Jacob Ettrup Petersen er med i en debat om træbyggeri på Build in Wood.

Det er vigtigt, at vi får fremmet træbyggeri, så klimaaftrykket bliver mindre

Træbyggeri er for mange forbundet med oplevelsen af, at der stadig findes mange barrierer, som bremser mængden af træbyggeri og hvad der kan lade sig gøre. Arkitekten, ingeniøren, entreprenøren og leverandøren står hver især med udfordringer, men er disse de samme på tværs af værdikæden?

Jacob Ettrup Petersen er kompetencechef, Træ i ABC Rådgivende Ingeniører. På Build in Wood den 18. og 19. maj kan du opleve ham i en debat om hvilke er hverdagens største barrierer for mere træbyggeri og hvordan kan vi sammen finde løsninger. 

I denne artikel kan du læse et interview med Jacob Ettrup Pedersen.

Hvad er din baggrund, og hvordan arbejder du og din virksomhed med træ?  

Jeg er uddannet civilingeniør. Jeg har arbejdet med træ i mange år – både i forbindelse med renoveringer og nybyg. Derudover har jeg undervist i trækonstruktioner på DTU Diplom gennem en årrække.

Min virksomhed, ABC Rådgivende Ingeniører, har lavet en trægruppe, hvor vi samler vores træprojekter. Derved får vi uddannet flere ingeniører til at blive fortrolige med trækonstruktioner. Vi har også lavet et internt efteruddannelseskursus på 4 kursusgange i trækonstruktioner.

Hvad kan du godt lide ved træ som byggemateriale?

Som udgangspunkt kan jeg godt lide klimaaftrykket. I forbindelse med, at jeg er blevet far, er jeg også blevet mere bevidst om at efterlade en klode til vores efterkommere, og da byggebranchen er en af de største syndere mht. CO2-udledning, finder jeg det vigtigt, at vi får fremmet trækonstruktioner, så klimaaftrykket bliver mindre.

Rent konstruktivt kan jeg godt lide, at det giver nogle andre muligheder. Der er visse typer af konstruktioner, som er lettere at bygge med f.eks. massivtræselementer, så det åbner nogle nye arkitektoniske muligheder. Derudover er materialet let at arbejde med i udførselsfasen, da det er muligt relativt let at tilpasse på pladsen.

Hvad er de største udfordringer inden for træbyggeri lige nu i dine øjne?

Akustik: Vores akustiske krav i Danmark er ofte højere end i nabolandene. Da træ er et let materiale, bevirker det, at vi ofte skal gå længere end fx Norge og Sverige for at designe bygninger, som lever op til BR.

Manglende erfaring: Det er mit indtryk, at der bliver tillagt ekstra risici, når priserne på trækonstruktioner skal bestemmes – primært pga. frygten for fugtpåvirkninger

Brand: Der er få præaccepterede løsninger for trækonstruktioner, hvilket bevirker, at det altid bliver mere komplekst at løse trækonstruktionerne ift. brand

Statik: At barren for traditionelt byggeri hæves. I skrivende stund fastsætter SBI 271, at trækonstruktioner over 3 etager anses som utraditionelt, hvilket stiller større krav til dokumentation.

Svingende priser. Træpriserne har været meget volatile i de sidste par år, hvilket har indflydelse på lysten til at arbejde med træ. Specielt, at priserne sjældent kan låses særligt længe, hvilket bevirker, at en totalentreprenør ikke anvende en pris fra en producent i en konkurrence, idet denne typisk kun er gældende i 2 uger, hvilket ikke stemmer overens med, at konkurrencer afgøres over længere tid. Derved vil totalentreprenøren påtage sig store risici vedr. prisen, hvilket bevirker, at der bliver lagt ovenpå.

Hvordan får vi i dine øjne endnu mere træbyggeri i Danmark?

En CO2-afgift, som bevirker, at træs klimaaftryk værdsættes – derved bliver træ mere konkurrencedygtigt, hvilket vil tvinge bygherrer og entreprenører til at forholde sig til det. Strømlinede akustiske regler med nabolandene, så vi kan ”låne” løsninger af hinanden. Flere præaccepterede løsninger vedr. brand.

Du deltager i debatten ”Hvilke er hverdagens største barrierer for mere træbyggeri og hvordan kan vi sammen finde løsninger?”, hvorfor er det en vigtig debat?

Det er en vigtig debat, da vi bliver nødt til at identificere problemerne for at kunne løse dem. Byggebranchen udleder enormt meget CO2, så hvis vi skal gøre noget for vores klode, er det et af de vigtigste steder at sætte ind. Det kræver, at vi får rykket branchen og elimineret nogle af de barrierer, der er for at anvende træ.

Vil du høre mere om træbyggeri fra Jacob Ettrup Pedersen?

På Build in Wood den 18. og 19. maj kan du opleve ham i en debat, hvor du vil du blive klogere på, hvilke udfordringer der synes størst for de forskellige aktører i branchen. Du vil blive klogere på, om det er brandsikkerhed og akustik-krav, der er de største udfordringer eller om barriererne ligger mere i, hvordan vi som træbranche arbejder med dokumentation, argumentation og fakta. Du vil også kunne blive inspireret af at høre, hvad panelet ser som løsninger fremadrettet

Læs mere om konferencen her og tilmeld dig her.

Flere artikler
Jacob Blak Henriksen snakker om bæredygtige valg på Building Green Aarhus.
Det bæredygtige valg handler om villigheden til at påtage sig risiko