Peder Fynholm snakker om hans arbejde med træ på Build in Wood

At bygge med træ kræver andre kompetencer end dem vi ”plejer” at bruge

Peder Fynholm er Souschef inden for træ og biomaterialer på Teknologisk Institut, Netværk for Træbyggeri – med fokus på akustik. På Build in Wood den 18. og 19. maj kan du opleve ham som moderator på spor 3: Akustik.

Lydniveauer og akustik i træbyggerier er ofte forbundet med udfordringer og en smule frustration. Lovgivningen er klar, men ikke nødvendigvis rigtig. Lydbølger i et træbyggeri er anderledes end dem, der sendes ud i et betonbyggeri. Så hvilke forventninger skal vi have, er frekvenser de samme og hvordan kan vi løse akustikudfordringer i træbyggerier?

I denne artikel kan du læse et interview med ham.

Hvad er din baggrund, og hvordan arbejder du og din virksomhed med træ? 

Anvendelse af træ i byggeriet har altid været en stor del af mit liv. Jeg er søn af en tømrermester og valgte selv en uddannelse som civilingeniør med speciale inden for trækonstruktioner. Jeg har arbejdet med træ på Teknologisk Institut i mere end 20 år, bl.a. med at hjælpe alle branchens aktører med viden og dokumentation, som kan bidrage til en større anvendelse af træ i byggeriet. På Teknologisk Institut arbejder vi med uvildig rådgivning, dokumentation, kursusaktiviteter og netværksarbejde for på den måde at styrke kompetencer og erfaringsudveksling i forhold til anvendelse af træ i byggebranchen – og det gør vi både nationalt og internationalt.

Hvad kan du godt lide ved træ som byggemateriale?

Generelt er der mange ting, som gør, at jeg godt kan lide træ. Træ er i højere eller mindre grad en del af vores liv på forskellige måder. Udover at være et smukt og levende materiale giver træer og skove nogle frit tilgængelige muligheder, til gavn for både mennesker og natur.

Som byggemateriale kan jeg godt lide, at træ er et fornybart materiale, hvor anvendelsesmuligheder er mange. Træ som materiale kan udnyttes med minimal forarbejdning og forædles til innovative byggekomponenter. Træ er ”designet” til digital præfabrikation produktion og kan, uden større maskineri, forarbejdes på byggepladsen til gavn for arbejdsmiljøet og naboerne. Træ kan genbruges og indgå i den cirkulære tankegang og ved endt brug som byggemateriale, kan træ anvendes som energikilde.

Som det er i dag, bliver træ oftest tænkt ind i byggeriet i større eller mindre grad, som blikfang og af æstetiske årsager. I dansk byggeri har træ et uudnyttet potentiale i forhold til anvendelse i den bærende konstruktion, ikke mindst i et klimamæssigt perspektiv – og det potentiale skal vi blive bedre til at udnytte.

Hvad er de største udfordringer inden for træbyggeri lige nu i dine øjne?

Den største udfordring er, at vi i branchen har været vant til at bygge med andre materialer end træ. De materialer kan vi ikke bare erstattet en til en af trækonstruktioner, for at bygge med træ kræver andre kompetencer end dem vi ”plejer” at bruge. Det giver en usikkerhed i forhold til, hvordan man skal gribe det an hos de enkelte aktører, og en risiko for, at der bliver lavet nogle unødvendige fejl.

Hvilke udfordringer er der forbundet med træbyggerier i forhold til lydniveau og akustik?

Den primære udfordring i forhold til lydniveau og træbyggeri er at træ er et let materiale og den manglende masse gør det sværere at overholde trinlydskrav. For det tunge byggeri som vi har bygget de seneste mange år, er denne udfordring nærmest ikkeeksisterende.

Sidst vi i Danmark i større grad anvendte lette etagedæk var, da vi i brokvarterene lavede lette bjælkelag med eller uden lerindskud. Disse løsninger er ikke tilstrækkelige i dag, hvis vi skal leve op til bygningsreglementets anbefalinger for lette etagedæk for boligbyggeri. Der er heldigvis en masse innovative løsninger fra andre steder i verden som vi kan lade os inspirere af. Af de tekniske områder som ofte nævnes omkring træbyggeri – brand, fugt og akustik – er det akustiske område nok også det, som kræver den største innovative indsats for branchen.

Træbyggeri i Danmark har udviklet sig meget gennem de sidste par år og der er kommet mere professionelt træbyggeri, hvordan får vi i dine øjne endnu mere træbyggeri i Danmark?

Vi skal forsætte den gode udvikling og fortsætte med at fokusere på samarbejde, erfaringsudveksling og videndeling ikke kun inden for landets grænser, men også udenfor. Jo bedre vi bliver til at dele viden på tværs og gøre viden tilgængelig for andre, jo nemmere bliver det at bygge videre på de gode løsninger og lære af de dårlige.

Kan du nævne 3-5 indlæg, debatter eller andet, som deltagerne ikke må gå glip af på Build in Wood?

Jeg synes der, igen i år, er rigtig mange spændende indlæg på konferencen, men man skal helt sikkert ikke gå glip af sporet med brandstrategier og så glæder jeg mig over, at vi i år kommer til at høre om de store projekter, som er igangsat i Danmark.

Vil du høre mere fra Peder Fynholm?

På Build in Wood den 18. og 19. maj kan du opleve ham som moderator på spor 3: Akustik. Læs mere her og tilmeld dig her.

Flere artikler
As architects we need to become the guardians of the environment