Kommende projekt fra NREP

Vi skal benytte træ hvor det giver bedst mening i bygningen

Nicole Van Der Star er investment developer hos NREP, og på Build in Wood kan du høre et spændende indlæg om brandsikre træfacader uden brandhæmmer. Indlægget tager udgangspunkt i projektet Biofacades: UpHigh, hvor DBI sammen med NREP, Fælledby, CPH Village og Frøslev vil udvikle nye brandsikre facadesystemer uden brug af brandhæmmer. Nicole Van Der Star vil desuden fortælle om NREPs erfaringer med brand fra UN17 Village-projektet.

I denne artikel kan du læse et interview med Nicole Van Der Star.

Hvad er din baggrund, og hvordan arbejder du og din virksomhed med træ?

Jeg har arbejdet i ejendomsbranchen i ca 23 år i forskellige roller. De sidste 10 år er mit fokus peget mere og mere i retning af ejendomsudvikling – som er mit primære arbejdsområde i dag. I NREP har vi arbejdet meget med træbyggeri for eksempel: Lisbjerg, Made in Aarhus og friplejehjem, senest UN17 Village (Danmarks højeste beboelsesbyggeri i træ).

Nicole Van Der Star, investment developer, NREP

Hvad er de største udfordringer inden for træbyggeri lige nu i dine øjne?

Som jeg ser det, er den største udfordring, at branchen i sin helhed har været vant til at bygge i beton i rigtig mange år, hvilket vores bygningsreglement afspejler. Det betyder blandt andet, at vores lyd – og brandkrav – er svære at opfylde uden at vi supplerer eller beklæder med en hel del ekstra materiale, hvilket udleder CO2. Herudover er der i Danmark begrænset erfaring med at projektere og bygge i træ, hvorfor det ofte bliver en dyr og kompliceret proces.

Der er sket meget med træbyggeri i Danmark de sidste par år. Hvad er potentialet for træbyggeri fremadrettet i dine øjne?

Jeg ser et kæmpe potentiale i at bygge med træ, men vi skal have fokus på benytte træet hvor det giver bedst mening i bygningen. Jeg ser også et potentiale i at lære at udnytte fordelen i at bygge med træ, hvor vi med præfabrikerede moduler kan forberede langt flere installationer og end vi kan i beton. Når vi lærer at udnytte alle de fordele, er mit håb at vi kan ende med at bygge træbyggeri med færre arbejdsgange og dermed billigere og hurtigere.

Hvilke regler og forhold skal man særligt tage hensyn til, når man arbejder med brandsikkerhed i træbyggerier?

Der er utrolig mange regler og forhold, man skal tage hensyn til. Til en start skal man forholde sig til sit byggefelt og afstande til naboejendomme. For at opnå de bedste løsninger er det vigtigt at sætte et stærkt rådgiverteam og man bør meget tidligt i processen få indarbejdet brandstrategien i projektet. Der kan for eksempel løses meget i arkitekturen, hvis man kommer rigtigt fra start.

Er der nyt research eller udvikling ift. brandsikring, som du synes, at branchen skal holde øje med?

Der er en masse gode initiativer i gang flere steder, og jeg mener, det er enormt stærkt, at flere aktører i branchen går sammen om at teste nye løsninger og er villige til at dele læringer. Vi skal lære af hinanden og vi skal hente viden fra udlandet. Vi skal blandt andet holde øje med træbyggerier, der formår at lande en brandstrategi uden sprinkling.  

Hvilke træprojekter – både igangværende, kommende og afsluttede – synes du er spændende og nyskabende?

Bygningsstyrelsens kommende hovedkontor bliver interessant at følge, dels fordi de øjensynligt har meget eksponeret træ og så ser jeg frem til at følge byggeprocessen – herunder især fugtstrategien. PFA’s projekt i Aarhus ”TRÆ” bliver ligeledes spændende at følge.

Hvad taler du om på Build in Wood?

Jeg taler om vores kommende træbyggeri i Nordhavn, som bliver NREP´s hidtil mest ambitiøse etageboligbyggeri, hvor vores primære fokus er carbon. Vores tilgang er at bruge så mange biogene materialer som muligt og med et meget begrænset brug af beton. Deltagerne vil høre om nye og spændende løsninger materialer og teknologier.

Vil du høre mere om brandsikring og træbyggeri?

Vær med på Build in Wood den 23.-24. maj 2023 og få sat fokus på brandsikring i forbindelse med træbyggeri. Du kan også det spændende indlæg med brandsikre træfacader med Nicole Van Der Star og Anders Dragsted. Læs mere og tilmed dig konferencen her.

Flere artikler
Kristine i debatten om byggeriets doughnut
Der er utrolig lang vej før byggeri bliver bæredygtigt