Building Green København løfter sløret for årets tema: Byggeriet skal bryde grænserne

Building Green København, Nordens største event med fokus på bæredygtighed i byggeriet, byder hvert år på nyt tema, der inspirerer til løsninger inden for bæredygtighed og fremtidens byggeri. Building Green København kan nu afsløre årets tema, som er Beyond The Roadmap.

Hvert år samles mere end 8000 deltagere i Forum til et program med danske og internationale talere samt spændende debatter og gæsterne kan igen i år forvente en storslået dag med fem scener og udstillinger fra ca. 170 virksomheder. Building Green afholdes 30. og 31. oktober i Forum i København, og med dette års tema Beyond The Roadmap ønsker Building Green at sætte fokus på visionen for en fremtid med bæredygtigt byggeri, der kan imødekomme Parisaftalen.

– I år har vi valgt teamet Beyond The Roadmap for Building Green København. Det har vi gjort, fordi det er helt unikt, at en branche er gået sammen om at få strengere krav, og det giver os anledning til at have mange af de komplekse snakke, som branchen har brug for, om politik, videnskab, økonomi og adfærd, men også til at fortsætte vores arbejde med at dele viden om byggeri på planetens præmisser, forklarer Sarah Elhauge, Direktør hos Building Green.

Store aktører går sammen

Forestil dig en verden, hvor byggebranchen fuldt ud følger retningslinjerne fra klimavidenskaben og opererer inden for de fastsatte grænser. Reduction Roadmap, der er blevet til på initiativ af tegnestuerne EFFEKT og CEBRA samt de rådgivende ingeniører Artelia, har kastet lys over branchens udledninger og rejst det altafgørende spørgsmål: Hvad er næste skridt? Partnerne bag Reduction Roadmap har arbejdet på at belyse, hvor meget byggebranchen skal nedbringe sine CO2-udledninger for at imødekomme Parisaften. Helt præcist peger Reduction Roadmap på, at nybyggeri skal udlede under 5,8 kg CO2-ækvivalenter pr. m2 om året for at opfylde målene. Dette er en markant reduktion sammenlignet med den nuværende grænseværdi på 12,0 kg og udstikker en tydelig vej for den fremtidige udvikling af byggebranchen.

Mere end 600 bakker op om roadmappet

Med mere end 600 virksomheder, der støtter kravet om en strammere lovgivning, opstår en naturlig nysgerrighed om, hvordan en bæredygtig byggebranche egentlig ser ud. Det er netop dette som Building Green ønsker at udforske og diskutere ved dette års tema til eventet i Forum.

COWI er en ud af mange virksomheder, som støtter op om initiativer såsom roadmappet, og som ønsker en hurtigere reel omstilling af byggeriet. Om Building Green Københavns tema, Beyond the Roadmap, siger bæredygtighedsdirektør Gitte Gylling Olesen i COWI:

– Hos COWI arbejder vi for at skabe løsninger, der flytter verden i en mere bæredygtig retning. Vi kigger meget ind i at bringe planetens tilbageværende ressourcer klogt i spil og stræber efter at minimere vores miljømæssige aftryk så meget som muligt. Vi tror på, at det er vores kollektive ansvar som branche at tage hånd om de ressourcer, vi forbruger og de konsekvenser, vores handlinger medfører. Ved at bringe fokus på dette tema, er vi med til at fremskynde den allerede igangværende dialog og styrke vores involvering omkring bæredygtighed i bygge- og anlægsbranchen.

Building Green København hylder den mobilisering, der allerede har fundet sted i branchen, samtidig med at man søger svar på, hvordan en byggebranche i tråd med klimavidenskab konkret kan tage form. Med en voksende bevidsthed om bæredygtighedens betydning har efterspørgslen efter stande været massiv, og Building Green København forventer derfor, at alle stande vil blive tidligt udsolgt i år.

Til eventet vil man også kunne dykke ned i emnerne: klimavidenskab & lovgivning, regenerativ arkitektur og byggeri på planetens præmisser, økonomi og til sidst adfærd & mobilisering.

Building Green København finder sted 30.-31. oktober i Forum, København. Det er gratis at deltage begge dage.

Flere artikler
Vi er kun lige gået i gang med at løse menneskehedens største ligning