Lendager Up og Re-Plastic bliver til A:GAIN

Lendager Up og Re-Plastic bliver til A:GAIN

A:GAIN ApS er en virksomhed der spinner ud af Lendager Group og nu skal gøre bæredygtige byggeprodukter- samt landskabs- og indretningsløsninger til mainstream i ejendomsbranchen. Virksomhedens portefølje af løsninger skal bestå af produkter lavet af materialer der har haft deres første livscyklus, samt med tiden også biobaserede materialer. 

Pressemeddelelse fra A:GAIN ApS

A:GAIN vil gennem innovation og samarbejder på tværs af værdikæder arbejde og levere produkter der baseres på 4 typer af produktions-input:

  1. Etablerede byggeproducenters frasortering, rester, fejlproduktioner samt affaldsstrømme
  2. Andre industriers frasortering, rester, fejlproduktioner samt affaldsstrømme
  3. Nedrivnings- og renoveringsmaterialer
  4. Biobaserede byggematerialer

Dermed bidrager A:GAIN til at gøre byggeriet mere bæredygtigt og cirkulært. En dagsorden, der har et enormt potentiale, eftersom byggesektoren er en af dem, der bruger flest ressourcer, genererer mest affald og udleder mest CO2. 

Uvildig aktør med stor design-og arkitektarv

A:GAIN bygger videre på deres design- og arkitektarv fra Lendager (inkl. erfaringer fra flagskibs-projekter inde nfor bæredygtigt byggeri såsom Upcycle Studies, Ressourcerækkerne, Woods i Ørestaden, NOVO InnoLab, Spisehuset i Grønttorvet Valby m. flere), men også de mange andre projekt-leverancer som eksempelvis EPIC i Malmö, Bella Arena i Ørestaden, Brøndby Stadion Lounge, Fremtidens Gårdhave på Straussvej, Carls Øl og Spisehus i Carlsbergbyen, Hauser Plads for Thylander, Arkitektskolen Århus, Læringshus Nærheden, Carlsberg Academy, ZENZ frisørkæde m. flere.

A:GAIN er dog nu en helt igennem uvildig aktør der derigennem lettere kan kommercialisere en idé uagtet om den kommer fra 3XN, fra Henning Larsen, fra en designer i Kolding, fra en entreprenør .. eller fra en person eller virksomhed helt udenfor ejendomsbranchen. Med andre ord, folkene i A:GAIN har årelang erfaring indenfor feltet at lykkedes med at få disse materialer ind i det professionelle byggesegment.

Mærkbar bæredygtig forskel

Missionen for A:GAIN et at gøre en mærkbar forskel inden for ejendomsbranchen, og markant nedsætte aftrykket på de ressourcer som branchen forbruger (og deponerer / afbrænder). De endelige produktions-, salgs- og ejerskabsmodeller for de produkter der skal forhandles imellem A:GAIN og samarbejdspartnere vil derfor kunne tage mange former.

A:GAIN ønsker i bæredygtighedens navn at undlade at sætte andre firmaer i kassen ‘konkurrent’, men vil altid tilgå kollegaer i markedet som mulige samarbejdspartnere. A:GAIN kan og vil fortsætte sine egne udviklinger. A:GAIN kan også være salgsagentur for allerede udviklede bæredygtige produkter, men hvor virksomheden eller folkene bag mangler en salgs-partner. A:GAIN sikrer faste flows af materialer der har haft deres første livs-cyklus og ønsker at koble dette med egne, men også andre eksterne dygtige designere, dygtige møbel- og indretningshuse og sam-udvikle og sam-sælge produkter baseret på ikke-virgine råvarer. A:GAIN ønsker også at kommercialisere de materialestrømme som nedrivere og entreprenører skaber ved renovering, og igennem fysisk upcycling eller ‘datamæssig’ upcycling (igennem eks. non-destruktiv prøvning, standardiserede test mv.) at sikre materialernes videre liv ind i det professionelle byggesegment, med de dokumentationskrav der her stilles.  

Ledestjernen er kvalitet, dokumentation, leverance-sikkerhed, produktgarantier samt konkurrencedygtige priser. Der findes en række hårdtarbejdende ildsjæle og firmaer der på dansk grund enten arbejder med direkte genbrug og eller upcycling men som i (for) høj grad, desværre, fortsat (mest) lykkedes med salg til private personer som ‘købt som beset’ uden ansvar. Dertil findes også en række initiativer der synliggør materialer, men ikke færdige produkter. A:GAIN er sat i verden med ledestjernen at gøre netop dette – at sælge til det professionelle byggesegment, og med dokumentation der måned efter måned skal ‘indhente’ dokumentationsmængden på de gængse løsninger i dag.

Gennemtænkte produkter

A:GAIN ønsker at sikre færdigt gennemtænkte produkter sat sammen af (ofte flere) strømme af sekundære råmaterialer, og igennem design og æstetik at løfte produkt til et niveau hvor produktet holder længe, passes på … og kan sælges til en pris der muliggør de tids- og økonomikrævende forarbejdninger. Med teknisk dokumentation der, i det tempo som standarder og normer er klar til det, er på samme høje niveau som branchen er bekendt med for produkter lavet af virgine råvarer. Endelig, processuelt, med leverance-sikkerhed, med digitale hjælpemidler og montage-vejninger samt drift og vedligeholds-anbefalinger, at sikre en langt større lethed hvormed man kan indtænke og indkøbe denne type produkter – og med markant mindre usikkerhed og risiko.

At være aktiv og synlig ved Building Green er afgørende for A:GAIN, og vi ser frem til længevarende sparring med Building Green og de mange parter der indgår i Building Green København og Aarhus.

Du kan læse mere om virksomheden her: www.madeagain.dk 

Flere artikler
Udstil dine grønne løsninger på Building Green København
Vis dine bæredygtige løsninger frem på Building Green København