En bæredygtig fremtid kræver god arkitektur

Vi står midt i en klimakrise, og vi skal handle nu, hvis vi skal undgå et kollaps. Byggeriet har et stort ansvar, da branchen står for ca. 30 % af Danmarks CO2-udledning. Derfor har vi brug for alle bidrag – for en bæredygtig fremtid og god arkitektur hænger uløseligt sammen.

Af: Mathilde Landgren, teknisk konsulent i Rådet for Bæredygtigt Byggeri

Arkitektonisk kvalitet og bæredygtighed udelukker ikke hinanden. Faktisk har arkitektonisk kvalitet en iboende bæredygtighed i sig. For hvis vi er glade for noget, passer vi bedre på det – det gælder også bygninger.

Dermed bidrager de bygninger, vi passer på, til et lavere ressourceforbrug. De kommer nemlig til at holde længere, og vi har ikke – eller føler, at vi har – et behov for at bygge nyt. Arkitekturen har derfor en vigtig rolle i den bæredygtige omstilling af bygge- og ejendomsbranchen.

Klassiske arkitektdyder i et bæredygtighedsperspektiv

Med udmærkelsen DGNB Diamant sætter Rådet for Bæredygtigt Byggeri fokus på arkitektonisk kvalitet. Her fortolkes de klassiske arkitektdyder – brugbarhed, holdbarhed og skønhed – i et bæredygtighedsperspektiv.

Ønsket har været at give bygherrer og arkitekter mulighed for at prioritere et byggeris arkitektoniske kvaliteter i arbejdet med bæredygtighedstiltag. I DGNB-certificeringssystemet bliver en bygning vurderet samlet på mange forskellige parametre – herunder også arkitektonisk kvalitet. Med DGNB Diamant er det muligt at vise, at man har prioriteret en bygnings arkitekoniske værdi højt.

Indtil videre har otte byggerier opnået udmærkelsen i Danmark, hvoraf fem er offentliggjorte. Det drejer sig om Skolen på Duevej, Middelfart Rådhus, DTU Skylab, det almene boligprojekt Skæring Bæk og seniorbofællesskabet Balancen i Ry.

Arbejdet begynder allerede i designfasen

DGNB Diamant supplerer certificeringen DGNB på fem områder: arkitektonisk kvalitet, holdebarhed og robusthed, sammenhæng med nærområde, plandisponering og materialevalg samt detaljering og indeklima.

Arbejdet for at opnå en DGNB Diamant-udmærkelse begynder allerede i designfasen. Her foretages den første af to evalueringer af tre fagdommere fra Arkitektforenings fagdommerkorps, hvoraf en af dem har særligt kendskab til DGNB. På den måde integreres arbejdet med DGNB Diamant i hele byggeprocessen.

Når projektet står færdigt, bliver det evalueret igen af såvidt muligt den samme  bedømmelseskomité som ved første evaluering. Ved den endelige evaluering kan projektet blive tildelt DGNB Diamant-udmærkelsen for arkitektonisk kvalitet.

Sponsoreret indhold i samarbejde med Rådet for Bæredygtigt Byggeri.

Flere artikler
Riccardo Pedroni is participating in the debate about the timber structure project Kaj 16
The advantage of timber is its capability to tackle the climate emergency