SolarLab

Den største udfordring ved digitalisering er uden tvivl det menneskelige aspekt

GRAPHISOFT Center Danmark består af et team af kompetente fagpersoner, som tilbyder support og konsulentarbejde omkring BIM og digitalisering af byggeriet. GRAPHISOFT Center Danmark forhandler alle GRAPHISOFTs produkter i Danmark, herunder Archicad, BIMcloud, BIMx og DDS-CAD. De står også bag LCA-beregneren DesignLCA, som kan kortlægge klimaaftrykket for byggeri.

GRAPHISOFT Center Danmark er også en af partnerne på den nye internationale event Nordic Digital Construction | BIM World Copenhagen. I denne artikel kan du læse et interview med Thomas Graabæk, der er arkitekt og indehaver af GRAPHISOFT Center Danmark.

Hvad er din baggrund? Og hvordan arbejder du med digitaliseringen af byggebranchen til dagligt?

Jeg er uddannet arkitekt MAA fra Kunstakademiets Arkitektskole i København i 2002. Fra starten af min studietid har jeg haft stor interesse for krydsfeltet mellem arkitektur og digitalisering. Jeg dumpede stopprøven efter andet studieår i 1998, da jeg løste mine opgaver digitalt og slet ikke havde tegnet i hånden – det var åbenbart et krav.

Da jeg var færdiguddannet, talte jeg med mine studiekammerater om, at det var problematisk at søge job, når man havde stærke IT-kompetencer, da man så nemt kom til at 3D-modellere for alle de andre arkitekter på tegnestuen. – Og det var præcist hvad der skete for mig. Jeg fik job på en arkitekttegnestue, hvor jeg arbejdede med skitsering og konkurrencer, blev ansvarlig for 3D-visualisering og senere også omstillingen fra CAD til BIM, hvorefter jeg blev BIM-manager, samtidigt jeg også sad med mine egne mindre projekteringsopgaver.

I 2012 var jeg træt af projektering og blev tilbudt at arbejde mere fokuseret med digitalisering i en virksomhed, der bl.a. outsourcede projekteringsopgaver til Asien. Samtidig blev vi leverandører af en række software-produkter (f.eks. Bluebeam og Solibri), laseropmålings-udstyr, og vores egen software og hardware til ”Virtual Reality”-rum. Udover at forhandle teknologien tilbød vi også services, så jeg har været en del af utallige projekter, hvor vi modellerede BIM-projekter fra punktskyer og faciliterede brugerinddragelse med Virtual Reality (f.eks. på renoveringen af Panum Instituttet).

I 2019 startede jeg min egen virksomhed Formfaktor, som bl.a. hjalp Molio med at starte buildingSMART Danmark, som er en nonprofitorganisation, der udvikler og implementerer fælles standarder og åbne filformater i byggebranchen. Fra 2020 blev vi under navnet GRAPHISOFT Center Danmark distributører af GRAPHISOFTs produkter som Archicad i Danmark og er senere også blevet forhandlere af LAND4 og Twinmotion. Vores primære kundegruppe er arkitekter og landskabsarkitekter. Udover salg af software yder vi teknisk support og afholder diverse kurser. I 2022 udviklede vi en LCA-beregner, DesignLCA, som kan kortlægge bygningers klima-aftryk, som det er krævet i bygningsreglementet. Det unikke ved DesignLCA er, at den automatisk regner direkte på BIM-projektets geometri, laver alle beregninger og den endelige , lovpligtige dokumentation direkte i BIM-programmet. – Det er der INGEN andre LCA-beregnere som kan!

Thomas Graabæk, arkitekt og indehaver, GRAPHISOFT Center Danmark

Hvilken rolle ser du at en digital omstilling kan spille i forhold til at nedbringe byggeriets klimaaftryk?

I byggebranchen har man i mange år talt om at være bæredygtige og grønne, uden der er sket det helt store. Først med nye krav om LCA-beregninger på alle nye bygninger, der trådte i kraft ved årsskiftet 2023, har branchen virkelig fået øjnene op for vigtigheden af at kunne sænke byggebranchens CO2-udledninger. Første trin er at måle på en fælles og holistisk måde, hvilket er præcis hvad LCA-beregningerne gør. Men LCA-beregninger er en meget tidskrævende opgave, hvis man ikke arbejder digitalt på en smart måde. Benytter man ikke BIM, kan man ikke automatisk trække de nødvendige mængder, der skal bruges for at kunne gennemføre LCA-beregningen. Men lægger man CO2-data direkte på BIM-projektets materialer, og kan ens BIM-program lave energi-beregningen direkte på 3D-modellen, bliver det muligt at automatisere hele LCA-beregningen.

