En bæredygtig fremtid kræver god arkitektur

Vi står midt i en klimakrise, og vi skal handle nu, hvis vi skal undgå et kollaps. Byggeriet har et stort ansvar, da branchen står for ca. 30 % af Danmarks CO2-udledning. Derfor har vi brug for alle bidrag – for en bæredygtig fremtid og god arkitektur hænger uløseligt sammen.

Af: Mathilde Landgren, teknisk konsulent i Rådet for Bæredygtigt Byggeri

Arkitektonisk kvalitet og bæredygtighed udelukker ikke hinanden. Faktisk har arkitektonisk kvalitet en iboende bæredygtighed i sig. For hvis vi er glade for noget, passer vi bedre på det – det gælder også bygninger.

Dermed bidrager de bygninger, vi passer på, til et lavere ressourceforbrug. De kommer nemlig til at holde længere, og vi har ikke – eller føler, at vi har – et behov for at bygge nyt. Arkitekturen har derfor en vigtig rolle i den bæredygtige omstilling af bygge- og ejendomsbranchen.

Klassiske arkitektdyder i et bæredygtighedsperspektiv

Med udmærkelsen DGNB Diamant sætter Rådet for Bæredygtigt Byggeri fokus på arkitektonisk kvalitet. Her fortolkes de klassiske arkitektdyder – brugbarhed, holdbarhed og skønhed – i et bæredygtighedsperspektiv.

Ønsket har været at give bygherrer og arkitekter mulighed for at prioritere et byggeris arkitektoniske kvaliteter i arbejdet med bæredygtighedstiltag. I DGNB-certificeringssystemet bliver en bygning vurderet samlet på mange forskellige parametre – herunder også arkitektonisk kvalitet. Med DGNB Diamant er det muligt at vise, at man har prioriteret en bygnings arkitekoniske værdi højt.

Indtil videre har otte byggerier opnået udmærkelsen i Danmark, hvoraf fem er offentliggjorte. Det drejer sig om Skolen på Duevej, Middelfart Rådhus, DTU Skylab, det almene boligprojekt Skæring Bæk og seniorbofællesskabet Balancen i Ry.

Arbejdet begynder allerede i designfasen

DGNB Diamant supplerer certificeringen DGNB på fem områder: arkitektonisk kvalitet, holdebarhed og robusthed, sammenhæng med nærområde, plandisponering og materialevalg samt detaljering og indeklima.

Arbejdet for at opnå en DGNB Diamant-udmærkelse begynder allerede i designfasen. Her foretages den første af to evalueringer af tre fagdommere fra Arkitektforenings fagdommerkorps, hvoraf en af dem har særligt kendskab til DGNB. På den måde integreres arbejdet med DGNB Diamant i hele byggeprocessen.

Når projektet står færdigt, bliver det evalueret igen af såvidt muligt den samme  bedømmelseskomité som ved første evaluering. Ved den endelige evaluering kan projektet blive tildelt DGNB Diamant-udmærkelsen for arkitektonisk kvalitet.

Sponsoreret indhold i samarbejde med Rådet for Bæredygtigt Byggeri.

Flere artikler
Troldtekt: Sådan bygger du med et dokumenteret bæredygtigt indeklima
Troldtekt: Sådan bygger du med et dokumenteret bæredygtigt indeklima