Der er få i branchen, der er klar til den radikale forandring, som ikke længere kan vente

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma har siden 2017 løbende udviklet på firmaets tilgang til regenerativt byggeri.

Hanne Tine Ring, der er fagchef for regenerativt byggeri hos Søren Jensen, deltager på flere måder på Building Green København den 1.-2. november. Hun er blandt andet med i et spændende indlæg på Learning Session-scenen, hvor hun sammen med Frank Jensen og Kasper Lynge Jensen fortæller om deres arbejde med regenerativt byggeri. Derudover deltager hun også i en paneldebat, der er faciliteret af WE BUILD DENMARK. Her vil de se nærmere på byggeriets værdiforståelse.

I denne artikel kan du læse et interview med Hanne Tine Ring.

Hvad er din baggrund og hvordan arbejder du med bæredygtighed?

Jeg er uddannet som civilingeniør specialiseret i arkitektur fra Aalborg Universitet i 2004 og har efterfølgende skrevet ph.d. om metodiske tilgange til design af bæredygtigt byggeri. Jeg har siden 2008 arbejdet som bæredygtighedsspecialist i rådgiverbranchen, hvor jeg igennem tiden har arbejdet med at klæde vores eget firma og vores kunder på til den bæredygtige omstilling af byggebranchen. Min tilgang til bæredygtighed er tværfaglig og holistisk, hvor jeg har en dyb faglighed inden for metoder til måling og dokumentation af bæredygtighedstiltag samt procesledelse inden for bæredygtighed på virksomheds- og projektniveau. I øjeblikket bruger jeg mest tid på de indre linjer, strategisk bygherrerådgivning og eksterne samarbejder med f.eks. FRI omkring brancheinput til Styrelsen og Handletanken og Rådet for Bæredygtigt Byggeri om DGNB 2025-manualen.

Hvilke udfordringer og muligheder ser du overordnet inden for bæredygtighed i byggeriet lige nu?

På udfordrings- og potentialesiden ser jeg en byggebranche, der i høj grad læner sig ind i den bæredygtige omstilling og gerne vil handle. Men som samtidig er meget forskellige steder på rejsen frem mod et regenerativt byggeri. Der er få i branchen, der er klar til den radikale forandring, som ikke længere kan vente til i morgen. De fleste arbejder med inkrementel forandring i deres værdikæde og forretningsmodel, mens de få arbejder med en radikal gentænkning af deres forretning. Desværre har vi i branchen brugt næsten 40 år på at tale om, hvad vi skal og hoppe fra ben til ben og lave inkrementel forandring. Nu løber vi tør for tid til at omstille vores mindset. Jeg glæder mig over, at flere og flere forstår alvoren og er klar til også at handle på det, selvom det gør ondt. 

Vi står med en byggebranche, der i stigende grad gerne vil flytte sig, men som også har svært ved at flytte sig hurtigt. Parallelt hermed har vi et politisk miljø i Danmark, der kigger meget på branchen og går varsomt frem for ikke at skubbe for meget til branchen ad gangen. Og et politisk miljø i EU, der har indset, at det går for langsomt, når ansvaret lægges ud til medlemslandene og brancheaktørerne. Så jeg oplever, at vi på mange måder er i en brydningstid, hvor mange gerne vil tage dagsordenen af forskellige årsager. Og her er det en tydelig tendens at de virksomheder, der har taget bæredygtigheden helt ind i kerneforretningen, har et kæmpe potentiale for at lykkes, mens dem der stadig udelukkende interesserer sig for bæredygtighed, som en måde at beskytte deres forretning på har et kæmpe potentiale for at mislykkes. For at rykke branchen er der mere end nogen sinde behov for et politisk og holistisk lederskab, der kan hjælpe med at sætte retningen, der sikrer, at alle kommer godt i mål, så hele systemet ikke ender med et totalt kollaps. Der er behov for, at tværfagligheden rykker helt ind i virksomhedsledelsen, bestyrelseslokalet og på tværs af styrelserne i vores politiske system. 

Årets tema er ’Det regenerative byggeri’. Hvad vi kan gøre lige nu og her for at rykke henimod det?

Det er nu, at skal vi tage de modige og radikale valg der sætter tempo på, at byggeriet nærmer sig de planetære grænser i høj fart. Politikerne og branchen skal have skyklapperne af, så blikket løftes og Danmarks påvirkning ud over landets grænser medtages i den måde, som vi evaluerer Danmarks indsats i den grønne omstilling på. Jeg har stor forhåbning om, at Byggeriets Handletank for Bæredygtigt Byggeri kan facilitere, at politikerne tager fløjlshandskerne af og får skabt ambitiøse og langsigtede strategier for byggeriet, så alle parter kan arbejde hen imod et byggeri, der giver mindst lige så meget tilbage som det tager både planetært, menneskeligt og samfundsøkonomisk. 

