Siv Helene Stangeland snakker på Build in Wood om Helen & Hard trebyggebransjen

Der er behov for opplæring og informasjon i hele trebyggebransjen

Siv Helene Stangeland er founding partner og  architect hos Helen & Hard. På Build in Wood den 18. og 19. maj kan du opleve hende i et indlæg om træarkitekturs potentiale til forskellige formål.

Hun vil fortælle om hvordan træ i arkitekturen kan skabe sunde arbejdsrum i store kontorbygninger samt blomstrende opholdsrum i nye boligprojekter. Hun vil også give et indblik i Helen & Hards eksperimentelle måder at bygge med træ. 

I denne artikel kan du læse et interview med hende.

Hvad er din baggrund, og hvordan arbejder du og din virksomhed med træ?  

Jeg er utdannet arkitekt og driver H&H sammen med min partner Reinhard Kropf fra Østerrike. Vi valgte  å spesialisere oss på trearkitektur allerede i 2008 og har gjennom samarbeid med noen av de beste treingeniører i verden fra Sveits, hatt en bratt læringskurve. Det er særlig organisk formede konstrukjoner vi har utforsket og utviklet men også innovative byggesystemer i tre for boligbyggeri og næringsbygg.

Vi arbeider med trekonstruksjonen som det vesentlige romlige og arkitektoniske design elementet og tre er derfor i fokus av designprosessen helt fra starten av. Vi kaller det relasjonelle trestrukturer da de tilrettelegger og skaper ulike potensialer for samspill/interaksjon og utveksling både i forhold til bruk og opplevelser av det romlige miljø men også i forhold til å løse bygningstekniske oppgaver, infrastruktur og å organisere byggets mange bestanddeler.

Trestrukturer setter selve grunntonen i bygget, en geometrisk orden, som er vesentlig for sammenhengskraften og helhetspotensialet i arkitekturen. Det er utgangspunktet som kan gi sublime opplevelseskvaliteter hvis spillereglene følges opp i den videre detaljering og addering av lag og funksjoner og bruk.

Siv Helene Stangeland, founding partner, architect, Helen & Hard

Hvad kan du godt lide ved træ som byggemateriale?

Tremateriale har et fantastisk estetisk protensiale med uendelig rike opplevelseskvaliteter og muligheter for tektoniske løsninger. Idag kan vi kombinere kunnskap fra håndtverkstradisjoner med nye digitale produksjonsmåter som gir nye muligheter for å bruke tre i stor skala. Det er også et materiale som skaper meningsfulle og sunne omgivelser med tanke på bærekraft og det forbinder og minner oss om naturen vi ønsker å ivareta.

Hvad er de største udfordringer inden for træbyggeri lige nu i dine øjne?

Overforbruk av tre fordi man ikke optimaliserer konstruksjonene og feil bruk av tre som fører til skader og mangelfulle resultater.

Træbyggeri i Danmark har udviklet sig meget gennem de sidste par år og der er kommet mere professionelt træbyggeri, hvordan får vi i dine øjne endnu mere træbyggeri i Danmark?

Behov og utfordringer i alle ledd av verdikjeden, fra skogsforvaltning til sagbrukene og de ulike produksjonsaktørene og helt til sluttbruker er vigtig å forstå og ivareta hvis bruk av tre skal økes på en bærekraftig måte.  Først da kan også samarbeidet mellom aktørene bli fruktsbart og optimalisert. Det er behov for opplæring og informasjon i hele byggebransjen. Hvis totalprenører tror de kan styre et byggeprosjekt i tre som  de gjør det med et betongbygg kan mye gå galt og det fører til dårlige erfaringer og resultater. Treprosjektering handler for det meste om prefabrikasjon som krever mer prosjektering i tidlig fase  og et mye tettere  samarbeid mellom arkitekt og ingeniør og leverandør og utførende fag. Prosjekteringsledelse og prosektledelse med trekompetanse er vesentlig.

Eplestien

Hvad taler du om på Build in Wood? 

Jeg skal snakke om hvordan vi tenker i tre fra starten av i et prosjekt og om det store arkitektoniske potensiale trebyggeri har. Jeg vil vise hvordan ulike typer bygg krever ulike byggesystemer og også muligheten for å utvikle nye byggesystemer. Jeg kommer også til å vise hvordan vi kan utnytte trematerialet mer i sin naturlige form og hvordan restmaterialer kan oppgraderes og brukes i avanserte konstruksjoner.

Vil du høre mere fra Siv Helene Stangeland?

Mød hende på Build in Wood den 18. og 19. maj, hvor hun vil fortælle om træarkitekturs potentiale til forskellige formål. Læs mere her og tilmeld dig her.

Flere artikler
Stor tilslutning til konference om urban biodiversitet