Sundere og mere bæredygtige byer begynder i byplanlægningen

Der er masser af metoder til at gøre byerne grønnere og sundere, men det kræver politisk vilje at sætte det på dagsordenen, lyder det fra stadsarkitekterne Jesper Pagh og Anne Mette Boye, som mødes til debat på Building Green Aarhus den 10. og 11. april.

Vi skal bevæge os mere, hvis vi skal leve længere, sundere og forbruge færre ressourcer. Derfor er 15-minutters byen blevet en rettesnor for planlæggere over hele kloden. Det handler basalt set om, at folk skal kunne klare deres hverdagsgøremål på 15 minutter til fods eller på cykel, så de ikke behøver bil. I Horsens Kommune er der samme tanker om at gøre det attraktivt at bevæge sig til fods eller på cykel.

– I Horsens Kommune har vi en strategi om at skabe attraktive byrum ude i de små lokalsamfund, så det bliver mere oplagt at gå og cykle i stedet for at tage bilen. Det handler om at gøre sig umage med belægninger, beplantninger og belysning, så alting ikke bare bliver funktioner, men du også får oplevelser med hjem, siger Jesper Pagh.

Jesper Pagh, stadsarkitekt, Horsens Kommune

Boliger ved banegården

Horsens har også anlagt et nyt attraktivt campusområde ved banegården med boliger for at fremme offentlig transport. Men træerne vokser ikke ind i himlen. Kommunen arbejder samtidig med at udlægge jomfruelig jord til parcelhuskvarterer som en del af bosætningsstrategien.   

– Når man udvikler lokalcentre og landområder, som stort set ikke er betjent af offentlig transport, så er konsekvensen, at tilflytterne kommer til at investere i mindst en bil og højst sandsynligt to for at kunne komme rundt. Det er en politisk prioritering for at tiltrække flere borgere, som ikke er særlig bæredygtig, siger Jesper Pagh.

15 min byen, cykelstier og sikker skolegang

I Aarhus er der også mange parcelhuskvarterer, men politikerne her er mere optaget af at fremme 15 min byen med byvækst fokuseret omkring stationer, kollektiv trafik og grøn transport, lyder det fra Anne Mette Boye:

–I Aarhus står grøn transport højt på dagsordenen. Det går på mange skalaer lige fra etablering af supercykelstier på tværs af kommunegrænserne til design af den enkelte bebyggelse med plads til ladcykler. Vi arbejder også med at gøre det trygt, sikkert og sjovt at gå eller cykle til skole. Vi ved, at det betyder meget for de sociale relationer, hvis du kan følges med dine kammerater til skole.

Anne Mette Boye, stadsarkitekt, Aarhus Kommune

Byvækst og byforbedring

Aarhus Kommune har vedtaget en ny planstrategi, der udpeger områder til byvækst og byforbedring. Ved byforbedring er ønsket at skabe bedre byrum og f.eks. sætte gang i flyttekæder, så ældre kan flytte fra de store boliger til noget mindre. Derfor er seniorboliger på ønskelisten i Aarhus Kommune. Derudover prioriterer kommunen at skabe byvækst udvalgte steder omkring letbanen og hurtigbusserne, så tilflyttere ikke behøver at have deres egen bil.

– Når vi bygger nyt, er det vigtigt at vi tager hensyn til det eksisterende, så det nye passer ind med det, vi allerede har. Derfor aktiverer vi gerne den lokale viden, når vi udvikler eksisterende områder. Generelt oplever jeg, at der er meget stor lydhørhed overfor vores forslag, når vi præsenterer vores ideer for politikerne.

–Ja, lyder det fra Jesper Pagh. Jeg oplever, at vores rådgivning bliver taget seriøst. Vi har mange værktøjer, vi kan tage i brug. Vi kan skabe detailhandel, funktioner og oplevelser, der gør det muligt at leve et helt liv lokalt. Men i sidste ende handler den kommunale planlægning mere om at tiltrække nye borgere end at overholde Paris aftalen, slutter han.

Debatten: Livgivende byer og en sund arkitekturpolitik finder sted på Building Green Aarhus den 10. april klokken 14.15. Der er gratis entré. Læs mere og tilmeld dig her.

Flere artikler
Olav de Linde deltage ri en debat om cirkulært byggeri på Building Green. Læs et interview her.
Vi skal have flere til at tænke bæredygtigheds tanker