Det er ikke raket-videnskab, men de færreste forstår, hvor stor gevinsten er. Jo, alle forstår, at de med den rette arbejdsmetode og de rette digitale værktøjer hurtigere kan lave LCA-beregninger. Men når man kan det, kan man også hele tiden opdatere beregningen, hvilket gør det muligt at teste en lang række konkrete løsninger, før man lægger sig fast på designet og dermed slipper man for at skulle ”omprojektere” senere. Det flytter ikke bare LCA-beregninger fra projekteringen (hvor man kun kan lave mindre justeringer) til skitseringen, så man kan lave langt mere bæredygtige, grønne design-koncepter, der VIRKELIG batter i forhold til at få byggebranchens klimaaftryk ned.

Derudover er der stor fokus på klima-gevinsten ved nye grønne byggematerialer. Men kun få italesætter den kæmpe gevinst for kloden, som vi kan få ved bedre samarbejde og kvalitetssikring (f.eks. kollisionskontrol), så man eliminerer fejl på byggepladsen, som kræver nedrivning og ombygning. Det samme gælder for lokationsbaseret tidsplanlægning, hvor man først leverer byggematerialerne, når de skal bruges. Med en god digital projektering kan vi spare en masse CO2e på unødvendigt affald og kørsel til og fra byggepladserne.

Hvad mener du er den største udfordring byggebranchen står overfor på digitaliseringsområdet?

Det er uden tvivl det menneskelige aspekt. De digitale værktøjer, som batter mest, har været alment kendte i 20 år, men der er stadig problemer med parter, som kun tegner 2D-CAD, som ikke kan udveksle IFC-filer ordentligt, som ikke har en ordentlig struktur i deres fag-modeller, ikke klassificerer BIM-objekterne, og som ikke bliver ved med at kvalitetssikre til der ikke er flere fejl (f.eks. kollisioner) tilbage. Det er SÅ nemt at gøre, hvis alle på projektet har de rette kompetencer og er indstillede på at levere et fejlfrit resultat. – Men sådan ser branchen ikke ud i dag.

Hvad er dine ambitioner for branchen de næste 10 år, når det kommer til digitale arbejdsgange og -processer?

Jeg håber, at flere vil se en fordel i åbne fælles standarder, som vil gøre det muligt at lade data flyde frit mellem byggeriets parter og på tværs af fagdiscipliner. Det vil gøre det muligt at vælge de værktøjer, som passer projektet, medarbejderne og virksomhedens pengepung bedst. Det øger også værdien af de data, vi alle er med til at skabe, og det vil måske derfor give en lyst til at levere strukturerede data i høj kvalitet, da hver medarbejder i byggebranchen kan se den direkte værdi gode, strukturerede data skaber. Både i forhold til bedre og billigere byggeri, men også til byggeri, som sviner mindre og derfor er med til at sikre vores fælles klode.

Kan du nævne et projekt, som igennem en innovativ tilgang til BIM, data eller drift har oplevet gode resultater med hensyn til for eksempel bæredygtighed eller bundlinje?

Vi har arbejdet sammen med Lendager Arkitekter på konkurrence-projektet ”Karstadt Re-Parked”, som de vandt på baggrund af LCA-beregninger, som viste at den mest klima-venlige løsning til et nyt kontorhus var at ombygge et eksisterende P-hus, men samtidig udtage hver anden parkerings-etage, og genbruge betondæk og betonbjælker i en ny bygning med massivtræskonstruktion. Konkurrence-projektets BIM-model var grundlaget for LCA-beregningerne – og det er stadig ikke almindeligt at benytte BIM til arkitektkonkurrencer. Det er slet ikke almindeligt at benytte LCA-beregninger som afgørende design-parameter i konkurrencer.

Læs mere om projektet på Lendagers hjemmeside

SolarLab er et andet eksempel. De producerer facadesystemer af solpaneler, så man kan beklæde hele sin bygning i solceller. De har fået lavet et hyper-avanceret, fuldt-parametrisk BIM-objekt til Archicad, som gør det muligt for arkitekten at teste en masse forskellige kombinationer af panelstørrelser, former, vinkling og farver direkte i deres BIM-projekter. BIM-objektet kan automatisk beregne cellernes maksimale effekt, og man kan efterfølgende eksportere solcellerne til SolarLab for at få en simulering af den forventede energiproduktion på et normal-år.  Solarlab har fået en stor værdi af at tilbyde BIM-objekter til arkitekter, og ser nu også en række realistiske 3D-modeller lande i indbakken, som de er parate til at give tilbud og starte produktionpå.

Læs mere om SolarLabs produkter hér

Læs vores blogindlæg om BIM-objekterne hér

Vil du høre mere om digitalisering af byggebranchen?

Vær med på den nye, internationale event Nordic Digital Construction | BIM World Copenhagen den 19.-20. september og bliv klogere på digitalisering af byggebranchen. Læs mere og tilmeld dig her.

Flere artikler
Læs en artikel af Teknologisk institut om bæredygtigt byggeri og renoveringer
Tak for at stille krav – men husk nu renoveringen!