The Farmhouse / Studio Precht

Ny konference om biodiversitet i arkitektur og byggeri

Listen af gode grunde til at sætte biodiversiteten i fokus er lang. De fleste steder i verden har naturen det ikke godt, den mangler plads, og Danmark er ingen undtagelse. Vi kan sætte ind mange steder, men på konferencen Build for Biodiversity 3. & 4. juni tager vi udgangspunkt i den urbane biodiversitet.

Tid til handling

Det er tid til at lukke naturen ind ad byportene! Vi kan lukke biodiversitet ind i nybyggeri, anlæg, drift, renovering og omdannelse af det bebyggede miljø. Men hvorfor gør vi det ikke? Nogle af de største udfordringer for mere urban biodiversitet er mangel på viden og visionære eksempler at spejle sig i. Politisk vilje og rammebetingelser sætter heller ikke skub i den helt store omstilling.  Lad os ændre det!

Til Build for Biodiversity mødes branchen for at diskutere, hvordan vi kan imødekomme potentialet for mere biodiversitet i arkitektur og byggeri. Vær med og tag del i vidensdelingen, så vi sammen kan komme ud over de udfordringer, der opstår på vejen mod mere urban biodiversitet.

Sær kryds i kalenderen den 27. & 28. april 2022! Vær med til at handle og skabe mere urban biodiversitet. Tilmeld dig nu!

To dage med biodiversitet i fokus

På Build for Biodiversity får du stillet skarpt på flere aspekter inden for urban biodiversitet. Du får input fra landskabsarkitekter, boligforeninger, kommuner, politikere og andre fagfolk til, hvordan naturen kan integreres, så byens arealer kan højne kvalitetsnatur. Du bliver klogere på, hvordan naturen kan inddrages uanset om der er tale om nybyggeri, renovering eller etablerede bygninger.

Talere på Build for Biodiversity 2021

talere

Hvad får du ud af at deltage på Build for Biodiversity?

– Du bliver klogere på, hvad biodiversitet er for en størrelse, og hvordan du kan arbejde med biodiversitet i dit daglige arbejde

– Du får inspiration til forskellige og anderledes tilgange til arbejdet med biodiversitet

– Du får viden om, hvorfor biodiversiteten er vigtig for mennesker og vores sociale liv

– Du lærer, hvordan du kan dokumentere og måle biodiversiteten og effekten af arbejdet

– Du bliver inspireret af cases og erfaringer fra branchen

– Du får viden om, hvordan du kan arbejde æstetisk med biodiversiteten i tankerne

– Du bliver klogere på biodiversitetens indvirkning på vores sundhed og klima

– Du får viden om, hvordan du kan integrere biodiversitet og naturbaserede løsninger i klimatilpasningsprojekter

– Du kan netværke med resten af branchen og være med i diskussioner omkring biodiversitet

Tilmeld dig nu og bliv klogere på biodiversitet

Livskvalitet for mennesker, mursejlere og mange flere

Rasmus Vincentz er ejer af Habitats, der arbejder med biodiversitet. Få en lille forsmag på biodiversitet inden for bæredygtig byggeri og arkitektur i en artikel skrevet af Rasmus Vincentz. Du kan blandt andet læse om mursejleren og om at designe for et multispecies-miljø.

Københavns biodiversitetsstrategi: Mere bynatur og grønne områder

Københavns Kommune har et stort ansvar både som bygherre og driftsansvarlig for mere end 2600 ejendomme og 2200ha parker og grønne byrum, men også som myndighed på alle de private byggesager og lokalplaner i byen italesættes hvordan de enkelte projekter kan være med til at styrke byens biodiversitet. Læs et interview med Camilla van Deurs, stadsarkitekt i Københavns Kommune.

Biodiversitet kræver plads og tid

“’Biodiversitet i byerne’ er i udgangspunktet en svær størrelse, men hvis vi foreløbig kalder det by-natur, er det nok i virkeligheden mere troværdigt. Biodiversitet kræver plads og tid. Det kan byudvikling gennem fortætning ikke tilbyde og det har været mantraet i en del år efterhånden.” Læs et interview med Susanne Grunkin fra Green Cities, der taler om livskvalitet, bybiotoper og bynatur, og hvordan vi får plads til mere af det.

Udfordringerne for biodiversitet er kampen om pladsen og manglende viden

“Biodiversitet er for mig et helt centralt element, når jeg tænker på livets skønhed, æstetik, frihed, sundhed, plads/fri udfoldelse og omsorg. Jeg ser i min fritid på planter, fugle, sommerfugle, mosser, svampe. Jeg er lystfisker og jæger, og jeg bor på landet. Alt sammen giver mange øjeblikke, hvor jeg studerer og nyder biodiversiteten.” Læs et interview med Torben Ebbensgaard, der er biolog, specialist og projektchef, Vand og Natur, hos COWI.

