15 minutters byen
Foto: Aesthetica

Den lille skala i de store byudviklingsprojekter

Det skaber sundere og bedre byer, når vi kan klare alle gøremål på 15 minutter til fods eller på cykel. Bliv klogere på de nye principper på Building Green Aarhus, hvor både lokale og internationale projekter er på programmet.

Konceptet om 15 minutters byen afprøves verden over. Det handler om at give den enkelte mulighed for at bo værdigt, have et godt arbejde, let adgang til forsyninger, trivsel, uddannelse og fritid. Jo flere, af de funktioner, du kan nå indenfor en radius af en 15 minutters cykeltur, jo bedre trivsel får du i byen som helhed.

– 15 minutters byen er en humanistisk by, der gør op med 1960’ernes syn på byplanlægning. Når vi skal kunne klare alt inden for 15 minutter på løbehjul, kan vi ikke sprede os ud, men er nødt til at bo tættere. Vi møder hinanden, skaber kontakt og oplever den friktion, der er i en god by. Vi får et større tilhørsforhold til det sted, vi bor, siger partner i Henning Larsen Signe Kongebro.

En relaterbar by

Henning Larsen, SLA og KPMB er i gang med at udvikle DOWNSVIEW Lufthavn i Toronto Canada til en ny by med designmæssig forbindelse til historiens vingesus. Et af SLA’s store kernebidrag har særligt været på det nye hierarki mellem natur og bygninger. Projektet er med sine 210 ha et af de største byudviklingsprojekter i Nordamerika lige nu og for at bryde den store skala ned, er byen designet, så du kan nå alt inden for 15 minutter til fods eller cykel i de forskellige nabolag. Det skaber en klar retning:

– Vi har brugt fortællingen meget aktivt i den omfattende borgerinddragelse, vi har arbejdet med, før projektet tog sin form. Du får en klar fornemmelse af, hvad det bliver for en by. Du kan opleve det fysisk. Når du arbejder med 15 minutters byen, spænder du et finmasket net ud, som gør byen relaterbar, siger Signe Kongebro og fortsætter:

– Vi har arbejdet meget med kontraster mellem ekstremt grønne og frodige parker til kæmpe arealer med masser af sport på de gamle landingsbaner. På samme måde har vi skabt en blågrøn fortælling med biodiversitet, habitater og regnvandsløsninger på overfladen. Det er meget anderledes fra den gængse by i Nordamerika, siger Signe Kongebro.

Fotokredit: Aesthetica

Ny by i NYE

I NYE uden for Aarhus er Tækker i gang med at udvikle en ny by med 15.000 indbyggere. CEBRA architecture har været med på holdet siden starten i 2006. NYE er ikke baseret på konceptet om 15 minutters byen, alligevel er mange af de samme tanker på spil i planen for byen. Visionen har fra starten været er at skabe en levende by med arbejdspladser, butikker, uddannelse og kultur. Nærhed er et af de bærende principper i byen.

– Det bliver en meget mere levende by, når du bevæger dig rundt til fods eller cykel. Du kommer tættere på dine naboer og oplever en større sammenhørighed. NYE er planlagt, så det er let at gå og cykle til alt, og man kan bevæge sig fra tæt by og ud i naturen på få minutter. Byen har størst bymæssig karakter omkring stationen og bliver mere landskabelig, som du bevæger dig ud mod naturen. Sloganet: Byen i forhaven, naturen i baghaven dækker tankerne rigtig godt, siger partner i CEBRA, Mikkel Schlesinger.

Selvom byen er på et tidligt stadie, har Tækker allerede nu etableret en lokal købmand, som sælger gode økologiske råvarer, har egen kaffebar og pizza om fredagen. Butikken skaber et fælles mødested for de første 500 indbyggere. Næste skridt er en midlertidig vandrekirke, som Tækker har overtaget fra Hvinningdal. Den bliver snart åbnet som kirke og kulturhus i NYE.

NYE forventes også at få tilladelse til at udvide normen for parkering ved letbanen til hele området, og dermed spare halvdelen af parkeringspladserne væk. Det reducerer antallet af biler i byen og giver mere plads til natur og byliv.

– NYE har et godt stisystem for gående og cykler, så det er lettere at vælge en aktiv og mere bæredygtig livsstil til. Det er let at cykle ind til letbanen og så tage toget ind til Aarhus. Det bliver nemmere at tage det sunde og bæredygtige valg, som er hele essensen bag NYE og på den måde er der paralleller til principperne i 15 minutter byen, slutter Mikkel Schlesinger.

Oplev Signe Kongebro på Building Green Aarhus onsdag den 3. maj kl. 12.25 og bliv klogere på NYE og andre spændende byudviklingsprojekter i debatten faciliteret af Danske Arkitektvirksomheder: Social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed – modsætninger eller forudsætninger? Kl. 13.25 onsdag den 3. maj. Du kan også høre mere til Mikkel Schlesinger torsdag den 4. maj kl. 12.05 på Main Stage, hvor han sammen med Sinus Lynge og Rasmus Søgaard fortæller om Reduction roadmap.

Flere artikler
Michael Braungart på Building Green.
Michael Braungart på Building Green