Tiny Varigheden kan inspirere flere til at overveje en mindre bolig

Helga König-Jacobsen er formand for Tiny Varigheden på Køge Fælles Jord og på konferencen Build for Micro Living den 15. & 16. maj holder hun sammen med Nel Jan Schipull fra Vandkunsten et spændende indlæg om Tiny Varigheden, der er et boliglaboratorium for byggeri med genbrugs- og naturmaterialer.

Inden konferencen kan du læse et interview med Helga her.

Hvad er din baggrund, og hvordan arbejder du med konceptet Micro Living?

Jeg er uddannet matematiker, men har de sidste 4 år i mit virke som formand for Tiny Varigheden på Køge Fælles Jord, beskæftiget mig intensivt med biobaserede materialer, genrbugsmaterialer og Tiny Houses og de udfordringer, der er i bygningsreglementet og LCA-beregningsmetoderne, der arbejder imod udbredelsen af disse.

Tiny Varigheden er det kommende boliglaboratorium i Køge bestående af 16 tiny houses og nogle fælles bygninger, der alle er bygget af sunde genbrugs- og biobaserede materialer. Projektet er del af Realdanias 4 til 1 planet kampagne og vil vise, hvordan man kan bruge genbrugsmaterialer og forskelige biobaserede materialer i byggeriet af småhuse på maksimalt 50 kvm. Boligerne kan forhåbentlig inspirere flere til at overveje en mindre bolig til dem selv og hvilke behov de kunne dele med andre i deres bebyggelse, så vi samlet får reduceret antallet af kvm pr. person i Danmark.

Hvilke udfordringer og muligheder ser du inden for emnet?

Tiny houses er det gode alternativ til villakvarterer. Egentlig burde vi i fremtiden kun bygge små centralt placerede lejligheder, der er bygget sammen omkring nogle gode fællesfaciliteter. Men efterspørgslen efter egen bolig med have vil fortsætte og det er der, et tinyhus, bygget af genbrugs- og biobaserede materialer, kommer ind som et kulstoflagrende alternativ. Problemet lige nu er, at BR 18 har en del afsnit, der er uhensigtsmæssige, når man kun vil bygge 20-50 kvadratmeter. Derfor har vi fra Tiny Varigheden givet input til BUILD til et nyt småhusreglement. Tillægget til bygningsreglementet er i mellemtiden trådt i kraft, men er desværre ikke brugbart, da kravene til indeklima og energiramme ikke KAN opfyldes af huse under 50 kvm. Så lige nu skal vi stadigvæk søge dispensation og prøver på at få revideret tillægget snarest muligt. Det er derudover vigtigt at tænke kvalitet og fælles faciliteter ind fra start, når man bygger mindre boliger, så beboerne deler det, der giver mening og derfor bliver glade for deres lille bolig.

Hvorfor er konceptet Micro Living et vigtigt emne for byggebranchen?

Byggebranchen er en af de største udledere af CO2 i Danmark, det er derfor vigtigt at ændre måden, vi bygger på, men endnu vigtigere, at vi generelt bygger mindre. Ombygning af eksisterende ejendomme burde derfor være det primære mål og hvis det ikke er muligt, bør de nye boliger bygges så små som mulige, så der ikke spildes ressourcer på byggeriet af dem og heller ikke på varme bagefter.

Hvilke projekter synes du lige nu er spændende, når det kommer til Micro Living?

Vores projekt er helt klart det mest spændende lige nu, da vi er længst fremme med en vedtaget lokalplan og midler til udvikling af et koncept for tinyhuse i Danmark i fremtiden.

Vores inspiration har været Grobund i Ebeltoft og Brenderup, der arbejder med de samme bæredygtighedsprincipper, og med årene har flere andre projekter samarbejdet med vores sagsbehandler eller direkte med os. F.eks. Den nye tinyhusbydel i Vejle, i Vinge og Tiny Torup i Hvidekilde.

Hvad taler du om på konferencen? Og hvad håber du, deltagerne får ud af at høre det?

På konferencen taler vi om de udfordringer, der har været eller stadigvæk er for tinyhuse i Danmark. Vi vil vise de løsninger, vi har udarbejdet i løbet af det sidste år, som kan hjælpe alle i gang med deres egen drøm om et tiny house. Vi forklarer, hvilke materialer der blev valgt i Tiny Varigheden og hvordan vi med dem kunne leve op til kravene i bygningsreglementet.

Vil du gerne høre mere om Tiny Varigheden med Helga König-Jacobsen?

På konferencen Build for Micro Living den 15. & 16. maj kan du høre Helga König-Jacobsen om Tiny Varigheden, som består af 16 Tiny huse på mellem 20 og 50 kvm, der bygges i selvbyg og medbyg med så mange genbrugs- og biobaserede isoleringsmaterialer som muligt. Kom og hør om de forskellige huses materialevalg og konstruktion, den minimale infrastruktur og bliv klogere på, hvordan samarbejdet med kommunen og vidensorganisationer har banet vejen for Tiny huse i Danmark. Du kan læse mere om Build for Micro Living og tilmelde dig her.

Flere artikler
Bornholmsk hotel i Rønne sigter på at blive klimapositivt.
Bornholmsk hotel sætter ny standard for erhvervsbyggeri