Biodiversitet er en evig kilde til oplevelser, overraskelser og forundring

“Jeg tror, den største udfordring er ’plejer’. Hvordan det plejer at se ud, hvordan vi plejer at drifte, hvad vi plejer at bruge penge på, hvilke maskiner vi plejer at købe, hvilke planter vi plejer at dyrke. Min oplevelse er, at de fleste faktisk gerne vil se og støtte mere urban biodiversitet, men at der er en masse andre ting der liiiige skal gøres først, før man kan overskue at bryde med ’plejer’.” Læs et interview med Sara Berg, der er specialkonsulent i KAB.

Duft – for bien, blomsten og det glade bymenneske

“At vores byer vokser og udbygges sætter pres på vores adgang til biodiversitet. Ofte tages der kortsigtede beslutninger, hvor en ny boligblok presses ind i stedet for en grøn park eller en grøn kile, som ville have gavnet mere i det lange løb. Jeg tror, at en stor udfordring er, at vi mangler viden og oplysninger om værdierne ved biodiversitet” Læs et interview med Victoria Linn Lygum, der er forsker og landskabsarkitekt ved BUILD, Aalborg Universitet.

Vi har svært ved at give plads til mere bynatur og lade den udfolde sig på egne præmisser

“Det, jeg ser som de to største problemer, er 1) plads til naturens frie udfoldelse. Hver kvm i byen har en høj pris, og derfor mange interessenter som gerne vil disponere pladsen og 2) ordentlighedssyndromet. Vi vil alle gerne have at tingene skal se ordentlige ud, hvor vild natur kan synes uordentlig.” Læs et interview med Catrine Grønberg Jensen, der er biolog og arbejder hos Aalborg Kommune.

Netværk med byggebranchen om biodiversitet

Det faglige program er tilrettelagt af holdet bag Building Green, men i tæt samarbejde med flere aktører i industrien, så det er relevant for målgruppen af arkitekter, ingeniører, landskabsarkitekter, entreprenører, bygherrer, leverandører og andre repræsentanter i branchen. 

Du kan netværke, debattere biodiversitet og erfaringsudveksle med dine kollegaer i branchen.

Æstetik

Områder med høj biodiversitet vækker ikke altid begejstring. Det kan fremstå uordentligt med de briller vi ofte bruger. Hør mere om, hvilke greb der skal til for at ændre dette og hvordan arkitekturen kan skabe forandring.

 

Dokumentation

Hvor vildt skal det være? Naturværdi og samfundsværdi skal harmonere. Hvornår har vi løst opgaven, er det en god ide at måle biodiversiteten i bynaturen og hvordan kan man gøre det?

Klimatilpasning

Klimatilpasning i danske byer består i stigende grad af naturbaserede løsninger. Du får stillet skarpt på specifikke erfaringer og bevæggrunde for de valg, der er blevet truffet med henblik på biodiversitet.

 

Livskvalitet

Høj biologisk mangfoldighed i vores nærområde kan have stor indflydelse på vores livskvalitet. Det understreger behovet for urban biodiversitet. Hør eksperter dele ud af deres viden om koblingen mellem biodiversitet og livskvalitet.

temaer

Videnspartnere & udstillere

partner

Modtag nyheder om biodiversitet

– tilmeld dig nyhedsbrevet!

Begrænset antal pladser – tilmeld dig i dag!

4.495.-

Early Bird indtil 18. marts 2022

5.495.-

Forårstilbud indtil 8. april 2022

5.995.-

Normalpris fra 9. april 2022

tilmelding

Praktiske oplysninger

Tilmeld dig her eller kontakt os på +45 35 25 35 45 / info@insightevents.dk

Du får tilsendt en faktura og en ordrebekræftelse efter din tilmelding. Prisen inkluderer forplejning begge dage på den fysiske event (kaffe/te, frugt/kage og frokost).

Grupperabat
I kan få rabat, hvis I tilmelder mere end 3 deltagere fra samme virksomhed. Kontakt os for at høre mere.

Venue
Konferencen afholdes i CPH Conference, DGI byen.
Tietgensgade 65
1704 København V

Læs om vores behandling af personoplysninger her.

Digital Event
Når du tilmelder dig det digitale event, kan du live-streame eventen derhjemmefra eller fra kontoret. Du kan se alle talere, debatter og spor digital i realtid, og du kan stille spørgsmål undervejs. Du får også adgang til alle optagelserne i 3 måneder efter eventen.

Afbestillingsbetingelser
Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.

Coronaforholdsregler
Vi følger naturligvis altid sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og vi tager alle de gældende forholdsregler og overholder eventuelle restriktioner. Læs mere om konferencer og coronaforholdsregler her.

Har du nogle spørgsmål?

Ditte Rosenquist
Head of Sustainability
dr@buildinggreen.eu
+45 6024 9352

Thomas Klindt
Senior Sales Manager – Sponsors & Exhibition
tk@buildinggreen.eu
+45 4195 1431

Michael Bering
Sales Consultant – Registration
michael.bering@insightevents.dk
+45 4195 1404

kontakt