Indendørs luftkvalitet er centralt for elevers velbefindende

Indendørs luftkvalitet er centralt for elevers præstationer og velbefindende

Dårlig indendørs luftkvalitet kan ikke alene forringe elevers overordnede præstationer og evne til at koncentrere sig betragteligt, det kan også føre til øget fravær som følge af sygdom. Tilstrækkelig ventilation er derfor nødvendig, når man vil designe klasseværelser, hvor elever skal trives.

Dårlig indendørs luftkvalitet påvirker ikke blot elevers evne til at koncentrere sig i klasseværelset. Det kan også skade deres overordnede helbred og trivsel. Ifølge US Environmental Protection Agency (EPA) lider næsten 1 ud af 13 børn i skolealderen i USA af astma, som er den vigtigste årsag til skolefravær som følge af kronisk sygdom 1 . Børns fysiske udvikling er mere påvirket af skadelige miljømæssige påvirkninger end voksnes er. I forhold til deres kropsvægt trækker børn vejret mere, spiser mere og drikker mere, end voksne gør. Alene dette gør luftkvaliteten i skolerne til et område, der giver anledning til særlig bekymring. Det er alarmerende, når studier, der også er foretaget af EPA, peger på, at niveauet for indendørs forurening kan være to til fem gange højere end udenfor – i særlige tilfælde endda helt op til 100 gange højere.

Manglende eller utilstrækkelig ventilation fører til øget forurening, og det er et særligt problem i klasseværelser, hvor børn har adgang til mindre volumen per person på grund af mange elever i hver klasse. Flere undersøgelser viser tydelig evidens for en sammenhæng mellem elevers præstationer og øget ventilation af klasseværelset. Litteraturgennemgang af børn og indlæringsevne2 , viser at man kan forbedre børns præstation i test, fra et par procent og helt op til 15%, hvis man har et luftskifte, der ofte er højere end, hvad der typisk er i et klasseværelse. I nyere forskning foretog man en intervention for at forbedre omfanget af ventilation i 16 klasseværelser. Resultaterne for arbejde ved computer, udført af mere end 200 elever, viste betydeligt hurtigere og mere præcis respons på beslutningsevne, visuel hukommelse og genkendelse af ord ved øget ventilation.

Ifølge de analyser man lavede i Clever Classrooms-projektet3 , så anbefales følgende 4 områder, der kan sikre bedre ventilation i klasseværelserne:

  • Kontrolleret ventilation Facadevinduer og ovenlys med store flader, ideelt med flere muligheder for åbning, gør det muligt for brugere at ventilere klasseværelser effektivt under forskellige forhold. Vinduer med top-åbning og ovenlys, der er placeret højt i et rum med mekanismer, der gør dem lette at betjene, gør det muligt at lave effektiv udluftning. Der bør ikke opsættes gardiner, hvis de blokerer for luftens naturlige bevægelse.
  • Rummets volumen Desto større klasseværelset er, des mere vil mængden af forurening fortyndes og des længere kan en god luftkvalitet opretholdes. I et gennemsnitligt klasseværelse med en volumen på 181 kubikmeter, 30 elever og ingen ventilation vil luftkvaliteten blive dårlig på bare 30 minutter.
  • Mekanisk ventilation Hvor naturlig ventilation ikke er en mulighed eller problematisk at etablere, kan luftkvaliteten forbedres ved at anvende mekanisk ventilation.
  • CO² -sensorer CO² bruges ofte som en indikator for dårlig luftkvalitet i bygninger, hvor mennesker og deres aktiviteter er den største kilde til dårlig luftkvalitet. For eksempel vil luften udenfor have et CO² indhold svarende til ca. 400 ppm (ppm betyder ”parts per million” og 400 ppm betyder at der er 4 liter per 1 kubikmeter). I henhold til Europæisk standard (5) vil et CO² -niveau svarende til 1150 ppm give en tilstrækkelig god luftkvalitet, 1400 ppm sikrer god indendørs luftkvalitet i de fleste situationer, og 1600 ppm indikerer dårlig luftkvalitet. Ved at installere CO² -sensorer i klasseværelserne, vil lærere kunne styre den indendørs luftkvalitet og følgeligt korrigere omfanget af ventilering. Der er ingen tvivl om, at etableringen af et godt indeklima bør være helt i fokus i samtlige projekter, hvor skoler skal opføres eller moderniseres, når der skal skabes rammer for at elever kan modtage læring og trives og undervisere kan arbejde effektivt. Ordentlig ventilation er helt afgørende for disse bestræbelser, idet det er den eneste metode til at opretholde god luftkvalitet og at holde flygtige organiske forbindelser (VOC), partikler og andet luftforurening på et acceptabelt niveau i travle klasseværelser.

4 måder hvorpå du kan forbedre den indendørs luftkvalitet i klasseværelser

1. Åbn vinduerne og luft ud i løbet af undervisningen. De fleste skoler i Europa er designet til naturlig ventilation.

2. Innovative ventilationsløsninger som eksempelvis behovsstyret naturlig ventilation kan holde CO² -niveauet inden for det anbefalede område.

3. Mekaniske ventilationssystemer kan sikre en høj luftkvalitet uden at gå på kompromis med termisk komfort i de kolde vintermåneder.

4. Hybrid ventilationsløsninger kan kombinere fordelene fra både naturlig og mekanisk ventilation

Læs mere om VELUX COMMERCIAL’s ventilationsløsninger her

Kontakt VELUX COMMERCIAL for at få mere at vide

Sponsoreret indhold i samarbejde med VELUX COMMERCIAL

Flere artikler
DBI vil forene bæredygtighed og brandsikkerhed
DBI vil forene bæredygtighed og brandsikkerhed