Inddragelse af flere faggrupper og brede kompetencer er opskriften, hvis bygge- og anlægsbranchen skal lykkes med den cirkulære omstilling. Sådan lyder det fra Teknologisk Institut, som dermed slår endnu et slag for samarbejde på tværs af byggeriets aktører. + læs mere
Der har generelt været stor skepsis over for træbyggeri herhjemme. I Danmark er vi desværre modvillige over for at bruge erfaringer fra udlandet, hvor en stor del af løsningerne ellers kan overføres mere eller mindre direkte. Det virker som om mange bygherrer afventer, at der bliver gjort flere danske erfaringer. + læs mere
Der er på kort sigt meget at glæde sig over i de mange initiativer, men hvor fører de os hen på lidt længere sigt? Og hvad er pejlemærkerne, som vi skal styre efter hen imod, hvis vi skal nå i mål med de gode intentioner? + læs mere