Kom, vi kan godt!

#rydfladenforklimaet – Vi har set urbanisering bringe mange gode ting med sig, men efterhånden som vi mennesker fortsætter med at udvide vores levesteder, mister mere end 1 million arter deres. Vi står midt i en global biodiversitetskrise, og både dyr og planter uddør for øjnene af os som aldrig før. Forskere kalder det for en ny masseuddøen – den seneste var da dinosaurerne forsvandt. Det er alvor det her. Det burde være på forsiden hver uge!

Vi skal gøre plads til naturen. Og ikke bare bynatur. Vi skal turde være mere ambitiøse. Vi skal turde sætte mennesket bagerst og naturen øverst. Vi skal være her, JA, men vi skal ikke fylde så meget. Lad os se indad – hvad har vi opnået med vores effektive planlægning, udlægning af produktive landskaber og invasion af naturen?? Vi må gøre plads til naturen, jorden, vandet, dyrene, biodiversiteten – og alt det liv vi kan skabe. Kom, vi kan godt!

  • Skrevet af Sonja Stockmarr, global design director landscape, Henning Larsen i forbindelse med #rydfladenforklimaet
Flere artikler
Opråb fra Cobe: End climate procrastination now!