bynatur og ConTech lab

Fælles metode og samarbejde skal styrke biodiversitet i byerne

Flere og flere virksomheder tager de første skridt med biodiversitetsstrategier og -indsatser i byudviklingen, og behovet for metoder til at måle virkningen bliver derfor også større. En national metode til kortlægning af bynatur skal sikre solidt fundament for arbejdet med biodiversitet i byggeriet.

Integration af biodiversitet i byggeriet er en opgave med høj faglig og strukturel kompleksitet. Sammen med behovet for øjeblikkelig handling og skalering er det en opgave, der kræver samarbejde og partnerskaber på tværs af sektorer og fagligheder.

Derfor er aktører med viden om biodiversitet og byudvikling gået sammen om at udvikle en national metode til kortlægning af bynatur i Danmark, der blandt andet henter inspiration fra Storbritannien, hvor man er langt fremme på retningslinjer for biodiversitet i byggeriet. 

– Hvis vi vil sætte mål for biodiversitet og sikre at vi lever op til målene, har vi brug for en metode til at måle udviklingen over tid og til at sammenligne områder. Uden en målemetode famler vi i blinde, siger Kristine Kjørup Rasmussen, biolog, stifter af OIKO og én af de bærende kræfter i udviklingen af den nationale metode, som foregår i ConTech Lab.

En fælles national metode

Ifølge COP15-aftalen, EU’s Biodiversitetsstrategi og nyere publikationer om planetære grænser er der behov for at beskytte og genoprette mindst 30 pct. af land- og havarealet, samt sikre at naturlige økosystemer udgør mindst 25 pct. af de arealer, vi mennesker udnytter til beboelse eller dyrkning.

Arbejdsgruppen bag metoden ønsker at kanalisere den fragmenterede opmærksomhed på biodiversitet i dagens samfund ind i en koordineret handling. Og med den nationale metode kan man fylde et stort hul i den generelle viden om biodiversitet uden for de beskyttede naturområder.

Det fordrer samarbejde om at styrke kvaliteten af byens arealer – det involverer politiske beslutningstagere, private grundejere, bygherrer, rådgivere og driftsansvarlige m.fl.

Samarbejde skaber tempo

En fælles metode betyder også, at forskellige aktører ikke skal bruge ressourcer på at udvikle hver deres metode, som i sidste ende ikke giver sammenlignelige data. I stedet skabes et fundament, som alle aktørers biodiversitetsarbejde kan stå på, forklarer Christina Haupt Toft, Vicedirektør i ConTech Lab, og tilføjer:

– Vi har sat os for at gøre arbejdet med dataindsamling og rapportering transparent og tilgængeligt for hele branchen gennem en fælles digital metode forankret i Bynatur.app. App’en hjælper med at registrere og dokumentere bynaturens tilstand og biodiversitet på et givent areal over tid. Appen blev lanceret i maj 2023 og har 350+ brugere og 250+ konkrete projekter oprettet. Brugerne omfatter pensionskasser, større virksomheder, kommuner og rådgivere.

Du kan høre mere om bynatur.app og give dine input til arbejdet med den nationale metode på Building Green København. Det sker torsdag 2. november på Innovation Stage, hvor ConTech Lab har en session om Biodiversitet i det byggede miljø kl. 14.10.

Afsendere:
Christina Haupt Toft, ConTech Lab | Kristine Kjørup Rasmussen, OIKO | Beate Strandberg, Århus Universitet | Kristine Engemann Jensen, SLA | Rikke Juul Monberg, NIRAS | Kristina Cecilie Larsen, WSP | Lotte Nystrup Lund, Phd. Stud, Det Kongelige Akademi | Martin Kielland, Rambøll | Torben Ebbensgaard, COWI | Martin Hjerl, Sted Landskabsarkitekter | Dan Skovgaard Jensen, Contech Lab | Rikke Milbak, Natur360 | Rasmus Vincentz, Habitats |

Sponsoreret indhold i samarbejde med ConTech Lab

Flere artikler
Bæredygtighed er et emne, som er på alles læber i byggeriet. Få her de to trin der får dig tættere på bæredygtighed i byggeriet.
2 trin til en bæredygtig fremtid