Samarbejde er den største udfordring og samtidigt det største potentiale for en mere bæredygtig byggebranche

Johanna Ida Jacobsen er bæredygtighedschef hos Tetriis. På Bæredygtig Byggeproces den 19. og 20. juni holder hun – med udgangspunkt i Tetriis arbejde med de miljømæssige kvaliteter – et indlæg om udviklingen i byggeprocessen, DGNB-certificering og samarbejde på tværs i værdikæden.

Du kan læse et interview med Johanna Ida Jacobsen her.

Hvad er din baggrund, og hvad arbejder du med til dagligt?

Jeg er uddannet ingeniør og arbejder til dagligt som bæredygtighedschef hos Tetriis. Tetriis er ejendomsudvikling, totalentreprise og asset management under et tag og har et særligt fokus på hele tiden at være et skridt foran, når det kommer til udvikling af nye grønne løsninger.

Vi ønsker hele tiden at udfordre rammerne for, hvad der kan lade sig gøre, når det for eksempel kommer til at minimere CO2-aftrykket på vores byggerier. Det er min rolle – med min viden og baggrund – at udforske og altid sørge for, at vi er på forkant med udviklingen, så vi belaster miljøet mindst muligt i opførslen både af egne og vores kunders projekter.

Hvad er den største udfordring i forhold til at gøre byggebranchen og byggeprocessen mere bæredygtig i dine øjne?

Den største udfordring ligger i samarbejdet på tværs af værdikæden. Samarbejdet er samtidigt det største potentiale for at rykke branchen. Vi ser tydeligt et skifte i, hvordan branchen udvikler sig for at imødekomme de forskellige bæredygtighedstiltag. Fælles for alle bæredygtighedstiltagene er, at deres succes afhænger af, at hele byggebranchen bidrager, og især samarbejdet mellem bygherrer og entreprenører er afgørende.

Hvor ser du muligheder for at gøre tingene anderledes i forhold til bæredygtigt byggeri?  

Jeg synes, at vidensdeling og samarbejde på tværs af branchen er af afgørende betydning for at nedbryde kompleksiteten og fremme bæredygtige løsninger. Det oplevede vi særligt i forbindelse med DGNB planet-udmærkelsen, som krævede en ny måde at samarbejde på.

Ved at samle og dele erfaringer fra forskellige dele af branchen og derefter diskutere dem åbent og konstruktivt, kan vi forhåbentlig opnå en dybere forståelse af udfordringerne og mulighederne inden for bæredygtighed.

2024 byder på nye regler om selektiv nedrivning, der sætter større krav til det bæredygtige byggeri, men synes du, at vi er ambitiøse nok herhjemme, eller kan vi gøre mere end vi gør?

Fælles regler og standarder er afgørende for at skabe en fælles forståelse og fremme samarbejdet i branchen. Selvom visse regler måske ikke er så ambitiøse, som man kunne ønske sig, så er enhver indsats for at fremme genbrug og genanvendelse af byggematerialer velkommen. Et eksempel er CO2-kravene i bygningsreglementet. Selvom kravene ikke er så ambitiøse som ønsket, har de alligevel været med til at skabe fokus og etableret et fælles sprog, så det ikke kun er eksperterne, der interesserer sig for LCA-resultaterne. Forhåbentlig vil vi se en lignende udvikling for selektiv nedrivning og cirkularitet i det hele taget.

Hvis du skal drømme lidt, hvordan ønsker du dig så at byggeprocessen og dermed branchen ser ud om 10 år?

Det er imponerende at se den hurtige udvikling inden for bæredygtighed i byggeriet i løbet af de sidste 10 år. Fra få personer, der talte om emnet, til i dag, hvor vi diskuterer, hvordan vi skal forholde os til de planetære grænser, er det en markant forandring. I Tetriis synes vi, det er vigtigt, at vi som aktører i branchen selv tager ansvar for at skabe forandringerne frem for at vente på, at politikerne gør det. Når viljen til forandring er til stede, følger viden, løsninger, produkter og processer med.

Hvad taler du om på Bæredygtig Byggeproces, og hvorfor er det vigtigt?

På Bæredygtig Byggeproces vil jeg fortælle om vores erfaringer med at opnå DGNB Planet-udmærkelsen, som har til formål at rykke byggebranchen tættere på de plantetære grænser. Jeg vil dele både de udfordringer, vi stødte på, og de løsninger, vi fandt, samt hvad der var nemt, hvad der var mest tidskrævende, og hvilke aha-oplevelser vi havde undervejs.

Jeg håber, at deltagerne på konferencen vil få udbytte af at høre om vores rejse og de erfaringer, vi har gjort os undervejs. Målet er at give dem konkrete indsigter og inspiration til deres egne projekter, samarbejdsformer og initiativer.

Vil du høre mere om samarbejde på tværs i byggebranchen?

Så deltag i konferencen Bæredygtig Byggeproces den 19. og 20. juni, hvor Johanna Ida Jacobsen vil holde et inspirerende indlæg om værdien af at samarbejde på tværs i byggebranchen. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.

Flere artikler
Ny festival hylder det gode håndværk