Natalie Marie Gulsrud kommer på Build for Biodiversity og snakker om den grønne by: biodiversitet og byudvikling.

Vi har behov for flere biofysiske elementer i vores byer

Danmark har en markant grøn profil og København er kendt som en grøn by, men vi halter bagud i forhold til mængden af kvalitetsgrønne områder og gadetræer. Biodiversitet er vejen frem og her har vi masser af potentiale i byggebranchen til at præge byudviklingens dagsorden i København og i resten af landet.

Natalie Marie Gulsrud, MPA, ph.d., er lektor på Københavns Universitet. På konferencen Build for Biodiversity den 27. og 28 april 2022 kan du opleve hende i et indlæg om den grønne by: biodiversitet og byudvikling.

I denne artikel kan du læse et interview med Natalie Marie Gulsrud.

Hvad er din baggrund og hvordan arbejder du med biodiversitet?

Jeg har en baggrund i offentlig forvaltning og byplanlægning med en ph.d. i forvaltning af naturressourcer. Bynaturen og biodiversitet har altid spillet en stor rolle i min forskning. Den grønne bys dagsorden kan handle om mange forskellige elementer, og bynaturen og biodiversitet er kun en del af den fortælling. I min forskning prøver jeg at fremhæve naturen og biodiversitetens rolle i den grønne by og forsvarer naturens nødvendighed i en bæredygtig byudvikling. 

Hvorfor synes du det er vigtigt at arbejde med urban biodiversitet?

Vi står overfor en kæmpe krise i forhold til mangfoldighed af arter på planeten. Byerne er kritiske, når man snakker om løsninger til biodiversitetskrisen. Forskning viser på verdensplan, at byernes natur ofte er mere biodiverse end naturen på landet på grund af intensivt landbrug og sprøjtning. Dertil har man mange muligheder for at inddrage diverse borger og organisationer i etablering og pasning. I en dansk kontekst har vi en voksende interesse i urban biodiversitet både fra borger (som især er opstået under coronanedlukningen), men også fra staten og brancheorganisationer. Her har man muligheder for at samarbejde på tværs af interessegrupper for at dyrke biodiversitet i byen.

Hvilke udfordringer stiller den globale biodiversitetskrise byggebranchen?

Tiden for branchen er inde nu for at reagere med at afsætte pengene og strategier for at integrere biofysiske elementer i hvert bebyggede projekt. Det vil sige, at man ikke kun kan tale om landskab omkring bygninger, men at branchen er nødt til også at kigge på byggepraksissen for at finde nye måder at integrere planter og levende materialer ind i bygningen i form af grønne tage, grønne vægge og store træer osv. I Singapore har staten implementeret en grøn masterplan for deres indre by. Hvert nyt bebyggede hus skal mindst have 25 % grønt enten indenfor eller rundt omkring. Byggebranchen er også nødt til at presse staten for mere regulering omkring standarder for lokalplan til at støtte en gennemtænkt landskabsplanlægning. Tit går det den modsatte vej. Hvis vi kigger på Carlsberg Byen som et skrækeksempel, så har vi en case hvor byggehæren systematisk har bedt kommunen om særlig tilladelse til at slagte urgamle træer – faktisk en hel skov af store gamle træer, som har støttet urbane biodiversitet i højeste grad. Tilladelsen fik byggeherren uden problemer, selvom Københavns Kommune har en træpolitik, som er stik imod det, som Carlsberg fik lov til at udføre. Her har private grundejer og brancher et etisk og økonomisk ansvar til at afsætte tid, budget og økonomien til planlægning og bevaring af eksisterende og kommende grønne elementer.

Hvordan kan vi efter din mening skabe en grønnere og sundere by?

Vi har behov for flere biofysiske elementer i vores byer som store træer, parker, åbne arealer og højbede med vilde blomster osv. Det tror jeg er gået op for de fleste under corona-nedlukningen, da vi alle sammen var afhængige af udendørsarealer for at kunne mødes med andre og komme væk fra eget hjem. Men det er ikke gratis. Her har vi et behov for at politikerne afsætter flere penge i deres budgetter til bynaturen til at købe grunde til større træer, nye parker, og fredning af de eksisterende vilde naturgrunde i byen og ikke kun borgers initiativer til at plante vilde blomster.

Hvordan får vi biodiversitet højere op på den politiske agenda?

Vi skal have ledende personer i høje stillinger i den statslige, kommunale og private sektor, som tør at stå fast på at have biodiversitet som et vigtigt mål. Den kræver en langsigtet vision, fordi naturen kræver tid til etablering. Den er ikke noget som kan dannes over nat.

Vil du høre mere om biodiversitet fra Natalie Marie Gulsrud?

Hør hende i et spændende indlæg omkring den grønne by: biodiversitet og byudvikling på Build in Biodiversity den 27. og 28. april 2022. Læs mere om konferencen her og tilmeld dig her.

Flere artikler
Jörg Finkbeiner is participating at Build in Wood in Hamburg
We’re still battling old clichés: wood burns, rots and doesn’t last