spændende, at det er lykkedes at bygge så højt i træ i Danmark. For nogle år siden blev det slet ikke anset som muligt, så det er et tydeligt bevis på, at grænserne rykkes, og der tænkes ud af boksen. Derudover er det befriende, at der også i høj grad indtænkes genbrugsmaterialer i bygningen, så gamle materialer får nyt liv – det er vigtigt, at vi gentænker anvendeligheden af materialer, hvis vi skal sikre råstoffer mange år frem i tiden. TRÆ er et godt bud på en ny, innovativ tilgang til byggeri – ikke kun i træ.

Hvad vil du præsentere på Build in Wood, og hvad håber du, at deltagerne vil få ud af at høre din præsentation?

Min præsentation bliver ikke projektspecifik. Jeg planlægger i stedet at fortælle om de faggrupper, som har indflydelse på trækonstruktioner, og om hvilke faldgruber, som skal koordineres, for at projekterne kommer godt fra start – fx æstetiks indflydelse på akustik, som dermed også får indflydelse på de bærende systemer. Hvis man kender faldgruberne, så kan projektet planlægges fornuftigt fra start, så det endelige resultat ligger tæt på visionen for byggeriet.

Min præsentation vil være relevant for både arkitekter og ingeniører, idet det netop er i grænsezonen mellem disse discipliner, at de største fejl begås, hvis det ikke håndteres fornuftigt tidligt i projektet. Tilhørerne vil komme hjem med nogle tommelfingerregler, som sikrer, de kan komme godt fra start, når de planlægger deres næste træbyggeri.

Vil du høre mere om træbyggeri fra Jacob Ettrup Petersen?

Vær med på Danmarks største trækonferencen Build in Wood den 22. og 23. maj. Læs mere, se programmet og tilmeld dig her.

Flere artikler
Stig Hvelplund om dynamisk samarbejde
Dynamisk samarbejde mellem offentlige udbydere og private leverandører