Der skal skabes rum for, at vi kan få skaleret de løsninger, som branchen allerede har demonstreret i lille skala. Det kræver, at vi tager et grundigt opgør med vores krav og forventninger til byggeriet og laver triage på den ramme, som byggeriet skaber for liv. Vi skal tage de svære samtaler og kigge indad og lægge vores egne forretningsmodeller og faglige kæphest på hylden og spørge os selv, hvis slutmålet er, at samfundet, og dermed også byggeriet, skal blive regenerativt – hvordan kan vi så hver især bidrage til dette? Hvad er need to have og hvad er nice to have i den måde vi bygger på i dag? Og hvad kan vi lære af fortidens byggestile? I de sidste mange år har byggeriet set planeten som ét stort tag-selv-bord, hvor planetens ressourcer var gratis, samtidig med at vi skruede op for performance og kvalitetskrav i byggeriet. Den tid er slut og byggebranchen skal gentænkes, så den kan indgå i en fremtid, hvor forebyggelse af nedbrydningen af samfundet og planeten er i centrum. 

Kan du nævne et spændende projekt eller to, hvor der er arbejdet med regenerative principper? Eller hvor der er arbejdet med bæredygtighed på en innovativ måde?

Der er flere projekter, der arbejder hen imod et regenerativt byggeri. Jeg synes Realdanias projekt 4 til 1 Planet skubber på CO2-dagsordenen, og vi har lignende projekter for private bygherrer, der har taget ansvaret på sig. Desværre kan vi for nuværende ikke betegne dette som regenerativt ud fra et LCA-perspektiv grundet den metode, der er valgt til benchmarking i lovgivningen, men det ændrer ikke ved, at projekterne bidrager til nedbringelse af klimapåvirkningen her og nu og samtidig har store potentialer for at binde karbon i meget lang tid. 

Hvad vil du gerne inspirere til bliver anderledes i byggebranchen?

Jeg vil gerne inspirere til, at vi tager en svær samtale om, hvordan vi finder en LCA-metode, som understøtter cirkularitet og en balanceret diskussion om biogene materialer – for vi er ikke i mål med dette. Den nuværende metode i Bygningsreglementet er lavet til benchmark, den er et godt bud på en løsning på et svært kompromis på tværs af brancheinteresser, men som Harpa Birgisdottir sagde på Build in Wood-konferencen for ca. 3 år siden – “Planeten er ligeglad med hvordan vi regner”. Så vi skal identificere en LCA-metode på europæisk plan, der sikrer, at vi får nedbragt de planetære påvirkninger fra byggeriet her og nu og i et langsigtet perspektiv. Vi skal have flyttet vores fokus hen på karbonbinding i et langsigtet perspektiv og reetablering af menneskets symbiose med naturen. Vi skal tale mere om frekvensen for fornybarhed på de biogene materialer og sammenholde dette med strategien for fødevareproduktion og karbonbinding i landbrugssektoren.

Hvad taler du om på Building Green København?

Jeg deltager i en paneldebat på Green Session og en learning session. Derudover har jeg en aktie i paneldebatten, som Aarhus Center for Regenerativt Byggeri står bag, og et udstillingsområde om regenerativt byggeri. I paneldebatten skal vi tale om naturens perspektiv ind i byggebranchens forretningsmodel. Her forventer jeg, at vi vil komme ind på, hvordan vi bør “prissætte” naturlige ressourcer i byggeriets forretningsmodeller. I learning sessionen skal vi tale om benchmarks for regenerativt byggeri. Her vil vi præsentere og diskutere de målepunkter, som vi i Søren Jensen har identificeret. Fra de øvrige aktiviteter, som jeg bidrager til bag kulissen, håber jeg, at deltagerne bliver inspireret til at forstå, at regenerativt byggeri handler om, at se byggeriet som en vigtig del af en symbiose med planeten og som en del af løsningen på især klimakrisen. Deltagerne vil blive præsenteret for forskning, der viser, at byggeriet er en vigtig brik i løsningen af den krise, som vi befinder os i, hvis vi griber det rigtigt an. 

Vil du høre mere til Hanne Tine Rings tanker om regenerativt byggeri?

Du kan opleve Hanne Tine Ring flere gange på scenerne i løbet af de to dage Building Green København foregår i Forum den 1.-2. november. Læs mere og tilmeld dig her.

Flere artikler
Building Green giver plads til nye stemmer i Aarhus