Israels Plads. Foto: Realdania

’RESPOND – rammerne for den nye hverdag’

–Søg op til 500.000 i udviklingsstøtte

Med en ’Build Back Bettter’-tilgang støtter Realdania de bedste kommercielle, skalerbare idéer inden for det byggede miljø, der løfter et behov opstået under COVID-19 pandemien. De søger idéer, som samtidig har et varigt potentiale for at gøre en positiv forskel for byggeriets modstandsdygtighed, bæredygtighed og livskvalitet. Det er muligt at søge op til 500.000 kr. i støtte til at færdigudvikle den enkelte løsning og få den på markedet.

Under corona-pandemien piblede det frem med nye løsninger til, hvordan vi kan bo, arbejde og leve på nye måder. Nu støtter Realdania som en del af indsatsen ’RESPOND – rammerne for den nye hverdag’ de bedste ideer, som er skabt under pandemien. Målet er at hjælpe løsningerne ud på markedet.

’RESPOND’ sætter fokus på, hvordan vi kan udvikler mere robuste fysiske rammer for vores hverdag i kølvandet på pandemien. Ønsket er at fastholde corona-periodens bedste idéer til nye løsninger, der har potentiale til at udvikle sig til en blivende, positiv forandring af vores hverdag.

Kriterierne for en god løsning

Det kan f.eks. være løsninger, der skaber et sundere indeklima i vores bygninger, styrker vores arbejdspladser og arbejdsmiljø, udvikler bynatur og grønne byrum med plads til alle og skaber nye og bedre rammer for vores mødesteder og fællesskaber. Kriterierne for en god løsning er, at den skal gøre vores hverdag mere modstandsdygtige over for kommende pandemier, være bæredygtig og samtidig forbedre det byggede miljø og/eller højne vores livskvalitet generelt.

Ansøgningsfristen er den 1. september 2022.

Ansøgere kan søge inden for temaerne:

  • Det hybride arbejdsliv

løsninger, der skaber et varieret, trygt og sundt arbejdsmiljø, fysisk og digitalt.

  • Det sunde indeklima

løsninger, der muliggør en ny tilgang til indeklima med fokus på helbred fremfor komfort, og som tager hensyn til energiforbruget

  • Bynatur og grønne byrum

løsninger, der gør vores byer sundere, grønnere og med plads til alle.

  • Nye rammer for mødesteder og fællesskaber

løsninger, der kan skabe rammerne for fremtidens nabo- og beboerfællesskaber i tætte bebyggelser

  • Det gode arbejdsmiljø i udførelsen

løsninger, der højner arbejdsmiljøet i selve byggeriet og herigennem opnå højere produktivitet og kvalitet

  • Wildcard – overrask os med din løsning

løsninger, der på andre måder bidrager positivt til byggeriets modstandskraft, bæredygtighed og livskvalitet

Åben for alle interesserede

Ansøgningsrunden er rettet mod alt fra adfærdsdesignere, softwareudviklere, materialeproducenter, teknikere og byplanlæggere til biologer, rådgivere og ingeniører. Fælles for alle ansøgere er, at deres løsninger og produkter skal være udviklet som en respons på pandemien – og rummer potentiale i forhold til at gøre noget anderledes og bedre bagefter.

Online infomøde

Den 17. august fra 9.00-10.00 afholdes online infomøde om indsatser med efterfølgende Q & A-session. Det foregår på engelsk og på Teams.

Tilmeld dig her

Flere artikler
Hvad står i vejen for det naturbaserede byggeri?