Contech Lab på Building Green

Produktdata er altafgørende for et mere cirkulært byggeri

Fremtidens byggeri er ét, hvor vi bygger mere cirkulært og forstår bygninger som materialebanker, der allerede rummer langt størstedelen af de ressourcer, vi har brug for. En af de afgørende faktorer for at realisere dette fremtidsscenarie er at have styr på produktdata og etablere et effektivt system til at dele dem på tværs af byggeriets værdikæde.

EU Green Deal sætter skub på omstillingen til cirkulær økonomi, og via EU-taksonomien stilles der nu markant skrappere krav til bæredygtighedsrapportering og -dokumentation end det, bygge- og anlægsbranchen hidtil har set.

Derfor er det ikke længere et tilvalg, at virksomhederne får styr på produktdata – det er en forudsætning og et afgørende konkurrenceparameter fremadrettet. Og det er ikke tilstrækkeligt at have styr på egne data, man skal også kunne dokumentere, hvad der sker i de øvrige led af værdikæden.

De forskellige aktører i byggeriet bliver dermed gensidigt afhængige af hinanden – og ikke mindst af et velfungerende og effektivt dataflow.

Et fælles system

Med et fælles system for udveksling af produktdata, vil man ikke kun kunne hjælpe de enkelte virksomheder med at opfylde EU-taksonomiens krav, man vil også kunne lette overgangen til det cirkulære byggeri.

Fyldestgørende produktdata gør det lettere at træffe velbegrundede beslutninger om, hvilke materialer man bruger. Det er nyttigt for dem, der vedligeholder bygningen og ikke mindst dem, der planlægger fremtidige renoveringer.

ConTech Lab arbejder netop nu med pionerprojekter, der skal gøre byggebranchen klogere på forudsætninger for effektiv indhentning, distribuering og opbevaring af produktdata.

Test på konkret projekt

“I dag er der øget fokus på cirkulært byggeri, og virksomheder inden for byggebranchen begynder gradvist at erkende, hvor vigtigt det er at have omfattende produktinformation til rådighed. Men for de virksomheder, som ikke er vant til at håndtere store mængder data eller dokumentere, hvad der sker i de yderste led af deres produktionskæde, kan det udgøre en betydelig omvæltning og udfordring,” siger Dan Skovgaard Jensen videre.

Det er ejendomsudvikleren, Home.Earth, der stiller et konkret projekt til rådighed for test i ConTech Labs pionerprojekt.

”Vi skal sikre, at vi ved, hvad der er inde i vores bygninger. Det løser ikke alle vores udfordringer, men det er ét af mange skridt hen mod ”cirkulært byggeri”, som giver os transparens og kan sikre materialesundhed og genanvendelighed. Derfor stiller vi et projekt til rådighed, så vi kan teste Materialepasset, tilpasse det og få det implementeret og udbredt i branchen. Det kan kun gå for langsomt,” siger medstifter af Home.Earth, Kasper Guldager.

Der ligger et stort arbejde forude. Dels skal man finde hensigtsmæssige, fælles dataformater. Og dels skal man udvikle en holdbar forretningsmodel til drift af denne løsning. Dét taler vi mere om på Building Green København torsdag 2. november på Innovation Stage i Forum.

Sponsoreret indhold i samarbejde med ConTech Lab

Flere artikler
Bæredygtighed er et emne, som er på alles læber i byggeriet. Få her de to trin der får dig tættere på bæredygtighed i byggeriet.
2 trin til en bæredygtig fremtid