Velux på Bæredygtig transformation om hvordan vi løser klimakrisen
Foto: Praksis Arkitekter - LKR Innovation House

Skal vi lykkes med at løse klimakrisen, er eksisterende byggeri nøglen

Bæredygtig Transformation den 25. & 26. oktober kan du høre et spændende indlæg fra Lone Feifer, der er director for Sustainable Buildings i VELUX Group. Lones indlæg tager udgangspunkt i transformationen af en VELUX lagerhal til et LKR Innovation House. I indlægget høre du også hvad VELUX har gjort sig af erfaringer på transformationsrejsen, og hvilke fordele og ulemper der kan være ved at transformere i stedet for at bygge nyt.

Læs et spændende interview med Lone her.

Hvad er din baggrund? Og hvordan arbejder du med transformation til dagligt?

Jeg er arkitekt med en postgraduate master i bæredygtigt byggeri. Til daglig arbejder jeg med bæredygtigt byggeri og især med hvordan, vi kan sikre sunde bygninger, som er bygbare, betalbare og bæredygtige. Vi har i VELUX Gruppen stort fokus på at transformere den eksisterende bygningsmasse, og har lavet en del demonstrationsprojekter i fuld skala, med testfamilier som har boet i husene, og er fulgt op af forskerteams mhp læring og erfaringsopsamling.

Hvad ser du som de største muligheder og udfordringer i forbindelse med bæredygtig transformation?

Hvis vi skal lykkes med at løse klimakrisen – og det skal vi! – er eksisterende byggeri nøglen til at skabe en balance mellem hvor meget bygninger fylder som fodaftryk, og fremmer vores helbred som brugere, beboere, elever, og velfærd generelt i byer og boliger. Bygninger i brug er det vi i byggebranchen ved mindst om, og her er klart den største mulighed og udfordring.

Foto: Praksis Arkitekter -LKR Innovation House

Hvad mener du, vi skal være særlig opmærksomme på, når vi transformerer eksisterende byggerier? 

Man kommer langt med sund fornuft og at stille de gode spørgsmål på det rigtige tidspunkt. Det vigtigste er at vurdere hvad der skal bevares, og hvad der skal ændres, og bruge tid og kræfter på at vægte de forskellige muligheder i den tidlige designfase, hvor bygherre sætter ambitionerne.

Hvad skal der til for at accelerere bæredygtigt byggeri og transformation de næste 10 år?

Vi skal vise, visualisere og værdisætte effekterne både ift det sociale, miljø og økonomi; vi har én eneste planet, som vi kan bruge én gang om året, det er udgangspunktet for vores CO2-budget, og så kan vi vægte de relative muligheder for vores behov derfra.  

Foto: Praksis Arkitekter – Skitse af LKR Innovation House

Hvilke projekter synes du er spændende, når det kommer til bæredygtig transformation?

Jeg er naturligvis meget optaget af LKR Innovation House i Østbirk, som vi præsenterer på konferencen, og som står færdig inden for de kommende år. Det er Praksis Arkitekter, som i min optik står bag nogle af de bedste transformationer i Danmark de seneste år – ex Maltfabrikken i Ebeltoft. Jeg vil også gerne pege på de demonstrationsprojekter vi har deltaget i, ex RenovActive projektet i Bruxelles, hvor vi i samarbejde med et alment boligselskab lavede en sund og bæredygtig renovering indenfor rammebeløbet i Belgien (som i parentes bemærket er 1100 €/m2). Projektet har fokus på betalbarhed og skalering, og principperne bag er allerede anvendt i flere projekter i Belgien og internationalt. Projektet er monitoreret i brug af forskere gennem flere år, og resultater og læringer er dokumenteret i videnskabelige artikler og deling af viden bredt internationalt.

Vil du gerne høre med om transformationen af en VELUX lagerhal?

Bæredygtig Transformation den 25. og 26. oktober taler Lone Feifer om transformationen af en VELUX lagerhal til et LKR Innovation House. Læs mere om konferencen her og tilmeld dig her.

Læs mere om LKR Innovation House her.

Flere artikler
At Building Green in Hamburg, Anders Lendager will talk about Sustainable Construction
“Sustainable Construction” is an oxymoron – it exists only in theory