Københavns biodiversitetsstrategi: Mere bynatur og grønne områder

Københavns biodiversitetsstrategi: Mere bynatur og grønne områder

Camilla van Deurs er stadsarkitekt hos Københavns Kommune og taler på konferencen Build for Biodiversity den 3.-4. juni 2021. På konferencen fortæller Camilla van Deurs om Københavns Kommunes strategi for grønne områder, bynatur og det kommende arbejde med at udvikle en biodiversitetsstrategi i 2021.  

Læs et interview med Camilla van Deurs her. 

Hvad er din baggrund? Og hvad er dit professionelle forhold til biodiversitet? 

Jeg er uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole i København i 2002 og har en ph.d. fra samme sted i 2010 om “Udformning og brug af uderum i nyere dansk boligbyggeri”. Jeg har arbejdet som landskabsarkitekt hos Svend Kierkegaard, været partner hos Gehl Architects i en årrække og de sidste 2 år har jeg været stadsarkitekt i Københavns Kommune. 

I mit daglige arbejde fylder en fokus på øget biodiversitet meget i forhold til at understøtte mere diodiversitet på alle skalaer af byens udvikling fra det strategiske niveau hvor forvaltningen pt. er ved at udvikle en nye biodiversitetsstategi, arbejdet med de nye lokalplaner eller i udviklingen af nye byrum og parker i byen. Københavns Kommune har et stort ansvar både som bygherre og driftsansvarlig for mere end 2600 ejendomme og 2200ha parker og grønne byrum, men også som myndighed på alle de private byggesager og lokalplaner i byen italesættes hvordan de enkelte projekter kan være med til at styrke byens biodiversitet. I København er 4/5 af arealerne ejet af andre end kommunen, derfor er samarbejder mellem det offentlige og alle de forskellige private aktører helt centralt for at sikre en grønnere byudvikling.

Hvad ser du som de største udfordringer og muligheder for mere urban biodiversitet?

En af de største udfordringer i en voksende by som København er selvfølgelig diskussionen om hvordan vi bruger vores offentlige arealer: Skal der være kunstgræs fodboldbaner, så arealerne kan udnyttes også om vinteren, eller skal der være vild natur på de samme arealer? Skal vi understøtte de lokale arter eller en oplevelse i byens rum som for eksempel de japanske kirsebærtræer i alleen på Bispebjerg Kirkegård? Denne balance er ultimativt en politisk prioritering, men der behøver ikke altid være en modsætning mellem prioriteterne, hvis vi gennem nytænkning kan skabe nye muligheder for mere intensiv udnyttelse af eksisterende arealer i byen. Et godt eksempel er Klimakvarteret hvor 80 % af vejarealet på Skt. Kjelds Plads er omdannet til bynatur uden at den trafikale kapacitet er forringet. 

Hvem eller hvad inspirerer dig, når det kommer til biodiversitet?

I den helt store skala er jeg meget inspireret af Paris’ tilgang til at indarbejde mere biodiversitet i byen gennem en biodiversitetsstrategi og ved at gentænke centrale og ikoniske byrum som blandt andet Champs-Élysées, så de bliver så grønne som muligt. Byen har udnævnt hundredvis af plante-og dyrearter til at være ”fuldgyldige parisere” på lige vilkår med byens borgere og anerkender dermed at der bør være en bedre balance mellem alle vi der beboer de samme arealer i byerne.

I den nære skala er jeg inspireret af de mange borgerinitiativer som støttes af programmet Sharing Cph som understøtter sociale, kulturelle og bæredygtige projekter med puljemidler for eksempel blåmuslingefarme i havnen, urban farming eller små grønne facader. For mig er det inspirerende at opleve ildsjæle, foreninger og kreative iværksættere bl.a. er med til at skabe mere biodiversitet og tage initiativ til samskabelse i byen.

Hvad taler du om på Build for Biodiversity?

På Build for Biodiversity vil jeg gerne dele nogle af de analyser og redskaber Københavns Kommune anvender for at skabe mere biodiversitet fra den bydækkende strategiske skala og til partnerskaber med organisationer og borgere. Jeg håber, at vores erfaringer kan inspirere andre kommuner eller beslutningstagere og håber ligeledes at jeg selv får nye vinkler som kan bidrage til udviklingen af Københavns biodiversitetsstrategi.

Vil du høre mere Københavns biodiversitetsstrategi? 

På konferencen Build for Biodiversity den 3.-4. juni kan du høre mere om Københavns biodiversitetsstrategi fra Camilla van Deurs. Du kan se programmet her og tilmelde dig konferencen her

Flere artikler
Oplev Mark Hoppe på Building Green København
Invitér de skæve parter ind i processen og byg ovenpå hinandens styrker