Stephan Sander kommer på Bæredygtig Byggeproces og snakker om bæredygtighed
Stephan Sander, seniorprojektleder, Værdibyg

Vi skal have gjort bæredygtighed til mainstream

Stephan Sander er seniorprojektleder ved Værdibyg. På Bæredygtig Byggeproces den 8. og 9. juni kan du opleve ham som moderator på en debat faciliteret af Værdibyg om hvordan man laver et bæredygtighedsprogram der virker og indfanger bæredygtighed.

Bæredygtighedsprogrammet er et helt centralt dokument for den bæredygtige byggeproces. Et godt bæredygtighedsprogram indfanger både et projekts ambitioner og visioner om bæredygtighed, og oversætter dem til konkrete mål, krav, prioriteter og handleplaner. Det har Værdibyg lavet en vejledning om – og de har tre skarpe praktikere med på scenen for at belyse de vigtigste pointer i vejledningen og dele egne erfaringer.

Du kan læse et interview med ham her.

Hvad er den største udfordring i forhold til at gøre byggebranchen og byggeprocessen mere bæredygtig i dine øjne?

Vi skal have gjort bæredygtighed til mainstream! Vi ser, at vi kan lykkes med bæredygtighed i visionære fyrtårnsprojekter – projekter hvor bæredygtighed står som et helt centralt projektmål og alle parter har fokus på at få det til at lykkes. Men vi oplever også, at bæredygtighed ikke spiller så stor rolle i de helt almindelige byggeprojekter.

Det er bestemt ikke fordi, der mangler vilje i byggebranchen til at arbejde bæredygtigt – der er rigtig mange, der dyrker bæredygtighedsagendaen, men der er for få projekter, hvor det bliver udlevet. Vi skal have udbredt bæredygtighedsindsatsen og gjort det til noget, der naturligt sker i alle byggeprojekter.

Hvor ser du muligheder for at gøre tingene anderledes i forhold til bæredygtigt byggeri?  

Vi har masser af viden, teknologier og produkter på hylderne og vi har også kompetencerne. Nu handler det om at få gjort bæredygtighed til en integreret del af byggeprocessen. Det betyder at vi skal sætte fokus på de emner, der handler om mennesker – som processer, samarbejde, ledelse, roller og ansvar, udbud, risiko osv.

Vi har et arbejde med at beskrive og udbrede best practice og handlingsanvisninger på de områder til hele branchen. Jeg tror på, at alle parter i byggeriet skal øve sig i at sætte fokus på, at der er klare visioner for bæredygtighed i projekterne, at visionerne er oversat operationelle målsætninger. At alle parter er enige om hvem der skal gøre hvad, hvornår, for at de målsætninger kan udleves osv. – alle de ting der knytter sig til den bæredygtige byggeproces.

Hvis du skal drømme lidt, hvordan ønsker du dig så at byggeprocessen og dermed branchen ser ud om 10 år?

Om 10 år taler vi forhåbentligt ikke længere om ”bæredygtig byggeproces” – til den tid er det bare blevet til ”byggeproces”. De processer og de metoder vi i fællesskab etablerer i byggeriet i disse år, vil være blevet standard i vores byggeprojekter.

Men lige nu og her, er der brug for at vi sætter fokus på emnet og forstår hvad der skal til for at målsætninger om bæredygtighed kan stå mere centralt i de enkelte projekter – og hvad der skal til for at de målsætninger kan overleve hele projektet igennem. Hvordan håndterer vi udfordringen omkring risiko og ansvar for valg af nye løsninger? Hvordan placerer vi målsætninger om bæredygtighed centralt i et projekt, så det ikke bukker under for økonomi?

2023 byder på et nyt bygningsreglement der sætter større krav til det bæredygtige byggeri, men synes du vi er ambitiøse nok herhjemme, eller kan vi gøre mere end vi gør?

Personligt ville jeg da ønske, at den bæredygtige omstilling gik meget hurtigere end den gør. På den anden side mener jeg, at de nye krav er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Det rykker fokus i branchen, når rammebetingelserne ændrer sig. Men jeg tror også på, at det kræver mere end lovgivning, for at vi kan accelerere den grønne omstilling i byggeriet. Det kræver, at vi arbejder og samarbejder på nye måder, for at kunne håndtere bæredygtighed som en ny central målsætning i vores projekter. Det tror jeg virksomhederne i byggeriet er nødt til at bruge ressourcer på at udvikle sig inden for – ellers vil de være irrelevante om nogle år.

Du er moderator på en debat på Bæredygtig Byggeproces. Hvorfor er det en vigtig debat ?

Jeg har et panel af dygtige og engagerede praktikere med til konferencen, og sammen skal vi fortælle om bæredygtighedsprogrammet.

Arbejdet med at udvikle et bæredygtighedsprogram er en afgørende del af den bæredygtige byggeproces, fordi det er her man etablerer både de overordnede visioner og operationelle målsætninger for bæredygtighed i et projekt. Bæredygtighedsprogrammet er på den måde det referencedokument, der skal holde byggeriet på rette, bæredygtige spor gennem hele byggeprocessen.

Jeg håber, at deltagerne vil blive inspireret til at gå hjem og læse vejledningen og føle sig bedre rustet, næste gang de skal være med til at formulere eller udleve visioner om bæredygtighed i et byggeprojekt. Forhåbentligt er de med til at sikre, at bæredygtighedsprogrammet bliver en obligatorisk og central del af byggeprocessens tidlige faser i alle projekter.

Vil du høre mere fra Stephan Sander?

Du kan opleve ham på Bæredygtig Byggeproces den 8. og 9. juni som moderator af en debat faciliteret af Værdibyg, hvor du kan blive klogere på hvordan man laver et bæredygtighedsprogram, hvad det kan, og hvordan man anvender det. Læs mere om konferencen her og tilmeld dig her.

Flere artikler
Vi skal hurtigt i gang med at gå fra bare at reducere til reelt at regenerere