Trine om natur og biodiversitet

Natur er noget der gror og ikke noget vi bygger

Trine Lybech Madsen er indehaver af Lybech Landskab, og så kan du møde hende på Build for Biodiversity den 5. og 6. marts 2024, når hun holder workshoppen på spor 4: Plads til biodiversitet kræver handling – men hvad gør vi nu?

Læs et interview med Trine her.

Hvad er din baggrund, og hvordan arbejder du med bynatur og biodiversitet?

Jeg har en baggrund som by- og landskabsarkitekt uddannet fra Arkitektskolen i Aarhus. Jeg har de senere år været involveret i flere projekter, der omhandler biodiversitet og at fremme naturen i byen. Både i min tidligere ansættelse og i min egen virksomhed Lybech Landskab

Hvad skal der til for byggebranchen kan blive en del af løsningen i forhold til den globale biodiversitetskrise?

Vi skal være gode til, som i alle andre kriser, at arbejde sammen og lære af hinanden. Jeg synes arbejdet med biologer er utroligt givtigt for mit arbejde som arkitekt, og jeg møder stor forståelse fra biologerne, om at vi skal forene ‘naturen’ og æstetikken. Og så er der en spirende nysgerrighed fra dem der står for driften af vores grønne arealer, lige fra haveejere til kommunale medarbejdere, som gerne vil gøre det anderledes, det skal vi støtte op om og anvise måder til, hvordan man arbejder anderledes med drift af det grønne. 

Hvordan kan vi efter din mening skabe en grønnere og sundere by?

Jeg mener ikke at vi med at skabe vildere grønne områder i byerne kan redde Danmarks eller verdens faldende biodiversitet. Men ved at skabe rum til flere naturlige elementer i byen fremmer vi forståelse for naturen, og kan give folk en øget sammenhørighed og kærlighed til naturen. Jeg synes at biodiversitet giver mit fag, landskabsarkitekturen, en løftestang til at få endnu mere råderum til at skabe grønnere rum, og denne lejlighed til at sætte mere fokus på beplantning, skal vi se som en positiv udvikling. 

Hvad skal der til for at vi får biodiversitet til at spille en større rolle i folks bevidsthed og på den politiske dagsorden?

Allerede nu er der sket meget for at få biodiversitetskrisen sat på dagsordenen, og gode samarbejder er i gang og der bliver lige så stille øget fokus på problematikken. Men biodiversitet er jo ikke nemt at indføre med et trylleslag, natur er noget der gror og ikke noget vi bygger, så vi kan ikke skabe biodiversitet så hurtigt, som nogle af os måske ønsker. Men ved små skridt og eksempelprojekter kan vi langsomt ændre en kultur hvor pænhed, ordentlighed og optimering af arealer kan komme i baggrunden og der kan skabes vildere og mere uordentlige steder i både vores byer og i det åbne land. 

Hvilke projekter synes du lige nu er spændende, når det kommer til urban biodiversitet?

Jeg er lige nu optaget af hvordan jeg, i Lybech Landskab, kan øge biodiversitet på alle sagerne ved at tage smarte valg i alle projekter, om det er den urbane kontekst, industriområdet eller i det åbne land. For mig er det vigtigt, at når vi vælger at ændre et område, at der skabes mere biodiversitet end da vi kom, at belægninger holdes på et minimum og at processen hen imod et færdigt projekt inkluderer en bred skare af fagfolk. Det er de projekter jeg er mest optaget af lige nu. Og så er jeg spændt på nogle af de projekter jeg har sat i værk, bliver udført, så jeg kan komme ud og se om de reelt gør en forskel.

Et lynhurtigt bonusspørgsmål: Hvis du skulle være et dyr, hvilket ville du så være?

Umiddelbart synes jeg ikke vi skal forsøge at være andre dyr, men jeg vil gerne som menneske blive bedre til at respektere og agere mere i samspil med alle andre dyr, og ikke kun tænke projekter, der er gode for mennesker men også for planter og dyr. 

Skal du være med på Build for Biodiversity?

Build for Biodiversity sætter vi fokus på biodiversitet i arkitekturen og byggeriet. For fjerde år i træk afholder Building Green konferencen om urban biodiversitet. Konferencen har udviklet sig til at være en af de førende events i landet om biodiversitet. Vil du vide mere om Build for Biodiversity kan du læse mere om konferencen lige her.

Flere artikler
Lau Raffnsøe på Bæredygtig transformation om cirkulær økonomi
Transformation er den ultimative cirkulære økonomi for byggebranchen