Genbrug – En rejse vi alle sammen gerne skal med på

Christine Mosbech arbejder som bygherrerådgiver hos COWI, og på konferencen Bæredygtig Byggeproces den 27. og 28. november kan du opleve hende tale om tidligt samarbejde på tværs sammen med Jakob Orbesen, der er chef for grøn forretningsudvikling hos Tscherning.

Genbrugsmaterialer skal i højere grad ind i vores byggeprojekter. Det blev vi enige om for mange år siden. Men der er stadig alt for langt imellem de gode eksempler. Som repræsentanter fra henholdsvis rådgiver og leverandør kan du høre Christine og Jakob dele ud af deres erfaring på området.

I denne artikel kan du læse et interview med Christine.

Hvad er din baggrund, og hvad arbejder du med til dagligt?

Jeg er arkitekt og har arbejdet med implementering af bæredygtige tiltag i byggeri som fagleder for bæredygtighed de sidste mange år. For nyligt er jeg skiftet til bygherrerådgivning hos COWI med et ønske om at arbejde sammen med de bedste folk inden for mit felt og inspirere bygherrer til at træffe fremtidssikrede beslutninger på et oplyst grundlag. Det er i programmeringsfasen, de vigtige beslutninger tages.

Hvad er den største udfordring i forhold til at gøre byggebranchen og byggeprocessen mere bæredygtig i dine øjne?

Generelt er vaner og traditioner svære at komme af med især i en så langsom og omkostningstung kunstart som byggeri.

Gennem længere tid har jeg sammen med kolleger og samarbejdspartnere arbejdet på at kortlægge barrierer for den grønne omstilling. Med det formål at håndtere barriererne på et tidligt tidspunkt og arbejde omkring dem. Vi er kommet frem til to hovedområder: Procesudfordringer og Risikohåndtering.

Den nødvendige viden er til stede på nuværende tidspunkt til at drive en omstilling, og det er jo et lyspunkt. Det er bygge- og især planlægningsprocesserne, der skal gentænkes. Med dette tænker jeg blandt andet på rækkefølgen af beslutninger og beslutningsgrundlag. Ofte bliver de tidlige beslutninger taget på et grundlag, så vi efterfølgende skal revurdere og ændre frem for at lade den bæredygtige dagsorden drive beslutningerne i første omgang. Det kan være i forhold til byggegrund, geometri, muligheden for at transformere et eksisterende byggeri og overordnede materialevalg. Det er allerede min erfaring, at mit skift til bygherrerådgivningen giver mening. Her er jeg med til at informere det grundlag, hvorpå de indledende rammer defineres.

Og så er risiko et evigt tilbagevendende tema i implementeringen af uafprøvede løsninger og områder med begrænset erfaring. Der er jo en risiko forbundet med at bygge med materialer, der for eksempel ikke har nogen garanti. Der er stor forskel på graden af udfordringer, vi møder i forbindelse med genbrug afhængigt af, hvilken materialekategori det drejer sig om. Det er afgørende for processen, om der er tale om en bærende betonsøjle eller et trægulv. Men risiko og ansvarsfordelingen er altid en faktor.

Hvor ser du muligheder for at gøre tingene anderledes i forhold til bæredygtigt byggeri?  

Vi kan med fordel zoome ud og minde os selv om, at alting er forbundet. Vi skal fra sektortilgang til systemtænkning. Vi skal opfatte naturressourcer og klimabelastning som et budget på lige fod med et økonomisk budget.

Der er ingen tvivl om, at genbrug af byggematerialer er en rejse, vi alle sammen gerne skal med på. Her gælder det blandt andet om:

  • Brugen af genbrug skal sættes yderligere i system.
  • Centralt styret anmodningssystem om ønskede genbrugsmateriale kategorier og mængder hos leverandører
  • Deklarationer, så materialerne kan sammenlignes med nye materialer i forhold til restlevetid, indhold af farlige stoffer, tekniske kvaliteter mm.
  • Regulering og garantier – hvem skal tage ansvaret?

2024 byder på nye regler om selektiv nedrivning, der sætter større krav til det bæredygtige byggeri, men synes du vi er ambitiøse nok herhjemme, eller kan vi gøre mere end vi gør?

Vi kan altid gøre mere, og det er vores alles fælles opgave et være ambitiøse på den grønne omstillings vegne. Der er indført krav om selektiv nedrivning, hvilket er et fremskridt. Men der er endnu ikke krav om, at kortlægningen skal resultere i mere genbrug. Men kravet viser jo, hvilken vej det går.

Hvis du skal drømme lidt, hvordan ønsker du dig så at byggeprocessen og dermed branchen ser ud om 10 år?

Vores arkitektursyn og opfattelse af æstetik ændrer sig. Vi skal vænne os til nye udtryk, der afspejler den nye virkelighed. Vi ser allerede i dag denne udvikling og byggerier, der inden de står færdige allerede er forældede i deres tilgang til ressourceforbrug. Der skal designes på en anden måde og det er en spændende udvikling at være en del af.

Om 10 år benytter vi ikke termen “bæredygtighed”. Vi er til den tid bekendt med, at der ikke er anden vej end at bygge med tanke på en klode i balance. Vi bygger meget mindre nyt og transformerer i højere grad den eksisterende bygningsmasse, hvilket glæder mig, da det er dette felt af arkitekturen, jeg finder mest interessant.

Vi benytter til den tid genbrugsmaterialer med største selvfølgelighed ud fra et velfungerende digitalt system. Donorbygninger 3D-scannes og materialedata uploades til en platform, hvor de kan findes med tilhørende materialepas. Materialerne kan så ”høstes” og indarbejdes ligestillet med jomfruelige materialer.

I mit 10 års drømmescenarie er finansiering billigere og ejendomsskatten lavere i byggerier, der tager hensyn til vores planets balance. Dette vil øge bygherres risikovillighed og igen give os mere erfaring at trække på. Jeg venter mig meget af den nære fremtid. Det er nu vi rykker.

Hvad taler du om på Bæredygtig Byggeproces og hvorfor er det vigtigt?

Jeg taler sammen med Jacob Orbesen (Chef for grøn forretningsudvikling hos Tscherning) om håndtering og implementering af genbrugsmaterialer med afsæt i vores daglige arbejde. Herunder et fælles projekt, hvor brugen af genbrugsmaterialer kom på agendaen allerede i konkurrencefasen. Det åbnede for spændende diskussioner og viden. Vi vil gerne dele erfaring med tidligt samarbejde på tværs i branchen.

Drømmescenariet er at hjælpe til, at flere genbrugsmaterialer implementeres og ressourcer spares.

I første omgang vil vi gerne bidrage til den dialog, der er på området. Der innoveres konstant, og det er vigtigt, at være opdateret. Her er konferencer og samarbejde vejen frem.

Vil du gerne høre mere om genbrug fra Christine Mosbech?

På konferencen Bæredygtig Byggeproces den 27. & 28. november kan du høre et spændende indlæg med Christine Mosbech og Jakob Orbesen om tidligt samarbejde på tværs og genbrug. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.

Flere artikler
Building Green lancerer Build for Creativity - ny konference om kreativitet
Building Green lancerer ny konference der hylder kreativiteten