Rune Østergaard Haven kommer på Bæredygtig Byggeproces og snakker om fremtidens bæredygtigt byggeri
Rune Østergaard Haven, senior fagleder, Arsleff Eco Center, Per Aarsleff

Bæredygtigt byggeri kræver tæt samarbejde og vidensdeling

Fremtidens byggeplads og -proces bliver formet i dag, og der er allerede mange der er i gang med arbejdet. Rune Østergaard Haven er senior fagleder, ved Arsleff Eco Center, Per Aarsleff. På Bæredygtig Byggeproces den 8. og 9. juni kan du opleve ham i et indlæg om fremtidens byggeplads og bæredygtigt byggeri, efterfulgt af en samtale om visioner for fremtidens bæredygtige byggeplads.

I indlægget vil vi høre en kort præsentation af Københavns Kommunes ambitioner om fossilfri og lavemissions byggepladser, et kig på hvordan man i Frederikshavn har arbejdet bl.a. med materialevalg og arealudnyttelse.

I denne artikel kan du læse et interview med ham.

Hvad er den største udfordring i forhold til at gøre byggebranchen og byggeprocessen mere bæredygtig i dine øjne?

En væsentlig barriere for bæredygtighed udgøres i dag af den samarbejdskultur der hersker på mange byggeprojekter. Ofte er der et højt konfliktniveau, fejl i projektmaterialer og udførelse, spild af materialer, budgetoverskridelser osv. Et bæredygtigt byggeri kræver tæt samarbejde og vidensdeling mellem alle aktører. Dette opnås bl.a. ved tidlig inddragelse af alle parter og samarbejde baseret på høj tillid. Det er altså der vi skal hen, hvis vi gerne vil bygge bæredygtigt.

Hvor ser du muligheder for at gøre tingene anderledes i forhold til bæredygtigt byggeri?  

Jeg ser et stort potentiale i at få gjort byggepladsen og selve byggeprocessen mere klimavenlig. Bæredygtigt byggeri har i lang tid handlet om, hvordan vi kan designe bæredygtigt og vælge bæredygtige materialer. Næste skridt bliver at se på selve byggeprocessen og alle de potentialer der ligger i at reducere energi- og ressourceforbrug på byggepladsen samt spild af materialer.

Hvis du skal drømme lidt, hvordan ønsker du dig så at byggeprocessen og dermed branchen ser ud om 10 år?

Forhåbentlig kan ønsket om et mere bæredygtigt byggeri blive løftestang til bedre samarbejde mellem aktørerne i byggeprocessen. Fremtidens byggeprojekter organiseres forhåbentligt med tidlig inddragelse af alle parter og mere efter en partnerskabsmodel, hvor alle parter har en fælles interesse (og incitament) til at skabe et bæredygtigt byggeri, som samtidigt overholder budget, tidsplan og kvalitetskrav.

2023 byder på et nyt bygningsreglement der sætter større krav til det bæredygtige byggeri, men synes du vi er ambitiøse nok herhjemme, eller kan vi gøre mere end vi gør?

Det er positivt at der indføres krav om LCA og grænseværdi for klimabelastning. Jeg savner dog krav rettet mod byggeprocessens klima- og miljøbelastning. Når der ikke er krav om at opgøre byggeprocessens energi- og ressourceforbrug, får vi heller ikke sat fokus på, hvordan vi får reduceret klima- og miljøbelastning på byggepladsen.

Hvad taler du om på Bæredygtig Byggeproces og hvorfor er det vigtigt?

På konferencen vil jeg argumentere for, at man ikke kan tale om bæredygtigt byggeri uden også at forholde sig til om byggepladsen og byggeprocessen er bæredygtig og klimavenlig. Jeg vil også dele Aarsleffs erfaringer med reduktion af klima- og miljøbelastningen fra byggepladsen. Bl.a. via vores deltagelse i innovationsprojektet ”Fremtidens Grønne Byggeplads”, som er støttet af Miljøstyrelsens MUDP-pulje og udføres i samarbejde med bl.a. Teknologisk Institut, Aarhus Universitet, Volvo og CP.

Vil du høre mere fra Rune Østergaard Haven?

Du kan opleve ham på Bæredygtig Byggeproces den 8. og 9. juni. Læs mere om konferencen her og tilmeld dig her.

Flere artikler
Sustainable construction demands new digital tools