Der er fortsat en kamp mellem pengepung og bæredygtighed, naturværdi og social værdi i byggebranchen

Rikke Ulk er antropolog og seniorspecialist hos COWI, og på Building Green Aarhus den 10.-11. april vil hun give en eksempelbåren tur rundt i social bæredygtighed. For hvad betyder det når ting som ‘brugere’, ‘livskvalitet’ og ‘fællesskab’ skal tænkes med i den grønne udvikling? Hvorfor bliver det efterspurgt og af hvem?

Med eksempler på social bæredygtighed i praksis giver Rikke Ulk en kort indføring i det, der bliver et strategisk forretningsområde for nogle og snart er noget, du vil støde på i alle projekter.

I denne artikel kan du læse et interview med Rikke Ulk.

Hvad er din baggrund og hvordan arbejder du med bæredygtighed?

Jeg er antropolog og arbejder med at forstå behov og inddrage mennesker af alle slags i projekter med bæredygtighed i fokus, herunder når der udvikles, bygges, omlægges og anlægges nyt i vores byer og natur.

Hvilke udfordringer og muligheder ser du overordnet inden for bæredygtighed i byggeriet lige nu?

Der foregår for mig at se fortsat en kamp mellem pengepung og bæredygtighed, naturværdi og social værdi, derude i byggebranchen. Der er mange der helst fortsat vil bygge nyt, frem for at genbruge og restaurere, men mange har ’set lyset’ og forstår i dag både nødvendigheden af og mulighederne i at skubbe byggeprojekter i en mere bæredygtig retning. Vi skal lære at begejstres over benspænd og hensyn og gå foran med at genopfinde.

Årets tema er ’Livgivende byer og arkitektur’. Hvordan ser du at vi kan bevæge os mod byer og arkitektur, der giver mere tilbage end de tager?

Vi skal forstå, hvad liv er, og hvad liv, diversitet og livskvalitet i både E’et (environmental), S’et (social) og G’et (governance) næres af, så det får de bedste betingelser for at gro. Det arbejder jeg for at tydeliggøre.

Kan du nævne et spændende projekt eller to, hvor der er arbejdet med livgivende og regenerative principper? Eller hvor der er arbejdet med bæredygtighed på en innovativ måde?

COWI samarbejder i øjeblikket med en kommunal kunde om forundersøgelser til et nyt stormflodssikringsanlæg, og undersøger p.t. det udvalgte område for dets arkitektoniske, biologiske, jordbundsmæssige, marinbiologiske og sociale forhold. Det er et spændende projekt at bidrage til, fordi ambitionen er, at anlægget skal bygges med stort fokus på bæredygtighed og bidrage med urban og rekreativ værdi ud over at sikre mod oversvømmelse.

Hvad vil du gerne inspirere til bliver anderledes i byggebranchen?

Jeg vil gerne inspirere til, at interessenter tages med på råd og ikke blot orienteres, men inviteres med tidligere i processen. Desuden skal vi lære at bruge flere økokratiske greb, hvor naturen betragtes som en aktiv aktør.

Hvad taler du om på Building Green Aarhus, og hvad håber du deltagerne får ud af at høre det?

Jeg taler om S’et i ESG, altså om social bæredygtighed, og om CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive fra EU. Jeg vil give eksempler på, hvordan man kan tage udgangspunkt i mennesker og natur og vise, hvordan de hænger sammen. Jeg håber, deltagerne vil få mulighed for at diskutere disse emner aktivt under COWIs Green Session torsdag kl. 15:15.

Vil du høre mere om social bæredygtighed fra Rikke Ulk?

Vær med på Building Green Aarhus den 10. og 11. april og hør Rikke Ulks spændende indlæg om social bæredygtighed. Læs mere og tilmeld dig gratis her.

Flere artikler
Beyond Buildings: Living better with each other and nature