De unge i branchen skal indse, at de har magten og kan vise vejen mod forandring

Frederik Gade Lind arbejder som ressourcekoordinator og bæredygtighedskonsulent hos Enemærke & Petersen og har været med til at starte tegnestuen Catapult Projects. På Building Green Aarhus den 10.-11. april er han med i en debat faciliteret af Arkitektforeningen og Building Green, der handler om næste generation i byggebranchen og hvordan vi skaber morgendagens bæredygtige byggeri.

Sammen med andre unge stemmer i branchen vil Frederik Gade Lind være med til at svare på, hvilke muligheder og forventninger de har til branchen i morgen og hvordan vi kan sikre, at det også fremadrettet er attraktivt at søge ind i byggeriet.

I denne artikel kan du læse et interview med Frederik Gade Lind.

Hvad er din baggrund og hvordan arbejder du med bæredygtighed?

Jeg hedder Frederik og er for nylig (januar 2024) blevet færdig med min uddannelse som bygningskonstruktør fra KEA. Jeg er heldig at kunne arbejde fuldtid med bæredygtighed i mit virke hos E&P, hvor jeg er ansat som ressourcekoordinator og bæredygtighedskonsulent.

Arbejdet består af mange forskellige aspekter af den grønne omstilling. I udviklingen af rollen som ressourcekoordinator handler det i bund og grund om at standardisere nedrivningsprocesser, sikre mindre affald og mere recirkulering af byggematerialer og udvikle nye cirkulære (værdikæde)samarbejder.  

Som bæredygtighedskonsulent arbejder jeg med en række forskellige udviklingsprojekter, supportopgaver til vores byggesager i forhold til DGNB og EU-taksonomi og forandringsarbejde med henblik på at inspirere mine kolleger i organisationen til at tage beslutninger med fokus på vores fælles ansvar – for mennesker og planet.

Ved siden af mit virke i E&P har jeg været med til at starte Catapult Projects, en lille tegnestue der beskæftiger sig med mindre kultur- og designopgaver, altid med et øje for planetære værdier, samskabelse og demokratiske processer.

Hvilke udfordringer og muligheder ser du overordnet inden for bæredygtighed i byggeriet lige nu?

Én af de største muligheder, vi har, er helt klart muligheden for fællesskaber og samarbejder – for kun sammen kan vi skabe forandring. Det er essentielt for omstillingen, at vi arbejder sammen omkring de løsninger, der skal udvikles og tillader os selv at videndele – også når det ikke går så godt og måske i særdeleshed i de situationer. For sidder vi alle og holder på resultaterne fra udviklingsprojekterne eller hvis ikke vi deler ud af fejltagelserne fra nye processer på byggepladserne, så stagnerer omstillingen.

Udfordringerne er mange, men det er mulighederne også. Én af de største udfordringer, vi står med lige nu, er helt klart den vanetænkning, der desværre stadig bevæger sig i branchen. Vi er nødsaget til at gøre op med ’business-as-usual’(bau), fordi vi ikke længere kan vælge frit fra alle hylder. Men at gøre op med bau betyder også et opgør med systemet – og det er ikke lige til. Og særligt ikke fordi det er selv samme system, der har skabt grobund for mange af de muligheder, der også er. For mig handler det om at finde balance mellem forandring og de erfaringer vi har gjort os.

Årets tema er ’Livgivende byer og arkitektur’. Hvordan ser du at vi kan bevæge os mod byer og arkitektur, der giver mere tilbage end de tager?

Jeg tror på, at noget af det første, vi skal se på, er nedrivningstilladelserne. Jeg har svært ved at forstå, hvordan det kan være så nemt at få en nedrivningstilladelse – det burde være lige omvendt. Altså mener jeg, at man som udgangspunkt ikke skal kunne få en nedrivningstilladelse medmindre man har gennemført og dokumenteret en omfattende forundersøgelse, der redegør for miljømæssige og konstruktive forhold der ikke gør en renovering eller transformation mulig – også for enfamiliehuse.

Derudover er det vigtigt, at vi forstår, at vi ikke længere kun kan forholde os til én bundlinje – økonomi – men vi også er nødsaget til at måle vores succeser på den sociale og miljømæssige bundlinje. Altså tre bundlinjer som led i en systemisk forandring.

Kan du nævne et spændende projekt eller to, hvor der er arbejdet med livgivende og regenerative principper? Eller hvor der er arbejdet med bæredygtighed på en innovativ måde?

Jeg vil gerne fremhæve Reduction Roadmap, da det projekt har samlet branchen omkring omstillingen og inspireret mange til at gøre en forskel – det skal de have min dybeste respekt for.

Jeg vil også gerne slå ned på projektet ’Tækkede bygningsfacader til den grønne omstilling: CO2-neutral brandsikring af tækkede lodrette facader’. Det er et vigtigt udviklingsprojekt, som forsøger at løse en essentiel problematik – nemlig brand og biogene materialer. Med en pragmatisk tilgang giver projektet håndgribelige løsningsforslag, der er klar til at tage med til mødebordene.

Hvad vil du gerne inspirere til bliver anderledes i byggebranchen?

Jeg håber særligt at kunne inspirere de unge i branchen til at indse, at de har magten og kan vise vejen mod forandring. Vi behøver ikke alle være aktivistiske, men vi er som unge ikke bundet af samme tyngde fra traditioner og har derfor lettere ved at udfordre business-as-usual.

Du deltager i programmet på Building Green Aarhus. Hvad er en vigtig pointe, du kommer til at have med?

Vi er nødt til at samle os om samme mål – omstilling kræver fællesskaber og fælles indsats.

Vil du høre mere til de unge og ambitiøse stemmer i byggebranchen?

Vær med på Building Green Aarhus den 10. og 11. april og hør Frederik Gade Lind i den spændende debat om morgendagens byggebranche. Læs mere og tilmeld dig gratis her.

Flere artikler
Træ kan bidrage til at nedbringe klimapåvirkningerne men husk at kigge på hele bygningen