landskab og byblomst

Landskabet skal i langt højere grad tænkes ind

Når der tales om bæredygtigt byggeri, er fokus primært på det byggede og belagte areal. Men for at skabe byer og byområder, som er rare at bo i, og som understøtter biodiversiteten, bør landskabet i langt højere grad tænkes ind tidligt. Og ikke bare hvilket som helst landskab, for de gængse græsflader og bøgepur har ikke særligt stor værdi for hverken smådyr, fugle og insekter, eller for den sags skyld os mennesker. Der skal variation og diversitet til. Forskning viser nemlig, at adgangen til grønne, blomstrende og varierede beplantede arealer øger mængden af endorfiner og oxytocin i hjernen.

I virksomheden Byblomst har de en mission om, at få grønne og blomstrende arealer prioriteret, både i eksisterende byzoner, men i særdeleshed også i forbindelse med ny bebyggelse og etablering af grønne arealer. Biodiversitet og beplantede arealer i byen skal tænkes ind i helheden med resten af byggeriet fra start.

Med en holistisk tilgang til byggeri vil de beplantede arealer få den ønskede funktion for både trivsel, drift og økonomi. Det giver nemlig muligheden for at få integreret eksisterende værdier på byggegrunden i form af flora og fauna, og den nye beplantning kan projekteres så den passer til de eksisterende vækstbetingelser.

Et vigtigt led i denne proces er det rette plantevalg, og det tilsikrer Byblomst ved selv at producere deres planter på deres gartneri i Solbjerg ved Aarhus. Her produceres stauder ud fra de vækstbetingelser, som findes i det urbane miljø. På den måde kan virksomheden være sikker på, at de beplantede arealer bliver længelevende og robuste.

I udvælgelsen af planter, er det vigtigt at tage højde for alle elementer af et bynært projekt herunder: vækstbetingelser, brugen af arealet, påvirkning fra salt, skygge, sol, vand, æstetikken i det omkringliggende miljø, budget til drift, hvilke kompetencer der er til rådighed i udførende og driftende mandskab mm. Når disse ting af kortlagt, sammensætter Byblomst en plantesammensætning, der passer til det pågældende areal. Netop på dén måde, får man skabt længelevende og robuste anlæg.

Landskab skal være en større prioritet i byudvikling og byggeriet generelt, for det er dét, der skaber den gode by – sammen med det gode byggeri. Hvis landskab og biodiversitet bliver en prioritet på lige fod med mursten, cement, asfalt, kloak, parkeringsplads osv., ville vi kunne gøre en langt større forskel for både mennesker, dyr og insekter i byerne.

Building Green i Aarhus den 3. og 4. maj kan du se nogle af virksomhedens planter på scenerne og rundt på bordene.

Sponsoreret indhold i samarbejde med Byblomst

Flere artikler
Vinderne af Circular Construction Challenge på Building Green København
Nytænkende partnerskaber er helt afgørende