For at lykkes med bæredygtighed må vi blive mere datadrevne

Steen Sunesen er BIM Lead i Statsbygg i Norge, der står bag nogle af Norges største og mest komplekse byggeprojekter. På den nye internationale event Nordic Digital Construction | BIM World Copenhagen den 19.-20. september taler han om digital information i en mere bæredygtig byggeindustri.

Statsbygg er Norges regerings byggekonsulent, klient og ejer, og de betragter BIM som kernen i digital, søgbar og kvalitetssikret bygningsinformation.

I denne artikel kan du læse et interview med Steen Sunesen.

Hvad er din baggrund? Og hvordan arbejder du med digitaliseringen af byggebranchen til dagligt?

Jeg er uddannet arkitekt fra København og har arbejdet som arkitekt fra 1997 til 2010. De sidste ti år arbejdede jeg hos C.F. Møller i Norge. Min tid hos C.F. Møller var fantastisk spændende og gav mig lyst til at specialisere mig i hvordan vi træffer beslutninger baseret på information. Vi udviklede som nogle af de første arkitekter kompetencerne til at bruge BIM og digital information. Dette førte til at jeg i 2010 gik fuldt over til at arbejde med digitalisering. Det spor har jeg fulgt siden, hvor jeg har arbejdet som daglig leder i buildingSMART Norge, digitaliseringsleder i LINK Arkitektur og nu som projektleder for udvikling af BIM-krav i Statsbygg i Norge.

Hvilken rolle ser du at en digital omstilling kan spille i forhold til at nedbringe byggeriets klimaaftryk?

For at lykkes med bæredygtighed i byggebranchen må vi blive mere datadrevne. Vi må blive bedre til at forstå klimaaftryk i alle led i værdikæden og lære af vores erfaringer. Det vil kræve, at vi kan håndtere meget større mængder af information end vi er i stand til i traditionelle processer og med traditionel teknologi.

Hvad mener du er den største udfordring byggebranchen står overfor på digitaliseringsområdet?

Jeg ser fire hovedudfordringer:

  • Branchen er ikke tilstrækkelig digitalt moden til at efterspørge og benytte eksisterende værktøj. I dag er det primært mangel på proceskompetence som er flaskehalsen for at kunne udnytte mulighederne med nutidens teknologi.
  • Dagens teknologi fungerer, men tærsklen er for høj for den almindelige bruger. Vi kan ikke forvente at fagpersoner skal blive eksperter på 5-10 nye værktøjer, formater og standarder for at gøre deres arbejde. Især når vi skal håndtere store mængder kompleks information om materialer og teknisk udstyr er nutidens tids- og kompetencekrævende manuelle processer ikke økonomisk realistiske. Software-systemer må kunne generere, redigere og håndtere information selv.
  • Der er stadig et skarpt skel mellem projekt og drift af byg. Beslutninger om projektering og bygning af bygninger skal tages med tanke på bæredygtigt byggeri og drift. I dagens gennemføringsmodeller er der for meget fokus på at blive færdig inden for investeringsbudget og byggefrist. En meget uheldig effekt af dette skel er at projekterne ikke tager ansvar for at levere en opdateret digital tvilling af byggeriet til driftsfasen. Der er mange driftsfolk, som gerne vil arbejde digitalt, men de kommer ikke i gang på grund af alt for lav kvalitet på den digitale handover.
  • Branchen er notorisk dårlig til at måle og benchmarke. Det gør, at vi udvikler os lidt i blinde, lidt efter egne erfaringer. Der mangler helhed og evidens i hvordan vi digitaliserer branchen.

Hvad er dine ambitioner for branchen de næste 10 år, når det kommer til digitale arbejdsgange og -processer?

  • Øget digital modenhed hos beslutningstagere og udførende
  • Intelligens i software, der skal hjælpe brugerne ikke være en hindring
  • Kontraktmodeller som fokuserer på byggeriet livsløb
  • Krav til digital tvilling for at byggeriet kan godkendes til brug
  • At branchen bliver bedre (begynder) at måle og benchmarke projekter, så vi får data om hvilke teknologier og processer som virker og hvorfor

Kan du nævne et projekt, som igennem en innovativ tilgang til BIM, data eller drift har oplevet gode resultater med hensyn til for eksempel bæredygtighed eller bundlinje?

Jeg kender til mange projekter, som har arbejdet innovativt og høstet gevinster i form af at de har løst vanskelige problemstillinger inden for udfordrende rammer. Branchen efterspørger ofte eksempler på BIM-projekter med forbedret bundlinje. Det er pokkers vanskeligt. Det hænger sammen med, at vi er dårlige til at måle og benchmarke.

Et af de projekter jeg kender bedst i Statsbygg er Vikingtidsmuseet, som bygges for tiden. Jeg kender det fordi jeg sammen med min kollega Omar Manaf, som er Statsbyggs BIM-ansvarlige på byggeriet søgte om buildingSMART International Design Awards i 2022 med projektet. Vi blev finalister (”sølvmedalje” og hædrende omtale). Projektet har både en initiativrig bygherre og entreprenør og har sammen taget en lang række kendte og lidt mindre teknologier i brug. Det som løfter projektet op i en egen klasse, mener jeg er hvordan digital information er integreret i beslutningstagningen og gennemføring af projektet. Information er gjort tilgængelig og brugbar i hele projektet.

Udvidet brug af digital information i projektet har gjort projektledelsen og totalentreprenøren i stand til at navigere et komplekst og krævende projekt gennem runder med nedskæringer, beholde høj kvalitet og levere på kravene. Opdateret og tilgængelig digital information spiller beslutningstagerne gode. De ser udfordringerne tidligere og kan reagere før projektet afsporer.

Vil du høre mere om digitalisering af byggebranchen?

Vær med på den nye, internationale event Nordic Digital Construction | BIM World Copenhagen den 19.-20. september og bliv klogere på digitalisering af byggebranchen. Læs mere og tilmeld dig her.

Flere artikler
Læs en artikel af Teknologisk institut om bæredygtigt byggeri og renoveringer
Tak for at stille krav – men husk nu renoveringen!