Vi kan ikke kalde byggeri for bæredygtigt – endnu

Grøn omstilling og arkitektonisk kvalitet skal gå hånd i hånd – også i enfamiliehuse, sommerhuse og andre mindre byggerier. Men hvordan overbeviser vi bygherrerne om, at de skal bygge klimavenligt, også når loven endnu ikke kræver det? Det er Karina Søgaard, arkitekt MAA & ejerleder af MEWE BUILD, med i en debat om på Building Green København den 2.-3. november 2022.

Debatten bliver faciliteret af Arkitektforeningen og handler om grøn omstilling i mindre byggerier.

I denne artikel kan du læse et interview med Karina Søgaard.

Hvad er din baggrund og hvordan arbejder du med bæredygtighed?

Allerede fra studietiden på Arkitektskolen på holmen har jeg vidst, at jeg vil tegne og udvikle klimavenlige boliger. Jeg startede firma ved siden af skolen og fik bygget det første træhus i 2003 og jeg har drevet selvstændig virksomhed lige siden.

Jeg mener ikke, at vi kan kalde byggeri for bæredygtigt – endnu. Jeg mener, at vejen mod bæredygtigt byggeri er en dannelsesrejse som aldrig slutter. En dannelsesrejse for alle byggeriets parter, hvor samarbejder, erfaringsudveksling og nysgerrighed er ekstremt vigtigt.

Min tilgang til mine boligprojekter har altid været, at det jeg tegner, det skal bygges. Jeg har holdt mig langt væk fra arkitektkonkurrencer og større projekter, eftersom jeg havde et ønske om, på nært hold, at lære mest muligt om alle byggeriets parter og alle byggeriets faser. Det har givet mig stor indsigt i de udfordringer vi står overfor i forhold til at bygge mere bæredygtigt og det er; tid, penge, lovgivning og sidst men ikke mindst ’plejer’.

Det er ekstremt vigtigt, at alle projekter smider ’plejer’ på porten og i stedet vælger de mest klimavenlige løsninger, som er muligt i det enkelte projekt.

Hvilke udfordringer og muligheder ser du overordnet inden for bæredygtigt byggeri lige nu?

Udfordringerne ved at bygge mere bæredygtigt er mange. Byggeri indeholder så ustyrligt mange forskellige komponenter og materialer. Hvis byggeri skulle være absolut bæredygtigt, så skulle vi, groft sagt, stoppe med at bygge. Et byggestop ville betyde, at vi arkitekter i højere grad skulle vende os mod transformation af eksisterende bygningsmasse. Min erfaring er dog, at det er nemmere at lave bæredygtige løsninger i nybyggeri, sammenlignet med renoveringsprojekter. Renovering er ikke per definition bæredygtig. Vi skal være ekstremt opmærksomme på hvad vi fylder ind i den eksisterende bygningsmasse i forbindelse med transformationen.  

Jeg mener derfor, at vi fortsat skal arbejde med at finde nye klimavenlige løsninger til både nybyggeri og renovering. Der er heldigvis fantastisk mange i branchen som brænder for det og skaber nogle rigtig gode produkter og løsninger.

Hvordan og hvor kan byggebranchen skrue op for de bæredygtige ambitioner i dine øjne?

Jeg er helt klart mere til bæredygtighed i praksis frem for yderligere dokumentation. Problemet med lovpligtig dokumentation er, at det ofte halter bagud i forhold til den viden vi har. Tests og dokumentation gør ikke nødvendigvis et hus mere bæredygtigt.

Tidligere har vi talt om isolering, varmetab og energieffektivitet, det resulterede i energirammeberegninger, blowerdoortests, energiklasser osv. Lige nu snakker vi meget om CO2 og livscyklus i byggebranchen og der kommer derfor nye krav om LCA-beregninger. Fremadrettet tror jeg, at vi kommer til at snakke om vandressourcer og at der vil komme fokus på sanselighed i forhold til materialevalg. Altså et ønske om at byggeriet er mere mærkbart end blot målbart.

Årets Building Green-tema er ’Vejen mod Absolut Bæredygtighed’. Hvad tænker du, der skal til for at vi kommer så tæt som muligt på Absolut Bæredygtighed?

Jeg ser gerne, at der kommer C02-afgift på byggematerialerne. Produkter med tungt CO2-aftryk skal være dyrere end at bygge med f.eks. biogene materialer. Det vil gøre de små producenter af biogene materialer mere konkurrencedygtige, og det er den vej vi skal. Vi kan ikke komme udenom at pris er en vigtig faktor, når man ønsker at bygge klimavenligt.

I hvor høj grad bør vi forholde os til de planetære grænser i hvert enkelt byggeri?

Enfamiliehuse er meget populære i Danmark, men det er egentlig ikke den mest bæredygtige boligform. Det vil være nemmere at nærme os den planetære grænse med boligformer som bofællesskaber, rækkehuse, større beboelsesejendomme og højhuse.

Hvis vi skal bo og bygge inden for den planetære grænse, så skal vi gentænke den måde vi bor, lever og bygger på. Til dette er der brug for mere eksperimenterende byggeri og tværfaglige samarbejder. Det er vigtigt, at vi har for øje, at alt, hvad vi gør, har en effekt på verden omkring os og omvendt.

Vil du høre mere om grøn omstilling fra Karina Søgaard?

Vær med i debatten om grøn omstilling af mindre byggerier på Building Green København den 2.-3. november 2022. Du kan læse mere her og hente din gratis billet her.

Flere artikler
Anders Dragsted fra DBI snakker om biobaserede byggematerialer
Biobaserede byggematerialer kan reducere CO2-udledningen